ITM: contractul colectiv de munca- negociere, valabilitate, clauze, aplicabilitate

La nivelul unitatilor cu cel putin 10 angajati si la nivel de sector de negociere colectiva, initierea negocierii colective este obligatorie in vederea incheierii contractului colectiv de munca.

*Initiativa negocierii colective apartine angajatorului si oricareia dintre partile indreptatite sa negocieze sau oricaruia dintre partenerii sociali.

*Angajatorul are obligatia de a anunta intentia de negociere cu 60 de zile inaintea termenului de expirare a contractului colectiv de munca in vigoare sau a expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale la contractele colective de munca sau la orice moment, daca nu exista contract colectiv de munca.

*Refuzul angajatorului de initiere/participare la negocierea colectiva se sanctioneaza cu amenda.

*Durata negocierii colective nu poate depasi termenul de 45 de zile decat cu acordul partilor. Neinvitarea la negociere a tuturor partilor indreptatite constituie motiv pentru refuzul de inregistrare legala a contractelor colective incheiate in urma negocierii.

*Contractele colective se incheiepe minim 1 an, maxim 2 ani cu posibilitate de prelungire o singura data cu 1 an prin acte aditionale si nu pot fi denuntate unilateral.

*Clauzele sunt subsecvente ierarhic superior. Partile au obligatia sa asigure ducerea la indeplinire a angajamentelor.

*Contractele colective de munca de la nivel national, se aplica angajatorilor membri ai partii patronale semnatare si angajatilor acestora, precum si angajatilor organizatiilor patronale si ai angajatorilor care au aderat la contractul colectiv la nivel national.

*Contractele colective la nivel sectorial se aplica angajatorilor membri ai partii patronale semnatare si angajatilor acestora si angajatilor organizatiilor patronale si ai angajatorilor care au aderat la contractul sectorial.

*Contractele colective negociate la nivel de grup de unitati sunt aplicabile angajatilor unitatilor care formeaza grupul.

*Contractul colectiv la nivel de unitate se aplica tuturor angajatilor din intreprindere.
**Contractul individual de munca incheiat de angajator nu poate contine clauze inferioare celor prevazute in contractele colective de munca incidente angajatorului.

*In contractele colective de munca incheiate la nivel de sector de negociere sau national se introduc clauze specifice aplicabile fiecarei categorii de IMM-uri – daca exista. In lipsa acestor clauze, IMM-urile nu sunt obligate sa aplice contractele colective respective.

*Legea permite negocierea de acorduri si intelegeri pe teme de interes pentru parti in baza recunoasterii reciproce, cu clauze aplicabile membrilor acestora si cu conditia ca acestea sa nu prevada clauze/teme deja negociate prin contractele colective in vigoare.

*Negocierea colectiva se desfasoara la nivel national, de sector de negociere colectiva, grupuri de unitati si unitate.
Reprezentarea la negocierea colectiva este asigurata prin partile indreptatite sa negocieze conform legii, respectiv, pe parte patronala, de angajator, organizatii patronale, federatii patronale reprezentative si confederatii patronale reprezentative.

*Sectoarele de negociere colectiva sunt stabilite de partenerii sociali si aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 2311/2023, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sursa: ITM Caras Severin

(Visited 759 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.