Contractul coletiv de munca: reprezentarea in vederea negocierii (info ITM)

Reprezentarea colectiva a angajatilor/lucratorilor in negocierea colectiva este asigurata de partile indreptatite sa negocieze prin lege, la nivel de unitate dupa cum urmeaza:

1. de catre organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivelul unitatii;

2. in cazul in care nu exista organizatii sindicale care sa reprezinte angajatii/lucratorii, conform pct.1, de catre federatiile sindicale reprezentative la nivelul sectorului de negociere colectiva, la solicitarea si in baza mandatului sindicatelor nereprezentative din unitate afiliate acestora;

3. in cazul in care nu exista organizatii care sa reprezinte angajatii/lucratorii, conform pct. 1 si 2, de catre federatiile sindicale nereprezentative din sectorul de negociere colectiva membre ale confederatiilor reprezentative la nivel national, la solicitarea si in baza mandatului sindicatelor nereprezentative din unitate afiliate acestora;

4. in cazul in care nu exista organizatii care sa reprezinte angajatii/lucratorii, conform pct. 1-3, de catre toate sindicatele nereprezentative din unitate;

5. daca nu exista sindicate constituite la nivelul unitatii, de catre reprezentantii angajatilor/lucratorilor alesi prin votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al angajatilor/lucratorilor din unitate si mandatati special in acest scop, cu respectarea dispozitiilor art. 58 alin. (2).
*La nivel de sector de negociere colectiva reprezentarea este asigurata prin federatie reprezentativa la nivel de sector de negociere colectiva, iar in cazul negocierii la nivel de grupuri de unitati, prin federatie reprezentativa la nivel de grup de unitati.
*In cazul in care la nivel de sector de negociere colectiva nu exista federatii sindicale reprezentative sau in cazul in care acestea exista, dar refuza sa participe la negociere, reprezentarea la negocierea colectiva a angajatilor/lucratorilor se face de catre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national care au afiliate federatii sindicale in sectorul respectiv, la solicitarea și in baza mandatului federatiilor sindicale afiliate.
*Negocierea colectiva la nivel national are loc intre confederatiile sindicale si patronale cu reprezentativitate recunoscuta la nivel national.

Sursa: ITM Caras-Severin

(Visited 317 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.