OUG nr.34/2024: contributia la sanatate se datoreaza doar pentru certificatele medicale cu cod indemnizatie 01, 07 si 10

Prin OUG nr.34/2024 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mama-nou-nascut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-nascuti, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si prorogarea unui termen, publicata in Monitorul Oficial nr.347 din 12 aprilie 2024, in vigoare de la data publicarii, au fost aduse o serie de modificari Codului fiscal cu privire la contributia la sanatate in cazul certificatelor medicale acordate in baza OUG nr.158/2005.

Elena Savciuc a mai publicat si:
* Concedii medicale – ghid practic
* Salarizarea in sectorul privat – ghid practic
* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe

Astfel, incepand cu data de 12 aprilie 2024, sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale la sanatate persoanele fizice care se afla in concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, acordate in urma unor accidente de munca sau unor boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002, precum si cele aflate in concedii medicale in baza OUG nr. 158/2005, pentru care indemnizatiile nu sunt cuprinse in categoriile de venituri supuse contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit art. 155 alin. (1) lit. i), pentru indemnizatiile aferente certificatelor medicale (a se vedea art.154 alin.(1) lit.(i) din Codul fiscal).

Iar la art.155 alin.(1) lit.i) din Codul fiscal regasim, printre veniturile supuse contributiei la sanatate, indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza art. 2 alin. (1) lit. a) si b) din OUG nr. 158/2005, aferente concediilor medicale pentru codurile de indemnizatie 01, 07 si 10, prevazute in Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.192/745/2020.

Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul in care salariatul are in luna de calcul si concedii medicale pentru codurile de indemnizatie 01, 07, 10 include si aceste indemnizatii de concediu medical (a se vedea art.157 alin.(1) lit.v) din Codul fiscal).

Prin urmare, incepand cu data de 12 aprilie 2024, intra in baza de calul a contributiei la sanatate doar medicalele eliberate pentru cod indemnizatie 01 (incapacitate temporara de munca), cod indemnizatie 07 (carantina) si cod indemnizatie 10 (reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru, in scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca). Pentru celelalte tipuri de concediu medical nu se datoreaza contributia la sanatate.

Dispozitiile art. 155 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, astfel cum acestea au fost modificate prin OUG nr.34/2024 se aplica si pentru indemnizatiile aferente concediilor medicale a caror perioada de acordare inceteaza dupa data intrarii in vigoare a prevederilor OUG nr.34/2024, respectiv 12 aprilie 2024 (a se vedea art.17 alin.(2) din OUG nr.34/2024).

!!! Amintim ca prin OUG nr.115/2023 s-a astabilit ca incepand cu data de 1 ianuarie 2024 indemnizatiile de concediu medical acordate in baza OUG nr.158/2005 (pentru toate codurile de indemnizatie) intra in baza de calcul a contributiei la sanatate.

Era prevazuta scutirea de la contributia la sanitate doar pentru indemnizatiile de concediu medical pentru accidente de munca si boli profesionale acordate in baza Legii nr.346/2002.

Detalii gasiti aici: OUG nr.115/2023: se elimina indemnizatia de telemunca, se calculeaza CASS la concediile medicale, se reduce plafonul pentru facilitatile sportive

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM
*Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 1,376 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.