Noi modificari privind eliberarea certificatelor medicale de catre medicii de familie (ordinul 2447/493/2024)

In Monitorul Oficial nr.415 din 7 mai 2024 a fost publicat Ordinul nr.2447/493/2024 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017.

Ordinul nr.2447/493/2024 prevede urmatoarele:

Articolul I
Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 20, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
Articolul 20
(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 7 zile calendaristice, pentru un episod de boala, in cel putin doua etape, din care prima etapa este de maximum 4 zile calendaristice, cu exceptia incapacitatii temporare de munca a persoanelor asigurate determinate de bolile infectocontagioase din grupa A si a incapacitatii temporare de munca a persoanelor asigurate pentru care a fost instituita masura izolarii, potrivit Legii nr. 136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ………………………………………………………………………………………
(4) Durata prevazuta la alin. (3) nu cuprinde si zilele de concediu medical care se acorda potrivit art. 10 alin. (2), art. 23^1 alin. (3), (6) si (9), art. 23^2, art. 78^1 alin. (7) lit. k), alin. (15) si (16) si art. 78^2 alin. (15), precum si zilele de concediu medical care se acorda pentru bolile infectocontagioase din grupa A.

2. La anexa nr. 2, punctul 3.1 va avea urmatorul cuprins:
3.1. Asigurare pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza declaratiei fiscale depuse in vederea platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) si art. 180 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(Visited 653 times, 4 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.