Category Archives: Intreaba specialistul

Modelul documentelor pentru plata somajului tehnic a fost aprobat de ministrul muncii si solidaritatii sociale

Modelul tipizat al documentelor necesare angajatorilor pentru plata indemnizatiei de somaj tehnic reglementat de Ordonanta de Urgenta nr.36/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a salariatilor in contextul conflictului armat din Ucraina, precum si ca urmare a sanctiunilor internationale aplicate Federatiei Ruse si Belarusului a fost aprobat prin ordinul Ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 705 publicat in Monitorul Oficial din 20 aprilie 2022.

Concediul medical pentru carantina. Vezi aici ce informatii trebuie sa contina medicalele pentru carantina

Certificatul de concediu medical pentru carantina se elibereaza pe cod 07, cod diagnostic “994” (Persoane susceptibile de a fi contaminate cu boli transmisibile), iar medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical va inscrie in rubrica «Observatii» de pe verso-ul formularului numarul documentului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica judetene, respectiv ale municipiului Bucuresti, si durata perioadei de carantina.

Concediul medical se suprapune cu o zi lucrata de salariat. Cum pontam salariatul in ziua in care a lucrat, dar are si concediu medical?

Potrivit prevederilor art.33 alin.(5) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr.15/2018/1311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care asiguratilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B din OUG nr.158/2005 li se acorda certificat de concediu medical in aceeasi zi in care au desfasurat activitatea in cadrul programului complet de lucru, indemnizatia se va acorda numai pentru zilele urmatoare celei in care a fost acordat certificatul.

Salariatul a fost in concediu crestere copil si prezinta certificat de concediu medical. Cum procedam?

Potrivit art.7 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, stagiul minim de asigurare este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Iar conform art.10 alin.(1) din OUG nr.158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.

Certificat medical completat gresit de catre medic. Ce obligatii are angajatorul?

Potrivit prevederilor art.36 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, calculul si plata indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.

Iar la alin.(3) lit.a) a art.36 din OUG nr.158/2005 aflam ca plata indemnizatiilor se face lunar de catre angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva.

Precizari importante cu privire la eliberarea certificatelor medicale pentru carantina si izolare, conform ultimelor modificari

Pentru aplicarea in mod unitar a prevederilor legale privind eliberarea de catre directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a deciziilor de carantina sau izolare, precum si eliberarea de catre medicii curanti, a certificatelor de concediu medical pentru carantina sau izolare de care beneficiaza persoanele asigurate, Directia generala asistenta medicala, medicina de urgenta si programe de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate au emis o informare catre DSP si casele de sanatate pe care v-o prezentam in cele ce urmeaza.

Certificatele medicale se elibereaza doar pe formularul nou (care include si codul indemnizatie 16) – de la 1 ianuarie 2022

Amintim ca modelulul certificatului de concediu medical a fost actualizat prin Ordinul nr. 1909/856/2021 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1092/745/2020, publicat in Monitorul Oficial nr.856 din 13 septembrie 2021, in vigoare de la data publicarii, care a introdus un nou cod de indemnizatie, codul 16, pentru unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare.

Salariatul refuza sa efectueze concediul de odihna. Cum procedam?

Codul muncii prevede la art.144 ca dreptul la concediul de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor si nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Iar conform art.145 alin.(1) si (2) din Codul muncii, durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare, durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.

Adeverinta pentru medic cu zilele de concediu medical din ultimele 12/24 de luni. Ce coduri indemnizatie trebuie sa apara in adeverinta?

Potrivit prevederilor art.3^1 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, asiguratii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de asigurare necesar deschiderii drepturilor la concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
b) sa prezinte adeverinta eliberata de platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, dupa caz.

Angajat cu norma intreaga se pensioneaza pe caz de boala cu drept de munca de 4 ore pe zi. Cum procedam?

Potrivit prevederilor art.56 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul individual de munca inceteaza de drept la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II.

Chiar daca articolul indicat mai sus prevede si incetarea de drept a contractului de munca la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, aceasta prevedere a fost declarata neconstitutionala. A se vedea in acest sens Decizia CCR nr.759/2017.