Category Archives: Concedii medicale

Concediul medical pentru carantina. Vezi aici ce informatii trebuie sa contina medicalele pentru carantina

Certificatul de concediu medical pentru carantina se elibereaza pe cod 07, cod diagnostic “994” (Persoane susceptibile de a fi contaminate cu boli transmisibile), iar medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical va inscrie in rubrica «Observatii» de pe verso-ul formularului numarul documentului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica judetene, respectiv ale municipiului Bucuresti, si durata perioadei de carantina.

Concediul medical se suprapune cu o zi lucrata de salariat. Cum pontam salariatul in ziua in care a lucrat, dar are si concediu medical?

Potrivit prevederilor art.33 alin.(5) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr.15/2018/1311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care asiguratilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B din OUG nr.158/2005 li se acorda certificat de concediu medical in aceeasi zi in care au desfasurat activitatea in cadrul programului complet de lucru, indemnizatia se va acorda numai pentru zilele urmatoare celei in care a fost acordat certificatul.

Salariatul a fost in concediu crestere copil si prezinta certificat de concediu medical. Cum procedam?

Potrivit art.7 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, stagiul minim de asigurare este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Iar conform art.10 alin.(1) din OUG nr.158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.

Certificat medical completat gresit de catre medic. Ce obligatii are angajatorul?

Potrivit prevederilor art.36 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, calculul si plata indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.

Iar la alin.(3) lit.a) a art.36 din OUG nr.158/2005 aflam ca plata indemnizatiilor se face lunar de catre angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva.

Precizari importante cu privire la eliberarea certificatelor medicale pentru carantina si izolare, conform ultimelor modificari

Pentru aplicarea in mod unitar a prevederilor legale privind eliberarea de catre directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a deciziilor de carantina sau izolare, precum si eliberarea de catre medicii curanti, a certificatelor de concediu medical pentru carantina sau izolare de care beneficiaza persoanele asigurate, Directia generala asistenta medicala, medicina de urgenta si programe de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate au emis o informare catre DSP si casele de sanatate pe care v-o prezentam in cele ce urmeaza.

Certificatele medicale se elibereaza doar pe formularul nou (care include si codul indemnizatie 16) – de la 1 ianuarie 2022

Amintim ca modelulul certificatului de concediu medical a fost actualizat prin Ordinul nr. 1909/856/2021 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1092/745/2020, publicat in Monitorul Oficial nr.856 din 13 septembrie 2021, in vigoare de la data publicarii, care a introdus un nou cod de indemnizatie, codul 16, pentru unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare.

Adeverinta pentru medic cu zilele de concediu medical din ultimele 12/24 de luni. Ce coduri indemnizatie trebuie sa apara in adeverinta?

Potrivit prevederilor art.3^1 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, asiguratii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de asigurare necesar deschiderii drepturilor la concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
b) sa prezinte adeverinta eliberata de platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, dupa caz.

Indemnizatia de concediu medical este supusa popririi?

Potrivit prevederilor art.729 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite:
a) pana la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii;
b) pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

Pentru acordarea concediului prenatal, angajatorul are obligatia sa elibereze salariatei adeverinta cu zilele de concediu medical?

Potrivit prevederilor art. 3^1 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de asigurare necesar deschiderii dreptului la concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
b) sa prezinte adeverinta eliberata de platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, dupa caz.

Concediul medical nu trebuie sa depaseasca 90 de zile pe an pentrut toate codurile de boala sau termenul de 90 de zile se calculeaza pe fiecare cod de boala?

Potrivit prevederilor art.34 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, durata concediilor pentru tuberculoza, unele tipuri de arsuri care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv pentru perioada de recuperare, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca, pentru carantina sau izolare, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.