Category Archives: Pensii

Angajat cu norma intreaga se pensioneaza pe caz de boala cu drept de munca de 4 ore pe zi. Cum procedam?

Potrivit prevederilor art.56 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul individual de munca inceteaza de drept la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II.

Chiar daca articolul indicat mai sus prevede si incetarea de drept a contractului de munca la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, aceasta prevedere a fost declarata neconstitutionala. A se vedea in acest sens Decizia CCR nr.759/2017.

OUG nr.94/2021: valabilitatea avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite prelungita pana la 01.09.2023 si modificari care privesc persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap

OUG nr.94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial nr.830 din 31 august 2021, prevede ca avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, al caror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, isi prelungesc valabilitatea pana la data de 1 septembrie 2023, data pana la care angajatorii au obligatia de a normaliza conditiile de munca. Perioada cuprinsaă intre data de 31 decembrie 2018 si data de 1 septembrie 2023 constituie stagiu de cotizarein conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza contributia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pensia anticipata din sistemul militar de pensii poate fi cumulata cu salariul?

Pensiile militare de stat sunt reglementate de Legea nr.223/2015. Iar atunci cand vorbim de pensia anticipata trebuie sa facem distinctie intre prevederile Legii 223/2015 privind pensile militare de stat si prevederile Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii.

Potrivit prevederilor art.76 alin.(1) lit.a) din Legea nr.223/2015, in sistemul pensiilor militare de stat pensionarii militari care beneficiază de pensie de serviciu pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, in condițiile legii.

Evaluarea pensiilor din sistemul public. Model adeverinta cu venitul lunar realizat anterior datei de 1 aprilie 2001

Prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr.487/2021 privind efectuarea operatiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite pana la data de 1 septembrie 2023, publicat in Monitotul Oficial nr.609 din 18 iunie 2021, in vigoare de la data publicarii, Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, deruleaza operatiuni de evaluare a pensiilor din sistemul public de pensii, prevazute de Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 108/2021, ordin care nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Astfel, pensiile din sistemul public de pensii cuvenite sau aflate in plata sau care urmeaza a fi stabilite in conditiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 1 septembrie 2023, sunt evaluate in baza art. 157 alin. (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cumpararea vechimii in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta – prelungita pana la 1 septembrie 2023

Legea nr. 168/2021 privind aprobarea OUG nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii, publicata in Monitorul Oficial nr.618 din 23 iunie 2021, prevede prelungirea pana la data de 1 septembrie 2023 a posibilitatii de a “cumpara” vechime in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta. A fost modificat si modelul de contract de asigurare sociala (anexa nr.1 la OUG nr.163/2020).

Pensie limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare. Se poate continua activitatea in baza aceluiasi contract de munca?

Potrivit  art.56 alin.(1) lit.c) teza intai din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul individual de munca inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani.

Angajatorul nu poate ingradi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea in conditiile prevazute la alin. (1) lit. c) teza intai (a se vedea art.56 alin.(3) din Codul muncii).

Adeverinta stagiu cotizare la sistemul public de pensii. Cum se obtine?

Incepand cu data de 01.04.2001 stagiul de cotizare la sistemul public de pensii se afla in evidenta Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), in baza declaratiei nominale de asigurare depuse de catre angajator.

Potrivit informarii CNPP, pe pagina de facebook, persoanele interesate pot solicita la casele teritoriale de pensii, adeverinte privind stagiul de cotizare. In acest sens, persoanele interesate trebuie sa depuna o cerere la casa de pensii la care sa anexeze o copie a cartii de identitate care sa aiba mentiunea „conform cu originalul” si semnatura olografa.

Vezi aici ce salariu mediu folosim pentru 2021, dar si alti indicatori utilizati in sistemul public de pensii

Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) a publicat pe site-ul institutiei un material informativ intitulat “Indicatori utilizati in sistemul public de pensii pentru anul 2021″ care contine o serie de informatii utile pe care vi le prezentam mai jos.

Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru 2021 este de:
• 5.429 lei – in perioada 1 ianuarie 2021 – 11 martie 2021 (conform Legii nr.6/2020).
• 5.380 lei – incepand cu data de 12 martie (conform Legii nr.16/2021).

Noua valoare a castigului salarial mediu brut se aplica incepand cu data de 12 martie 2021, data intrarii in vigoare a Legii nr. 16/2021 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021.

Pensie limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare. Salariatul poate continua activitatea in baza aceluiasi CIM?

Potrivit dispozitiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza intai din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul individual de munca inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani.

Pensie anticipata. Se mai pot realiza venituri din salarii sau venituri din activitati independente?

Potrivit prevederilor art. 56 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul pensiei anticipate partiale si pensiei anticipate, contractul individual de munca existent inceteaza de drept la data comunicarii deciziei de pensie.