Category Archives: Resurse umane si salarizare

Dosarul personal al salariatului: acte, modele si formulare necesare – actualizat august 2021

Angajatorii au obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare salariat. Acest lucru rezulta atat din prevederile art.7 din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cat si din prevederile art.34 din Codul muncii.

Dosarul personal se intocmeste pentru toti salariatii societatii, se pastreaza in bune conditii la sediul societatii si se prezinta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Refuzul angajatorului de a pune la dispozitia inspectorului de munca dosarul personal al salariatilor se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei.

Model contract de munca care contine si un model de procedura privind utilizarea semnaturii electronice si un model de informare privind obligatia salariatilor de a adera la pilonul II

Avand in vedere modificarile legislative din ultima perioada, va propunem un model de contract de munca si un model de act aditional care contin si un model de informare privind obligatia salariatilor de a adera la pilonul II, precum si o nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II), in lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”, actualizata 2021, care vine in ajutorul angajatorilor oferind, in cele 414 de pagini, peste 145 de modele si formulare utile la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, impartite pe domenii pentru a putea fi usor de folosit, cu explicatii si sfaturi, astfel incat orice document intocmit sa fie in acord cu reglementarile impuse de legislatia muncii.

Modelul de contract individual de munca propus de noi contine si un model de procedura privind utilizarea semnaturii electronice. In lucrare gasiti si un model de act aditional cu procedura privind utilizarea semnaturii electronice.

Noi reglementari privind eliberarea concediilor medicale, in vigoare de la 1 august 2021

Ordinul nr.1398/729/2021 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.745 din 30 iulie 2021 si produce efecte de la 1 august 2021.

Angajatorul trebuie sa informeze salariatii cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii privat (pilonul II). Intocmim sau nu acte aditionale?

Ordinul nr.585/2021 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, publicat in Monitorul Oficial nr.712 din 19 iulie 2021, introduce, la lit.M, pct.4 din modelul-cadrul al contractului individual de munca, o noua litera, lit.c^1, cu o noua obligatie in sarcina angajatorului si anume obligatia de a informa salariatii cu privire la obligatia de acestora a adera la un fond de pensii administrat privat. Aceasta obligatie, potrivit art.II din Ordinul nr.585/2021, se aplica doar persoanelor prevazute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cumodificarile si completarile ulterioare.

Intocmirea regulamentului intern: o obligatie sau o optiune a angajatorului?

Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator si este documentul prin care acesta stabileste regulile de desfasurare a activitatii in unitate, cu conditia ca acestea sa nu contravina legii. Regulamentul intern are un rol important pentru activitatea angajatorului, este documentul prin care angajatorul reglementeaza, in principal, regulile de conduita, probleme de ordin disciplinar, fiind denumit de unii autori si legea disciplinara dintr-o unitate. Dar, intocmirea regulamentului intern este si o obligatie a angajatorului prevazuta de art.246 alin.(2) din Codul muncii. Acesta se intocmeste la nivelul fiecarui angajator in termen de 60 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice.

Legea nr.221/2021: dreptul salariatilor la zile libere platite pentru vaccinare impotriva COVID-19

Legea nr. 221/2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.732 din 26 iulie 2021 si intra in vigoare la trei zile de la publicare, respectiv de la 29 iulie 2021.

Legea nr.221/2021 completeaza Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu o noua prevedere si anume dreptul salariatilor care se vaccineaza impotriva COVID-19, la cerere, la cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata. Aceasta prevedere nu se aplica in situatia in care salariatii sunt vaccinati la locul de munca prin grija angajatorului. Beneficiaza de dreptul la zile libere si unul dintre parinti sau reprezentantul legal al copilului cu varsta de pana la 18 ani, precum si al persoanei cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, in ziua vaccinarii copilului, respectiv a persoanei cu dizabilitati.

Regulament intern. O firma cu 9 salariati are obligatia de a avea regulament intern?

Codul muncii stabileste la art.246 alin.(2) obligatia angajatorului de a intocmi regulamentul intern in termen de 60 de zile de la dobandirea personalitatii juridice. Iar la art.241 Codul muncii prevede ca regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu exceptia microintreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Legea nr.208/2021 pentru aprobarea OUG nr.36/2021: se elimina marca temporala si sigiliul electronic la semnarea electronica a actelor din domeniul relatiilor de munca

Legea nr.208/2021 pentru aprobarea OUG nr.36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 720 din 22 iulie 2021 si va intra in vigoare in termen de 3 zile de la publicare, respectiv din 25 iulie 2021.

Prin Legea nr.208/2021 pentru aprobarea OUG nr.36/2021 a fost eliminata necesitatea ca semnatura electronica avansata sau calificat sa fie insotita de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului. Utilizarea sigiliului electronic ramane ca si o optiune a angajatorului pentru intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca.

Concediile medicale (exemplarele roz) suportate de angajator se depun la Casa de sanatate, daca angajatorul nu are sume de recuperat in luna?

Art.2 alin.(4) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr.15/2018, prevede ca angajatorii au obligatia sa depuna la casele de asigurari de sanatate, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta, in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centralizator al carui model este prevazut in anexa nr. 1 (la norme), in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite angajatilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurari de sanatate si in situatia in care indemnizatiile aferente se suporta integral de catre angajator, precum si in situatia in care asiguratul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de indemnizatii.

In cazul diferentelor salariale castigate in instanta, indicele de inflatie se aplica la sumele brute sau la sumele nete rezultate dupa retinerea contributiilor?

Potrivit prevederilor art. 78 alin.(4) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul veniturilor reprezentand salarii/solde, diferente de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite.

Aceste sume sunt considerate venituri asimilate salariilor si li se aplica regulile de impunere proprii veniturilor din salarii (a se vedea art.art.76 alin.(2) lit.p) din Codul fiscal).

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.