Category Archives: Resurse umane si salarizare

O persoana are doua contracte de munca la acelasi angajator si prezinta certificat de concediu medical. Cum procedam?

Codul muncii prevede la art.35 ca orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Fac exceptie de la prevederile de mai sus situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.

In ceea ce priveste dreptul salariatilor la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, o prima conditie este indeplinirea stagiului minim de asigurare care, potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

HG nr.1183/2021 – prelungire stare alerta cu inca 30 de zile. Se pastreaza restrictiile pentru angajatori

Prin HG nr.1183/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 noiembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial nr.1070 din 8 noiembrie 2021, incepand cu data de 9 noiembrie 2021 starea de alerta se prelungeste cu 30 de zile, pe intreg teritoriul tarii. Se pastreaza, in general, restrictiile impuse prin HG nr.1090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021 (…), modificata si completata prin HG nr.1130/2021 si HG nr.1161/2021.

Determinarea bazei de calcul a indemnizatiei de concediu medical. Cum se aplica plafonul reprezentand valoarea a 12 salarii minime brute pe tara?

Potrivit prevederilor art.10 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.

Dovedirea calitatii de coasigurat. Este nevoie de adeverinta de venit de la ANAF pentru coasigurati?

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.224 alin.(1) lit.c) ca beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Iar Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, aprobate prin Ordinul nr.1549/2018, prevad la art.11 alin.(1) lit.c) ca documentele necesare pentru dovedirea calitatii de coasigurat sunt:
– actul de identitate valabil la data solicitarii, original si copie;
– documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata;
– declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii;
– declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva.

Incetarea contractului de munca prin acordul partilor, la initiativa angajatorului. Este posibil?

Potrivit art.55 lit.b) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul individual de munca poate inceta ca urmare a acordului partilor, la data convenita de parti.

Prin urmare, contractul individual de munca poate inceta prin acordul partilor, la initiativa angajatorului sau la initiativa salariatului, la o data convenita de acestea. Partea careia i s-a facut oferta de incetare a contractului individual de munca o poate accepta sau refuza.

Salariatul este in concediu fara plata si prezinta angajatorului certificat de concediu medical. Cum procedam?

Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.54 ca in cazul concediilor fara plata pentru interese personale contractul individual de munca poate fi suspendat prin acordul partilor.

In cazul concediului fara plata, chiar daca este vorba de o suspendare a contractului de munca prin acordul partilor, initiativa suspendarii contractului de munca o are salariatul (a se vedea art.153 din Codul muncii).

Concediu medical pentru carantina. Indemnizatia de concediu medical pentru carantina (cod 07) se impoziteaza?

Potrivit prevederilor art.18 lit.b) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de concediu si indemnizatie pentru carantina.

Iar conform prevederilor art.20 alin.(1) din OUG nr.158/2005, concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda persoanelor asigurate in conditiile art. 20 din Legea nr. 136/2020, articol din care aflam ca, concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii, care nu poate fi realizata de la domiciliu, din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica. Certificatul de concediu medical pentru carantina se elibereaza de medicul curant, pe baza certificatului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica.

Documentele pentru somaj tehnic se transmit electronic (pe e-mail) la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca. Lista cu adresele de e-mail poate fi consultata aici

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) informeaza agentii economici cu privire la faptul ca, incepand cu data de 1 noiembrie 2021, documentele necesare acordarii somajului tehnic in conformitate cu OUG nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea Coronavirusului SARS CoV-2, se pot transmite electronic la adresele de e-mail ale agentiilor judetene in raza carora isi au sediul social.

Salariatul este in somaj tehnic si este confirmat pozitiv cu virusul COVID-19. Cum procedam?

Potrivit prevederilor art. 49 alin.(1) din Codul muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.

In cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in baza art.52 alin.(1) lit.c) din Codul muncii. Aceasta suspendare a contractului individual de munca este cunoscuta in practica si sub denumirea de somaj tehnic.

Iar in situatia concediului pentru incapacitate temporara de munca, contractul individual de munca se suspenda de drept in temeiul art.50 lit.b) din Codul muncii.

Model regulament intern actualizat in 28.10.2021 (editabil)

Avand in vedere modificarile legislative din ultima perioada, va propunem lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe”, unde gasiti:

un model de regulament intern in format editabil, actualizat in baza prevederilor legale la zi (28.10.2021) si care trebuie doar personalizat si folosit;
– model procedura privind utilizarea semnaturii electronice pentru intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului individual de munca;
– model procedura privind solutionarea pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor, dar  a sesizarilor privind discriminarea si hartuirea;

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.