Category Archives: Utile

Ce declaratii se depun la Fisc in luna februarie 2016?

Potrivit calendarului obligatiilor fiscale pentru luna februarie 2016, publicat pe site-ul ANAF, contribuabilii trebuie sa depuna in luna februarie 2016, la unitatile teritoriale ANAF (online sau la ghiseu, dupa caz), o serie de formulare si sa achite o serie de impozite, dupa cum urmeaza:

COR 2014: HG 1352/2010 privind structura COR – nivel grupa de baza republicata

Hotararea Guvernului nr.1352/2010 (HG 1352/2010) privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08,  a fost republicata in Monitorul Oficial nr. 300 din data de 24 aprilie 2014.

Calendarul obligatiilor fiscale pe anul 2014

Va prezentam mai jos declaratiile si termenele pentru depunerea acestora. In cazul in care termenul limita cade intr-o zi nelucratoare, declaratiile se vor depune in urmatoarea zi lucratoare.

 

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe – punctul III “Alte precizari” din Anexa la HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial nr.46 din 13.01.2005 cu modificarile si completarile ulterioare (ultima modificare adusa prin HG nr.1496/2008).

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe
GRUPA 1 – Constructii

Planul de conturi simplificat

Planul de conturi simplificat – Capitolul IV din  Anexa la OMFP nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat in Monitorul Oficial nr.522 din 25.07.2011.

Planul de conturi simplificat este urmatorul:

Clasa 1: Conturi de capitaluri

Clasa 2: Conturi de imobilizari

Clasa 3: Conturi de stocuri și productie in curs de executie

Clasa 4: Conturi de terti

Clasa 5: Conturi de trezorerie

Clasa 6: Conturi de cheltuieli

Clasa 7: Conturi de venituri

Planul de conturi general

Planul de conturi general este urmatorul:

Clasa 1: Conturi de capitaluri

Clasa 2: Conturi de imobilizari

Clasa 3: Conturi de stocuri și productie in curs de executie

Clasa 4: Conturi de terti

Clasa 5: Conturi de trezorerie

Clasa 6: Conturi de cheltuieli

Clasa 7: Conturi de venituri

Clasa 8: Conturi speciale

Clasa 9: Conturi de gestiune

Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare – info utile

Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare a fost aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3112/2004.

Ultima actualizare adusa actului mentionat a fost in 2011 prin Ordinul ministrului

Calendarul obligatiilor fiscale pe anul 2012

Va prezentam mai jos declaratiile si termenele pentru depunerea acestora. In cazul in care termenul limita cade intr-o zi nelucratoare, declaratiile se vor depune in urmatoarea zi lucratoare.

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Se mai depun si urmatoarele declaratii, dupa caz:

Clasificarea ocupatiilor din Romania – info utile

Organizatia Internationala a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificarii Internationale Standard a Ocupatiilor (ISCO-88) cu scopul de a pune la dispozitie o clasificare mai eficienta care sa poata fi folosita de toate tarile la urmatoarea runda de recensaminte ale populatiei, precum si in cadrul serviciilor nationale de ocupare a fortei de munca si al altor aplicatii orientate catre clienti.

OIM a definitivat structura Clasificarii Internationale Standard a Ocupatiilor – ISCO 08 si prin Rezolutia din 6 decembrie 2007 a aprobat ISCO 08 potrivit propunerii formulate la Intalnirea de lucru a Expertilor in Statistica Muncii.

In vederea asigurarii relevantei, coerentei si comparabilitatii datelor statistice structurate la nivel de ocupatie, EUROSTAT a propus reglementarea de catre Comisia Europeana a utilizarii ISCO 08, concretizata prin Regulamentul nr.1022/29.10.2009 care impune atat implementarea ISCO 08 in clasificarile nationale pentru ocupatii, cat si adaptarea anchetelor statistice conform structurii ISCO 08.

Implementarea Regulamentului nr.1022/29.10.2009 a fost facuta in doua etape si anume:

Etapa I: Aprobarea, prin Hotarare a Guvernului, a Structurii Clasificarii Ocupatiilor din Romania potrivit

Formulare utile

Cuprins formulare valabile in 2014
Formulare cu numar si fara numar pentru administratia fiscala
Formulare impozite si taxe locale persoane juridice
Formulare impozite si taxe locale persoane fizice
Formulare necesare in relatia angajator-angajat-ITM
Formulare necesare in relatia angajator-angajat-alte institutii
Alte formulare

Formulare cu numar si fara numar pentru administratia fiscala

010 011 012 013 014 020 030 040 050 060 070 080
089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 104 112 120 122 130 150 151 152 153 160 170
 171  172  200  201 204  205  208  209  220  221  222  223
 224  225  230  250  251  253  254  260  300  301  306  307
 311  313  318  319  321  390  392A  392B  393  394  400  500
 501  502  503  504  505 506  507  508 600  601  610  620
 630 710
 Fara numar

Formulare impozite si taxe locale persoane juridice

Cerere certificat fiscal
Declaratie de impunere pentru cladiri
Declaratie de impunere pentru auto fata si verso
Declaratie de impunere pentru auto peste 12t fata si verso
Declaratie decont taxa hoteliera
Declaratie fiscala taxa publicitate

TOP

Formulare impozite si taxe locale persoane fizice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa
Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri
Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscala la Bugetul local
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport

TOP

Formulare necesare in relatia angajator-angajat-ITM

Contract individual de munca actualizat prin  Ordinul nr.1616 din 2011
Act aditional de modificare a contractului individual de munca
Decizie colectiva de majorare a salariului minim
Adeverinta vechime in munca
Decizie incetare contract de munca cu acordul partilor
Decizie incetare contract de munca codnform art.65 alin.1 din Codul Muncii
Decizie incetare contract de munca conform art.61 lit.”a” din Codul Muncii
Notificare incetare contract de munca in perioada de proba
Decizie suspendare contract individual de munca
Decizie de incetare a suspendarii contractului individual de munca
 Cerere amanare control ITM

TOP

Formulare necesare in relatia angajator-angajat-alte institutii

 Adeverinta salariat pentru medicul de familie/spital
Cerere recuperare indemnizatii concedii medicale
Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/perioadei pentru care se solicita restituirea
 Adeverinta somaj
Cerere pentru înscrierea la pensie anticipata partiala
Cerere pentru inscrierea la pensia de urmas
Cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate
Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de varsta
Adeverinta indemnizatie cu veniturile realizate in ultimile 12 luni anterior nasterii copilului

TOP

Alte formulare

Contract de comodat

Formulare cu numar si fara numar pentru administratia fiscala

Formular 010 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (OMFP 35/2014): se completeaza de persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Declaratia de inregistrare se completeaza la infiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza cand se modifica datele declarate anterior. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor. Se completeaza in doua exemplare.Formular

Formular 011 –  Declaratie de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii (OPANAF 3261/2011). Se depune de detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor (persoane juridice romane si reprezentantii legali ai persoanelor juridice straine). Se completeaza in doua exemplare, originalul depunandu-se la unitatea fiscala. Termen de depunere: 30 de zile de la data intrarii in vigoare a OG 77/2011, adica  31 octombrie 2011. Formular

Formular  012 –  Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit (OPANAF 3853/2013). Se utilizeaza de catre contribuabilii, platitori de impozit pe profit, pentru efectuarea optiunii de aplicare a sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv, pentru renuntarea la aceasta optiune. Formular

Formular 013 –  Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente (OPANAF 3851/2013). Declaratia se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia declararii primului sediu permanent pe teritoriul Romaniei, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior. Formular

Formular 014 –  Notificare privind modificarea anului fiscal  (OPANAF 3854/2013). Formular. Se utilizeaza de catre contribuabili pentru efectuarea optţiunii de modificare a anului fiscal. Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute: – un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata,- un exemplar se pastreaza de catre contribuabil.

Formular 020 –  Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane (OMFP 262/2007). Se completeaza de persoanele fizice, altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor. Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit: organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit; pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal. Formular

Formular 030 –  Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice straine (OMFP 35/2014). Se completeaza de persoanele fizice straine, altele decat cele care desfasoara in mod independent activitati economice autorizate, sau exercita profesii libere. Se completeaza in doua exemplare. Formular

Formular 040 –  Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutiile publice (OMFP 262/2007). Se completeaza de institutii publice, in doua exemplare. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor. Formular

Formular 050 –  Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP 262/2007). Cererea se depune in cazul in care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori in cazul in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal declarat anterior. Se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla noul domiciliu fiscal si va fi insotita de documente care sa faca dovada detinerii sau ocuparii legale a spatiului pentru noul domiciliu fiscal. Se completeaza intr-un singur exemplar. Formular

Formular 060 –  Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (OMFP 2296/2007). Se utilizeaza la inregistrarea sediilor secundare care au obligatii de plata. Se intocmeste in doua exemplare. Formular

Formular 070 –  Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP 250/2013). Se completeaza de contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere. Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit:organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit; pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal. Formular

Formular 080 –  Declaratie de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006). Se completeaza de asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala. Contribuabilii mentionati, inregistrati la 1 septembrie 2006, au obligatia sa solicite modificarea domiciliului fiscal, in vederea eliberarii certificatului de inregistrare continand adresa noului domiciliu fiscal. Prezentarea acestei declaratii trebuie sa fie insotita de o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala emis anterior si de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta declaratie. Se intocmeste in doua exemplare; se poate utiliza echipament informatic pentru editare. Formular

Formular 089Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal  (OPANAF 3713/2013) Formular. Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art.153 din  Codul fiscal, stabilite in Romania, conform art.1251 alin.(2) din Codul fiscal, care detin o licenta valabila de furnizare a energiei electrice, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei şi a caror activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica o reprezinta revanzarea acesteia si consumul propriu din energia electrica cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie – noiembrie a anului calendaristic.

Formular  090 –  Declaratie de inregistrare fiscala / Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar care se inregistreaza direct (OPANAF 7/2010). Contribuabilii nerezidenti, stabiliti in spatiul comunitar, care au dreptul de a se inregistra direct in Romania, au obligatia de a depune acest formular la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. Formularul se depune direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata, si va fi insotit de o copie autentificata a certificatului de inregistrare eliberat de autoritatea fiscala din tara in care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de inregistrare va fi insotita de traducerea in limba romana, certificata de traducatori autorizati. Declaratia nu se completeaza de catre contribuabilii nerezidenti care au desemnat un reprezentant fiscal si nici de catre persoanele impozabile care au un sediu fix in Romania. Formular

Formular 091 –  Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA / Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare (OPANAF 7/2010). Declaratia se depune de catre:1) persoana impozabila care are sediul activitatii in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si care nu sunt deja inregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei, daca valoarea depaseste plafonul  in anul calendaristic in care are loc achizitia ; 2)  persoana impozabila care are sediul activitatii in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153, care nu este deja inregistrata conform art. 153 ^1 alin. (1) lit. a) sau c) ori art. 153^1 alin. (2), daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 150 alin. (2), inainte de prestarea serviciului; 3) persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153  si care nu este deja inregistrata conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau b) ori alin. (2), daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2), inaintea primirii serviciilor; 4) persoana impozabila care are sediul activitatii in Romania, daca nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania pot solicita sa se inregistreze, conform art. 153^1, in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6). Declaratia se completeaza in doua exemplare: un exemplar, insotit de o copie de pe certificatul de inregistrare/certificatul de inregistrare fiscala, precum si de pe decizia de inregistrare a domiciliului fiscal (decizia de inregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), dupa caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se pastreaza de catre contribuabil. Formular

Formular 092 –  Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (OPANAF 1165/2009). Se depune la organul fiscal competent, in 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare. Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Formular

Formular 093 –  Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sedii fixe (OPANAF 7/2010). Declaratia se completeaza de persoanele impozabile stabilite in Romania prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in conditiile prevazute la art. 153 alin. (2). Formularul se depune la organul fiscal competent si se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar, semnat si stampilat, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formular

Formular 094 –  Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (OPANAF 7/2010). Declaratia se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din  Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro, al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor. Formularul se depune la organul fiscal competent si se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar, semnat si stampilat, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formular

Formular 095 – Cerere de inregistrare in / radiere din / Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010). In vederea inscrierii (radierii) in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa depuna o serie de documente prevazute in ordinul mentionat, printre care si acest formular. Cererea se solutionează in termen de 10 zile calendaristice de la data inregistrării la organul fiscal. Formular

Formular 096 –  Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal (OPANAF 1768/2012). Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, intrucat nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizata in anul in curs pana la data solicitarii nu au depasit plafonul de scutire prevazut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal. Se depune la organul fiscal competent, in raza caruia este arondat contribuabilul. Formular

Formular  097 –  Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare (OPANAF 3884/2013). Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art.153 din Codul fiscal, care au obligatia sa notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem, in conditiile prevazute de art. 1563 alin.(11) si alin.(12) din Codul fiscal. Formular

Formular  098 – Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (OMFP 2795/2011). Cererea se depune decatre societatile comerciale care se infiinteaza in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, care sunt supuse inmatricularii la Registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului. Formularul se completeaza in doua exemplare. Formular/Program

Formular 099 – Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugată, potrivit art. 153 alin.(9^1) lit. b) – d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (OPANAF 3330/2013). Cererea se depune de catre persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA in conformitate cu dispozitiile art.153 alin.(9) lit.c) -e) si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin.(91) lit.b)-d) din Codul fiscal. Se depune de catre reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru care se solicita  inregistrarea in scopuri de TVA sau alta persoana imputernicita, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori prin posta cu confirmare de primire. Formularul se completeaza în doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent. Formular

Formular 100 –  Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat (OPANAF  3136/2013)Formular / Instructiuni de completare. Se completeaza de platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul stat. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program. Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001. Instructiuni de utilizare

Formular 101 –  Declaratie privind impozitul pe profit (OPANAF 878/2013) Formular. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic. Se completeaza anual de catre platitorii de impozit pe profit. Declaratia se depune in format electronic, sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificarile ulterioare), prin folosirea programelor respective, puse la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program. Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii,  precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001. Instructiuni de utilizare

Formular 104 –  Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor (OPANAF 1950/2012) Formular / Instructiuni de completare. Se depune de catre persoanele juridice, constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoana responsabila, desemnata potrivit legii. Declaratia cuprinde informatii privind asociatii persoane juridice straine si/sau persoane fizice. Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program

Formular 112 –  Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Ordin comun MFP 1045, MMFPS 2084, MS 793/2012)Formular. Se depune de catre angajatori si entitatile asimilate acestora. Se completeaza cu programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice (conform ordinului mentionat, aceasta versiune de  formular se depune pentru obligatiile incepand cu luna iulie 2012). Program

Formular 120 –  Decont privind accizele (OPANAF 1950/2012) Formular Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completeaza de catre producatorii sau importatorii de produse accizabile. Se depune in format electronic cu ajutorul programului pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001. Instructiuni de utilizare

Formular 122 –  Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate in regim suspensiv (OMFP 532/2007)Formular. Declaratia se depune de catre antrepozitarul autorizat, in cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de insotire de la antrepozitul fiscal primitor, in situatia livrarilor de produse accizabile in regim suspensiv, in maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucratoare de la data expedierii produsului accizabil. Program

Formular 130 –  Decont privind impozitul la titeiul din productia interna (OPANAF 1950/2012)FormularAcest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completeaza de catre producatorii interni de titei. Se depune in format electronic, cu ajutorul programului pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii,  precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001. Instructiuni de utilizare

Formular 150 –  Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMFP 847/2009)Formular. Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completeaza, se transmite electronic si se listeaza prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul “Depunere declaratii on-line”. Aceasta cerere va fi  insotita de: documentul de identitate al titularului certificatului calificat, in original si in copie; documentul, in original si in copie, care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului; documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil; (acest document se depune in situatia in care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat). Documentele se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscala. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se obtine in urma procedurii explicate in instructiunile aferente depunerii on-line. Documentul de confirmare a certificatului digital calificat se depune in format electronic, semnat digital de catre solicitant si confirmat prin semnatura electronica a autoritatii de certificare. Document de confirmare

Formular 151 –  Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line (OMEF 847/2009). Daca cererea se depune chiar de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line cu acest Formular, modulul “Revocare online – formulare 151/153” din pagina “Declaratii electronice”. Daca revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicita de o persoana diferita de persoana pentru care acest drept a fost obtinut, se foloseste acest Formular. Acesta se depune in format hartie, semnat si stampilat de catre contribuabili, la unitatea fiscala in a carei raza contribuabilul isi are domiciliul fiscal. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente: – actul de autorizare a functionarii contribuabilului, in original si copie; – documentul de identitate al persoanei care solicita revocarea certificatului digital, in original si copie; – imputernicire eliberata de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului. Atentie: prin formularul 151 nu se anuleaza certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul on-line.

Formular 152 –  Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OPANAF 230/2013) Formular. Se utilizeaza pentru obtinerea dreptului de acces la dosarul fiscal al contribuabilului. Listati, semnati si stampilati cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formularul 152). Privind imputernicirea de la contribuabil: in situatia in care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezinta documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a accesa dosarul fiscal al contribuabilului. Daca exista calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, se prezinta documentul, in original si copie, care atesta aceasta calitate (acest document poate fi Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor sau Statutul societatii comerciale). Prezentati documentele la orice unitate fiscala (imputernicirea, actul de identitate, formularul 152). Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul contribuabilului se face de regula prin e-mail, pe adresa comunicata in formularul 152, in termen de 4-7 zile lucratoare de la depunerea cererii.

Formular 153 –  Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informatiile cuprinse in dosarul fiscal (OPANAF 230/2013). Daca revocarea dreptului de utilizare a serviciului  se solicita de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line, cu acest Formular, modulul “Revocare online – formulare 151/153” din pagina “Declaratii electronice”. Daca revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicita de o persoana diferita de persoana pentru care acest drept a fost obtinut, se foloseste acest Formular. Acesta se depune in format hartie, semnat si stampilat de catre contribuabili, la unitatea fiscala in a carei raza contribuabilul isi are domiciliul fiscal. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente: – actul de autorizare a functionarii contribuabilului, in original si copie; – documentul de identitate al persoanei care solicita revocarea certificatului digital, in original si copie; – imputernicire eliberata de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului Acces controlat la dosarul fiscal. Atentie: prin formularul 153 nu se anuleaza certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul Acces controlat la dosarul fiscal.

Formular 160 –  Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (OPANAF 3392/2011). Formular. Compartimentul de specialitate intocmeste Referatul privind impunerea din oficiu, in care se consemneaza elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor, precum si rezultatul constatarilor efectuate. Referatul se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul organului fiscal, dupa care se emite aceasta decizie.

Formular 170 –  Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate (OPANAF 3395/2011)Formular. Se depune de catre platitorii de contributii, prevazuti la art.9 alin. (7) din OUG.77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii. Formularul se utilizeaza pentru declararea contributiei prevazute la art. 363^1 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, aflata in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitata pana la data depunerii declaratiei-inventar, in conformitate cu prevederile art. 9 alin.(7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011.Termen de depunere: 25 noiembrie 2011. Se completeaza prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. Program Formularul editat, semnat si stampilat conform legii, va fi insotit de formatul electronic al acestuia (suportul magnetic sau optic).

Forumlar 171 –  Declaratie privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, pentru perioada cuprinsa intre trimestrul IV al anului 2009 si trimestrul III al anului 2011 (OMFP 1151/2012)Formular. Se utilizeaza pentru declararea contributiei  (“taxa claw-back”) prevazute la art. 363^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in conformitate cu prevederile art. 5 alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Formularul se depune in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 17/2012, care a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 611 din 24 august 2012.

Formular 172 –  Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate (OPANAF 3/2013) Formular. Se depune de catre platitorii de redeventa, prevazuti la art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului, dupa ce acesta a fost avizat de Agentia Domeniilor Statului.

Formular 200 –  Declaratie privind veniturile realizate din Romania (OPANAF 3883/2013)Formular. Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: (1) activitati independente, (2) cedarea folosintei bunurilor, (3) activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, (4) transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, (5) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.  Declaratia se completeaza inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular. Se completeaza in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Formular 201 –  Declaratie privind veniturile realizate din strainatate (OPANAF  3883/2013)Formular. Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania si persoanele fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia prevazuta la art.40 alin.(2) din  Codul fiscal, care realizeaza venituri din strainatate, impozabile in Romania, ca urmare a desfasurarii unor activitati in strainatate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activitati comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, venituri sub forma de dividende, venituri sub forma de dobanzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, castiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare, alte venituri din investitii, venituri din pensii, precum si alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Codul fiscal . Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Nu se declara veniturile din salariile obtinute in strainatate.

Formular 204 –  Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica (OPANAF 3883/2013)Formular Declaratia se completeaza si se depune pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice sau pentru asocierile constituite intre persoane fizice si persoane juridice romane cu statut de microintreprindere, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, in cadrul carora se realizeaza venituri din activitati independente, inclusiv din activitati adiacente, sau din activitati agricole, pentru care venitul net se determina in sistem real. Declaratia nu se depune pentru asocierile fara personalitate juridica pentru care venitul net anual se determina pe baza normelor de venit. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Formular 205 –  Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit (OPANAF 1913/2012)Formular Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic. Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, conform Titlului III din  Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia se completeaza si se depune si de catre intermediari, societatile de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Program

Formular 208 –  Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (OPANAF 3763/2013)Formular. Se completeaza de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. Se depune in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. Program

Formular 209 –  Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (OPANAF 892/2012) Formular. Se completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, in situatia in care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin alta procedura decat cea notariala, conform legii. Daca se realizeaza venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal din mai multe tranzactii, atunci se depune cate o declaratie pentru fiecare tranzactie. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Formular 220 –  Declaratie privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 184/2013)FormularDeclaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: ativitati independente; cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda; activitati agricole impuse in sistem real; silvicultura si piscicultura. Formularul se utilizeaza pentru declararea veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza in anul de impunere, pentru exercitarea optiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum si pentru recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii. Declaratia se depune si de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit. Declaratia se completeaza pe surse si categorii de venit, de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular. Declaratia se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Formular 221 –  Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit (OPANAF 641/2013) Formular. Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual, venituri din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din: a) cultivarea produselor agricole vegetale; b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea; c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala. Se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 februarie 2013. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Formular 222 –  Declaratie informativa privind inceperea / incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate (OPANAF 52/2012) Formular. Declaratia se completeaza de catre persoanele juridice, fizice sau orice alta entitate la care isi desfasoara activitatea persoanele fizice, care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate. In categoria persoanelor care au obligatia sa depuna declaratia informativa sunt cuprinse: reprezentantele din Romania ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul in strainatate, organizatii si organisme internationale care functioneaza in Romania etc. Declaratia se depune ori de cate ori apar modificari de natura inceperii / incetarii activitatii in documentele care reglementeaza raporturile de munca, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Pentru fiecare contribuabil care obtine venituri sub forma de salarii din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania, se completeaza si se depune cate o declaratie.  Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Formular 223 –  Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale (OPANAF 184/2013)Formular. Declaratia se completeaza in cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente-comerciale si profesii libere, inclusiv din activitati adiacente, venituri din activitati agricole pentru care venitul net anual se determina in sistem real pe baza contabilitatii in partida simpla, precum si venituri din silvicultura si piscicultura. Declaratia se depune si in cazul persoanelor fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfasurata intr-o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii. In cazul societatii civile cu personalitate juridica constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, se aplica regulile de determinare a venitului net din activitati independente. Persoanele fizice care obtin venituri dintr-o activitate desfasurata intr-o forma de organizare cu personalitate juridica (SPRL) constituita potrivit legii speciale si care este supusa regimului transparentei fiscale, potrivit legii, au obligatia sa asimileze acest venit distribuit, venitului net anual din activitati independente. Asocierile in cadrul carora se obtin venituri de natura celor mai sus mentionate, din mai multe surse, depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa, respectiv pentru fiecare categorie de venit. Declaratia se completeaza si se depune de catre asociatul desemnat prin contractul de asociere sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute in formular. Declaratia se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Formular 224 –  Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania  (OPANAF 52/2012)Formular. Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania..Se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care s-a realizat venitul. Se depune la: a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania; b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

Formular 225 –  Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise (OPANAF 2600/2010)Formular. Se utilizeaza pentru declararea castigurilor sau pierderilor nete determinate la sfarsitul fiecarui trimestru si a impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil, pentru castigurile mentionate anterior. Atentie: acest formular este pastrat in aceasta pagina numai pentru situatia cand se rectifica informatiile dintr-o declaratie 225 anterioara. Incepand cu 1 ianuarie 2013, pentru aceste castiguri se utilizeaza formularul 200.

Formular 230 –  Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ (OPANAF 476/2013)Formular. Se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii: – au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora ; – opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult; contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult; – contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Se completeaza  in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Formular 250 –  Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice (OPANAF 52/2012)Decizie. Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, primesc aceasta decizie. Se utilizeaza si la stabilirea diferentelor de impozit anual de regularizat, adica stabileste suma care mai trebuie platita sau care trebuie restituita de fisc, in conformitate cu informatiile din Declaratia de venit depusa de contribuabil si cu datele administratiei fiscale.

Formular 251 –  Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice (OPANAF 52/2012)Decizie. In baza declaratiei contribuabilului roman privind veniturile obtinute din strainatate, si pe baza propriilor date, fiscul trimite aceasta decizie care stabileste suma care mai trebuie platita sau, dimpotriva, care trebuie restituita de fisc. Veniturile avute in vedere sunt cele din activitati comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor, din transferul titlurilor de valoare, din dividende, dobanzi, castiguri la jocurile de noroc. Se ia in consideratie impozitul platit in strainatate (credit fiscal).

Formular 253 –  Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 si MJ 1889/C)Decizie. In baza declaratiei contribuabilului privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si pe baza propriilor date, fiscul trimite aceasta decizie, care stabileste suma care trebuie platita ca impozit pe aceste venituri sau, dimpotriva, care trebuie restituita de fisc.

Formular 254 –  Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 si MJ 1889/C) Decizie. In cazul in care notarul public constata erori sau omisiuni in calcularea si incasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, el comunica organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial aceasta situatie. Organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial transmite documentatia organului fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat. Acesta stabileste impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizica, calculeaza diferenta de impozit datorat si emite aceasta decizie.

Formular 260 –  Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit (OPANAF 476/2013)Formular. In baza declaratiei contribuabilului si pe baza propriilor date, fiscul trimite aceasta decizie care stabileste valoarea platilor anticipate din impozit. Veniturile avute in vedere sunt estimate fie in sistem real, fie pe baza normelor de venit.

Formular 300 –  Decont de taxa pe valoarea adaugata (OPANAF  1790/2012) Formular. Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Program Formularul se poate depune si prin Internet. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii,  precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001. Instructiuni de utilizare

Formular 301 –  Decont special de taxa pe valoarea adaugata (OPANAF  30/2011) Formular. Se completeaza de catre contribuabilii mentionati in instructiunile de completare, dupa caz. Se intocmeste in doua exemplare, semnate si stampilate. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Program Se poate depune si prin Internet. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii,  precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001. Instructiuni de utilizare

Formular 306 –  Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (OPANAF  6/2010)Formular. Organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta fiscala este inregistrata, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decat luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, in conditiile prevazute de pct. 80 alin. (2)-(3) din normele metodologice. Cererea se depune pana la data de 25 februarie a anului pentru care se exercita optiunea.

Formular 307 –  Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata (OPANAF 2223/2013)Formular. Declaratia se completeaza si se depune de catre: se depune de catre: a) persoana impozabila, beneficiara a transferului de active in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA  si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului; b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului; c) persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata, care a efectuat ajustari incorecte sau nu a efectuat ajustarile de taxa; d) persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata, si care: – nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau a efectuat ajustari incorecte; – trebuie sa efectueze regularizarile/ajustarile legale  pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii.

Formular 311 –  Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal (OPANAF 2224/2013) Formular. Se depune: a) de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu si care efectueaza livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care exista obligatia platii taxei colectate; b)  de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal si al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat din oficiu, in situatia in care acestea efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita; c) de catre persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu, pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA; d) de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat la cerere, care au aplicat sistemul TVA la incasare si care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa a intervenit in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Formular 313 –  Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii (OPANAF  5/2010) Formular. Cererea de rambursare se depune de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii, pentru rambursarea taxei facturata de alte persoane impozabile si achitata de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate in beneficiul sau in Romania, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in Romania pe o perioada de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioada mai mica de trei luni ramasa din anul calendaristic. Program

Formular 318 –  Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal (OPANAF 59/2014) Formular. Cererea se depune de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate in beneficiul lor in statul membru in care taxa a fost incasata, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in respectivul stat membru.  Cererea se depune pana cel tarziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare.  Cererea se completeaza in format electronic si se inainteaza, pe cale electronica, organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.  Formatul electronic al cererii se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de ANAF. Programul poate fi descarcat de  la adresa www.anaf.ro “Declaratii electronice”. Program

Formular 319 –  Declaratie de ajustare a pro-ratei potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 49 alin. (8) din normele metodologice (OPANAF 59/2014) Formular. Declaratia se depune in cazul in care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifica, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitata sau deja rambursata. Cererea se completeaza in format electronic si se inainteaza, pe cale electronica, organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.  Formatul electronic al cererii se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de ANAF. Programul poate fi descarcat de  la adresa www.anaf.ro “Declaratii electronice. Program Se intocmeste de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.

Formular 321 –  Cerere de restituire de accize (OMEF 420/2007)Formular. Se depune de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta.

Formular 390 VIES –  Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (OPANAF 3162/2011)Formular. Se depune lunar de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii sau prestari de servicii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau  in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Program Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii,  precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001. Instructiuni de utilizare

Formular 392A –  Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul … (OPANAF 93/2014) Formular. Formularul se completeaza de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului calendaristic este inferioara sumei de 220.000 lei. Se depune pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune, in format electronic la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic va fi insotit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat. Formatul se editeaza in doua exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice. Program

Formular 392B –  Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul … (OPANAF 93/2014)Formular. Se completeaza de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei. Se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune in format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent;  la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii. Formularul se editeaza in doua exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Program

Formular 393 –  Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul … (OPANAF 93/2014) Formular. Se completeaza de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care in cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de persoane. Se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune in format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent; la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii. Formularul se editeaza in doua exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Program

Formular 394 –  Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (OPANAF3806/2013)Formular. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania sunt obligate sa declare toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania. Declaratia 394 se depune la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata – formularul 300). Formatul electronic al declaratiei se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerul Finantelor Publice. Program / Explicatii

Formular 400 – Declaratie informativa privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate (OMEF 564/2007)Formular. Se depune de catre platitorii de venituri din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate. Termen: 28/29 februarie curent, pentru platile facute in anul precedent. Se aplica pentru veniturile din dobanzi realizate incepand din 1 ianuarie 2007. Program

Formular 500 –  Fisa de inscriere in cazierul fiscal (OMFP 2696/2011)Formular. Datele se completeaza de organele cu atributii de control sau de compartimentele juridice respective.

Formular 501 –  Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal (OMFP 2696/2011)Formular. Se utilizeaza la actualizarea inscrierilor in cazierul fiscal al contribuabililor.

Formular 502 –  Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal (OMFP 2696/2011)Formular. Se utilizeaza la eliberarea unui certificat de cazier fiscal. Se intocmeste intr-un exemplar de contribuabil.

Formular 503 –  Cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal (OMFP 2696/2011) Formular. Se foloseste la rectificarea datelor inscrise in cazierul fiscal. Se completeaza intr-un exemplar de contribuabil.

Formular 504 –  Certificat de cazier fiscal (OMFP 2696/2011)Formular. Se utilizeaza numai in scopul in care a fost eliberat. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal.

Formular 505 –  Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent (OMFP 2696/2011)Formular. Se intocmeste de organul fiscal.

Formular 506 –  Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala (OMFP 2696/2011)Formular. Se intocmeste de organul fiscal.

Formular 507 –  Fisa de actualizare a inscrierilor  in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solitare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent (OMFP 2696/2011)Formular. Se intocmeste de organul fiscal.

Formular 508 –  Fisa de actualizare a inscrierilor  in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala (OMFP 2696/2011)Formular. Se intocmeste de organul fiscal.

Formular 600 –  Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (OPANAF 874/2012) Formular. Declaratia se depune de catre persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz, respectiv: a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale; b) membrii intreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice; d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere; e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Formular 601 –  Cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale (OPANAF 1714/2012) Formular. Se depune de contribuabilii nu se mai incadreaza in niciuna dintre situatiile urmatoare: (a) intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale; b) membri ai intreprinderii familiale; c) persoane cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice; d) persoane care realizeaza venituri din profesii libere; e) persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla, sau se afla in situatiile prevazute la art.6 alin.(1) pct. I lit.a) – c), pct.II, III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari.

Formular 610 –  Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul …  (OPANAF 891/2012) Formular. Se intocmeste de catre organul fiscal competent.

Formular 620 –  Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru anul …  (OPANAF 891/2012) Formular. Se intocmeste de catre organul fiscal competent.

Formular 630 –  Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate (OPANAF 938/2013) Formular. Se intocmeste de catre organul fiscal competent.

Formular 710 –  Declaratie rectificativa (OPANAF 1340/2009)Formular. Se utilizeaza pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de catre platitori prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursa, precum si a contributiilor sociale datorate de angajatori si retinute de catre acestia de la asigurati. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Se poate depune si prin Internet. Obligatiile de plata la bugetul de stat sunt cuprinse in Nomenclatorul prevazut in anexa nr. 17 la OPANAF 101/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii,  precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001. Instructiuni de utilizare / Program

TOP

FORMULARE FISCALE FARA NUMAR DE IDENTIFICARE

Declaratie de patrimoniu si de venituri (OMFP 1504/2013).Formular. Persoana fizica supusa verificarii fiscale are obligatia de a depune o declaratie de patrimoniu si venituri la solicitarea organului fiscal. In situatia in care solicitarea are loc odata cu comunicarea avizului de verificare, declaratia se depune in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului; in situatia in care solicitarea are loc pe perioada verificarii, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data comunicarii solicitarii

Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente, in mod individual si/sau intr-o forma de asociere (OMFP 1022_2013) Formular. Se completeaza de organul fiscal.

Decizie de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale stabilite suplimentar de plata de inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere (OPANAF 1022/2013)Formular. Se completeaza de organul fiscal.

Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale(OPANAF 1023/2013) Formular. Se completeaza de organul fiscal.

Decizie de impunere pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, la persoane fizice(OPANAF 1023/2013) Formular. Se completeaza de organul fiscal.

Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspectia fiscala pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale (OPANAF 1023/2013) Formular. Se completeaza de organul fiscal.

Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala pentru persoane juridice (OPANAF 1021/2013).Formular. Se completeaza de organul fiscal.

Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspectiei fiscale   (OPANAF 1024/2013).Formular. Se completeaza de organul fiscal.

Cerere privind grupul fiscal unic (OPANAF 607/2013).Formular. Persoanele impozabile care opteaza sa fie tratate drept grup fiscal unic trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului, potrivit acestui formular.

Declaratie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului finantat din instrumente structurale (Ordinul MAE nr. 204/2011). Formular. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic. Program

Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala (OMFP 393/2013)Formular. Prin depunerea acestei cereri de catre contribuabil, organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale elibereaza certificatul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri (in vigoare din 1 mai 2013).

Instiintare de restituire a unor sume reprezentand diferente de sume platite/valoarea reziduala a timbrului, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile (OMFP 407/2013)Formular. Se intocmeste de organul fiscal.

Cerere de restituire a sumelor stabilite de instantele judecatoresti prin hotarari definitive si irevocabile (OMFP 407/2013)Formular. Contribuabilul care, in baza unei hotarari definitive si irevocabile a instantei judecatoresti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor banesti stabilite de aceste instante, precum si a oricaror altor cheltuieli ocazionate de executarea silita va depune, in vederea restituirii, la organul fiscal competent, aceasta cerere.

Evidenta cererilor de restituire si a sumelor aprobate la restituire reprezentand diferente de sume platite/valoarea reziduala a timbrului, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile (OMFP 407/2013)Formular. Se intocmeste de organul fiscal.

Cerere de eliberare a adeverintei prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului(OMFP 407/2013)Formular. In vederea eliberarii adeverintei de mai jos,  contribuabilul va depune la organul fiscal competent aceasta cerere,  insotita de copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, precum si copia documentului de plata, dupa caz.

Adeverinta prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului(OMFP 407/2013)Formular. Se intocmeste de organul fiscal.

Referat privind determinarea diferentei de sume platite sau a valorii reziduale a timbrului, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile (OMFP 407/2013)Formular. Se intocmeste de organul fiscal.

Decizie de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare (OPANAF 339/2013)Formular. Se intocmeste de organul fiscal

Instiintare(OPANAF 339/2013)Formular. Se intocmeste de organul fiscal.

Instiintare privind inregistrarea, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare (OPANAF 339/2013)Formular. Se intocmeste de organul fiscal.

Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare(OPANAF 339/2013)Formular. Se intocmeste de organul fiscal.

Instiintare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare(OPANAF 339/2013)Formular. Se intocmeste de organul fiscal.

Decizie de indreptare a erorilor materiale privind inregistrarea/radierea, din oficiu, in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare (OPANAF 339/2013)Formular. Se intocmeste de organul fiscal

Declaratie pe proprie raspundere (HG 88/2013)Formular. In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) din HG 88/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ajustarea sumei de timbru se face pe baza declaratiei pe propria raspundere a persoanei care solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din ordonanta de urgenta, ca rulajul mediu anual real al autovehiculului in cauza este mai mare decat rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectiva de autovehicule.

Cerere de restituire (HG 88/2013)Formular. Sumele prevazute la art. 12 din OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie, la cererea contribuabilului, in cazul in care nu s-a dispus de catre instante restituirea acestora. Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune aceasta cerere la organul fiscal competent. El este organul fiscal la care persoana juridica este inregistrata ca platitor de impozite si taxe, iar, in cazul persoanelor fizice – organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal.

Cerere privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule (OPANAF 296/2013)Formular. Persoana fizica sau juridica, care solicita stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu, depune la organul fiscal competent aceasta cerere, insotita de documentele prevazute de art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 si de art. 3 din  Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013, in copie si original.

Cerere privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing (OPANAF 296/2013)Formular. Cererea privind autovehiculele in leasing se depune la organul fiscal competent in format electronic, insotita de formularul editat.

Declaratie de inregistrare a contractelor de fiducie (OPANAF 1985/2012).Formular. Contribuabilul care detine calitatea de fiduciar depune, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de fiducie, la organul fiscal competent, aceasta declaratie, insotita de contractul de fiducie, in original si copie. Declaratia se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de fiduciar. Organul fiscal certifica conformitatea copiei contractului de fiducie cu originalul si restituie fiduciarului originalul. In cazul in care fiduciarul depune declaratia prin posta, cu confirmare de primire, aceasta va fi insotita de o copie legalizata de pe contractul de fiducie. Modificarea si incetarea contractului de fiducie se inregistreaza, de fiduciar, la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data producerii, prin depunerea declaratiei avand bifata casuta “Modificare” sau “Incetare”, dupa caz, din formular, insotita de documentele justificative.

Declaratie de inregistrare a contractelor de locatiune(OPANAF 1985/2012).Formular. Pentru inregistrarea contractului de locatiune, locatorul depune aceasta declaratie, insotita de contractul de locatiune, in original si copie. Declaratia se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de locator. Organul fiscal certifica conformitatea copiei contractului de locatiune cu originalul si restituie locatorului originalul. In cazul in care locatorul depune declaratia  prin posta, cu confirmare de primire, aceasta va fi insotita de o copie legalizata de pe contractul de locatiune. Modificarea si incetarea contractului de locatiune pot fi inregistrate, de locator, la organul fiscal competent, prin depunerea declaratiei avand bifata casuta “Modificare” sau “Incetare”, dupa caz, din formular, insotita de documentele justificative.

Decizie privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal (OPANAF 1768/2012)Formular. Se intocmeste de organul fiscal.

Declaratie de inregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, initiale/aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente (OPANAF 1400/2012)Formular. Persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine au obligatia sa inregistreze contractele/documentele incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror altor servicii prestate in Romania, care genereaza venituri impozabile. Declaratia se depune pentru fiecare contract sau document care justifica prestarile efective de servicii efectuate pe teritoriul Romaniei, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractelor sau de la data emiterii oricaror documente prevazute de lege.

Decizie privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (91) lit.b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”, cod 14.13.02.60/i.c.a. (OPANAF 1436/2012)Formular. Organul fiscal, dupa efectuarea verificarilor si analizei prevazute de procedura legala,  intocmeste – daca este cazul –  aceasta decizie avand bifata casuta corespunzatoare temeiului legal.

Decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (91) lit.b) – d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”, cod 14.13.02.60/i.c.r., (OPANAF 1436/2012)Formular. Organul fiscal, dupa efectuarea verificarilor si analizei prevazute de procedura legala,  intocmeste – daca este cazul – aceasta decizie avand bifata casuta corespunzatoare motivului de respingere.

Referat privind solutionarea cererii de inregistrare in scopuri de TVA depuse in temeiul art. 153 alin.(91) lit.b)-d) din Codul fiscal (OPANAF 1436/2012)Formular. Compartimentul de specialitate, dupa efectuarea verificarilor si analizei prevazute de procedura legala,  intocmeste – daca este cazul –  acest referat prin care propune inregistrarea in scopuri de TVA sau respingerea cererii de inregistrare.

Notificare pentru solutionarea Cererii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin.(91) lit.b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (OPANAF 1436/2012)Formular. Daca cererea  de inregistrate in scopuri de TVA sau documentatia anexata sunt incomplete ori incorecte, organul fiscal notifica solicitantul in vederea corectarii. Notificarea cuprinde si erorile constatate.

Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti (OPANAF 1303/2012) Formular. Se intocmeste de compartimentul cu atributii de executare silita, in format electronic, pentru tiparire, transmitere si arhivare; de Unitatea de imprimare rapida, intr-un exemplar, in format hartie. (Formularul este inclus aici doar pentru informare).Adresa de instiintare privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti (OPANAF 1303/2012) Formular. Se intocmeste de compartimentul cu atributii de executare silita, in format electronic, pentru tiparire, transmitere si arhivare; de Unitatea de imprimare rapida, intr-un exemplar, in format hartie. (Formularul este inclus aici doar pentru informare).

Decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti  (OPANAF 1303/2012) Formular. Se intocmeste de compartimentul cu atributii de executare silita, in format electronic, pentru tiparire, transmitere si arhivare;  de Unitatea de imprimare rapida, intr-un exemplar, in format hartie. (Formularul este inclus aici doar pentru informare).

Decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (OPANAF 1100/2012)Formular. La solicitarea contribuabilului de a fi inregistrat in scopuri de TVA conform prevederilor mentionate, organul fiscal emite decizia de fata, prin care aproba sau respinge solicitarea.

Notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA (OPANAF 700/2012)Formular. La primirea acestei notificari, contribuabilul trebuie sa se prezinte la sediul unitatii fiscale, in termen de 15 zile si sa depuna declaratia de mentiuni in vederea inregistrarii in scopuri de TVA sau declaratia de inregistrare potrivit art. 153^1 din Codul fiscal. In caz de neprezentare, organul fiscal emite decizia de mai jos.

Decizie privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA(OPANAF 700/2012)Formular. Potrivit informatiilor si documentelor existente la organul fiscal, contribuabilul respectiv are obligatia: a) sa se inregistreze in scopuri de TVA potrivit dispozitiilor art.153 din Codul fiscal, sau b) sa se inregistreze in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispozitiilor art.153^1 din Codul fiscal. Daca inregistrarea nu a avut loc, organul fiscal emite aceasta decizie privind inregistrarea din oficiu. De asemenea, daca contribuabilul este reactivat prin decizia organului fiscal sau prin inscrierea in Registrul comertului a mentiunii privind incetarea situatiei de inactivitate temporara, se emite aceasta decizie.

Decizie privind anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA(OPANAF 700/2012)Formular. Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor se efectueaza: a) de la data declararii ca inactiv; b) de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului; c) de la data comuncarii deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA de catre organul fiscal, in situatia in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art.2 alin.(2) lit.a) din OG 75/2001; d) de la data de 1 august sau 1 februarie, dupa caz, pentru persoanele impozabile care utilizeaza luna sau trimestrul ca perioada fiscala la TVA si care, in semestrul calendaristic anterior, nu au depus niciun decont de TVA; e) de la data de 1 februarie sau 1 august, dupa caz, pentru persoanele impozabile care utilizeaza luna sau trimestrul ca perioada fiscala la TVA si care, in deconturile aferente celor 6 luni sau celor 2 trimestre, dupa caz, din semestrul calendaristic anterior, nu au declarat achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare.

Decizie pentru indreptarea erorilor materiale privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA(OPANAF 700/2012)Formular. Pentru indreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desfiinteaza: a) Decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, precum si Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, cu efect pentru viitor si pentru trecut; b) Decizia privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, cu efect pentru viitor si pentru trecut.

Notificare privind inregistrarea fiscala din oficiu(OPANAF 714/2012)Formular. In termen de 5 zile de la primirea prezentei notificari, contribuabilul trebuie sa se prezinte la sediul unitatii fiscale pentru a depune declaratia de inregistrare fiscala sau pentru a prezenta documente din care sa rezulte ca nu are obligatia inregistrarii fiscale.

Decizie privind inregistrarea fiscala din oficiu (OPANAF 714/2012)Formular. In cazul in care contribuabilul nu da curs notificarii de mai sus, organul fiscal va proceda la inregistrarea fiscala din oficiu.

Fisa capacitatii de cazare (OPANAF 52/2012). Se depune de catre contribuabilii care realizeaza venituri din inchiriere in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere, inclusiv. Se anexeaza la declaratia 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”. Formular

Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania (OMFP 74/2012) Formular. Au obligatia completarii formularului persoanele fizice care sosesc in Romania si au o sedere in statul roman o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania OMFP 74/2012) Formular. Au obligatia completarii persoanele fizice rezidente in Romania, precum si persoanele fizice nerezidente, care au avut obligatia completarii formularului prevazut la art. 1, lit.a), care pleaca din tara noastra si care vor avea o sedere in strainatate mai mare de 183 de zile intr-un an calendaristic.

Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin.(2) – (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare sau a Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si …, de catre persoanele fizice care sosesc in Romania si care vor avea o sedere mai mare de 183 de zile NOTIFICATION regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and Article 40 para (2) – (6) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and …, by individuals arriving in Romania and which are going to stay for more than 183 days (OMFP 74/2012) Formular. Se completeaza, se semneaza si se elibereaza de catre autoritatea fiscala competenta in a carei raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal, potrivit legii.

Notificare privind  indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin. (2) – (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare sau a Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si …, de catre persoanele fizice care pleaca din Romania si care vor avea o sedere in strainatate mai mare de 183 de zile NOTIFICATION regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and  Article 40 para. (2) – (7) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and by individuals leaving Romania and which are going to stay abroad for more than 183 days Formular. Se completeaza, se semneaza si se elibereaza de catre autoritatea fiscala competenta in a carei raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal, potrivit legii.

Decizie de desfiintare a deciziei de impunere din oficiu(OPANAF 3392/2011). In cazul in care, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaratia fiscala privind obligatiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se desfiinteaza, decizia de desfiintare comunicandu-se acestuia. Formular

Referat privind impunerea din oficiu (OPANAF 3392/2011). Organul fiscal intocmeste referatul de fata, consemnand elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor, precum si rezultatul constatarilor efectuate in acest scop. Formular

Decizie de esalonare la plata a obligatiilor fiscale (OMFP 2677/2011). Dupa analizarea indeplinirii conditiilor legale ca urmare a cererii depuse de contribuabil (conform art. 3 din Procedura din ordinul mentionat), organul fiscal emite aceasta decizie. In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazutela alin. (1) lit. a)—c), organul fiscal indruma contribuabilii inprivinta drepturilor si obligatiilor ce le revin in cursul procedurii de acordare a inlesnirilor la plata. Formular

Decizie de amanare la plata a penalitatilor de intarziere(OMFP 2677/2011). Dupa analizarea indeplinirii conditiilor legale ca urmare a cererii depuse de contribuabil (conform art. 3 din Procedura din ordinul mentionat), organul fiscal emite aceasta decizie. Formular

Decizie de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale (OMFP 2677/2011). Daca nu sunt  indeplinite conditiile legale ca urmare a cererii depuse de contribuabil (conform art. 3 din Procedura din ordinul mentionat), organul fiscal emite aceasta decizie. Formular

Situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale(OMFP 2677/2011). Documentul se depune de contribuabil impreuna cu cererea de esalonare la plata a obligatiilor fiscale (conform art. 3 din Procedura din ordinul mentionat). Formular

Certificat de atestare fiscala(OMFP 2677/2011). Se elibereaza  de organul fiscal, din oficiu, pentru acordarea inlesnirilor la plata a obligatiilor fiscale in conformitate cu prevederile OUG 29/2011, ca urmare a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale depuse de contribuabil. Se poate utiliza 90 de zile de la data eliberarii. Formular

Certificat de atestare fiscala pentru contribuabilii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii (OMFP 2677/2011). Se elibereaza  de organul fiscal, din oficiu, pentru acordarea inlesnirilor la plata a obligatiilor fiscale in conformitate cu prevederile OUG 29/2011, ca urmare a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale depuse de contribuabil. Se poate utiliza 90 de zile de la data eliberarii. Formular

Proces-Verbal de punere de acord(OMFP 2677/2011). Se intocmeste  de organul fiscal, dupa clarificarea neconcordantelor dintre sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala. Formular

Referat “A”.(OMFP 2677/2011). Dupa verificarea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) din Procedura din ordinul mentionat, organul fiscal competent, in cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscala, intocmeste acest referat. Formular

Referat “B”.(OMFP 2677/2011). In situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscalintocmeste referatul “B” si emite decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, precum si decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere. Formular

Acord de principiu (OMFP 2677/2011). Concomitent cu referatul “A”, organul fiscal intocmeste acordul de principiu sau, dupa caz, decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale. Formular

Decizie de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale(OMFP 2677/2011). In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si decizia de anulare a penalitatilor de intarziere amanate la plata. Formular

Decizie de anulare a penalitatilor de intarziere amanate la plata (OMFP 2677/2011). In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la art. 10 alin .(1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si decizia de anulare a penalitatilor de intarziere amanate la plata. Formular

Decizie de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale(OMFP 2677/2011). In  cazul in care se constata neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si decizia de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de intarziere. Formular

Decizie de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de intarziere(OMFP 2677/2011). In  cazul in care se constata neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si decizia de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de intarziere. Formular

Decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale(OMFP 2677/2011). In situatia in care ulterior emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale/deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere se constata erori in continutula acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, precum si in cazul in care se achita anticipat mai mult de 3 rate din graficul de esalonare la plata, potrivit prevederilor art. 17 alin.(5) din OUG 29/2011, organul fiscal emite o decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale/deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere. Formular

Decizie de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere(OMFP 2677/2011). In situatia in care ulterior emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale/deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere se constata erori in continutula acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, precum si in cazul in care se achita anticipat mai mult de 3 rate din graficul de esalonare la plata, potrivit prevederilor art. 17 alin.(5) din OUG 29/2011, organul fiscal emite o decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale/deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere. Formular

Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati(OMFP 2677/2011). Penalitatea prevazuta la art. 12 din OUG 29/2011 se comunica contribuabilului prin aceasta decizie. Formular

Aviz privind propunerea de declarare in inactivitate potrivit art. 781alin. (1) lit. b)/ lit. c) din Codul de procedura fiscala /de reactivare /de indreptare a erorii materiale (OPANAF 3578/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

Decizie de declarare in inactivitate (OPANAF 3578/2011). Se emite de organul fiscal. FormularDecizie de reactivare (OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

Decizie de anulare a deciziei de declarare in inactivitate(OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

Decizie de respingere a cererii de reactivare/indreptare a erorii materiale(OPANAF 3578/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

Notificare privind indeplinirea conditiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare(OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

Notificare privind neconcordante intre documentele furnizate si evidenta fiscala(OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

Decizie de reducere a penalitatilor de intarziere (OPANAF 3253/2011). Dupa analiza cererii contribuabilului si a indeplinirii conditiilor prevazute in OMFP 2604/2011, organul fiscal elibereaza aceasta decizie. Formular

Decizie de anulare a penalitatilor de intarziere (OPANAF 3253/2011). Dupa analiza cererii contribuabilului si a indeplinirii conditiilor prevazute in OMFP 2604/2011, organul fiscal elibereaza aceasta decizie. Formular

Certificat(OPANAF 3193/2011). Se elibereaza de organul fiscal. Pentru a solicita eliberarea Certificatului, din care rezulta ca nu se datoreaza TVA in Romania, persoanele prevazute la pct. 6 din cap. I din OPANAF 3193/2011 trebuie sa depuna o cerere la organul fiscal competent, prin posta sau direct la compartimentul de specialitate. Cererea va fi insotita de documentul de achizitie din statul membru a mijlocului de transport, de documentul din care sa rezulte data primei inmatriculari, de dovada schimbarii resedintei in situatia transferului mijlocului de transport nou dintr-un stat membru in Romania si, dupa caz, de orice alte documente din care rezulta ca nu se datoreaza TVA in Romania pentru respectiva achizitie.Cererea de eliberare a Certificatului se poate depune odata cu cererea de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule. Formular

Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport (OPANAF 3193/2011). Se intocmeste de organul fiscal. Se utiliezeaza la: a) atestarea platii TVA de catre persoanele care nu sunt inregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, taxabile in Romania, in scopul inmatricularii acestora; b) atestarea platii TVA de catre persoanele care nu sunt inregistrate si care nu au obligatia sase inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 din Codulfiscal, dar care sunt inregistrate conform art. 153^1din Codul fiscal, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi, in sensul art. 125^1alin. (3) din Codul fiscal, taxabile in Romania, in scopul inmatricularii acestora. Formular

Declaratie privind optiunea  pentru depunerea lunara a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate“. (OPANAF 3154/2011). Se completeaza de catre platitorii de venituri din salarii care au obligatia depunerii trimestriale a declaratiei 112, dar care opteaza pentru depunerea lunara a acesteia. Formular

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si … pentru persoane juridice romane (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and …  for Romanian legal persons. Se utilizeaza la solicitarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea conventiei/acordului de evitare a dublei impuneri pentru persoane juridice romane. Se intocmeste intr-un exemplar de persoana juridica rezidenta solicitanta. Formular

Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si …, pentru persoane juridice romane(OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and …for Romanian legal persons. Certificatul se completeaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si … pentru persoane fizice rezidente in Romania (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and … for individuals resident in Romania. Cererea se depune la organul fiscal competent in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat, potrivit legii. Formular

Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si … pentru persoane fizice rezidente in Romania (OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and … for individuals resident in Romania. Certificatul se completeaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si … pentru persoane fizice rezidente in Romania care desfasoara activitate independenta (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and …  for individuals resident in Romania. Cererea se depune la organul fiscal competent in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al persoanei fizice care desfasoara activitate independenta. Formular

Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si … pentru persoane fizice rezidente in Romania care desfasoara activitate independenta(OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and …for individuals resident in Romania. Certificatul se completeaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si … pentru persoane rezidente in Romania (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for persons resident in Romania. Fiecare contribuabil, partener al asocierii fara personalitate juridica, va solicita organului fiscal in a carui evidenta este inregistrat, eliberarea certificatului de rezidenta fiscala. Formular

Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si … pentru persoane rezidente in Romania (OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and … for persons resident in Romania. Certificatul se elibereaza de catre organul fiscal la care asocierea este inregistrata in evidenta fiscala. Formular

Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane juridice straine (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons . Pentru a se elibera certificatul, se anexeaza la cerere copii ale documentelor prin care se face dovada realizarii venitului si a platii impozitului datorat de persoana juridica straina, solicitate de organele fiscale (de exemplu: facturi, contracte, dispozitii de plata valutare externe, ordine de plata a impozitelor si alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului platit in Romania de persoanele juridice straine), iar in situatia in care s-au aplicat prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri se va anexa si copia certificatului de rezidenta fiscala al persoanei juridice straine, tradus si legalizat de organul autorizat din Romania. Daca cererea este depusa de catre platitorul de venit, persoana juridica romana, se va anexa si imputernicirea data acesteia de catre persoana juridica straina. Formular

Certificat privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane juridice straine (OMFP 724/2011) Certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons Certificatul se elibereaza de catre organul fiscal in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat, sau de catre organul fiscal unde platitorul de venit este inregistrat in cazul impozitelor retinute prin stopaj la sursa, respectiv de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent, dupa caz. Formular

Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals Cererea se depune la organul fiscal in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat sau la organul fiscal unde este inregistrat platitorul de venit in cazul impozitelor retinute prin stopaj la sursa, respectiv la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent, dupa caz. Se anexeaza copii ale documentelor prin care se face dovada realizarii venitului si a platii impozitului datorat de persoana fizica nerezidenta (de exemplu: facturi, contracte, dispozitii de plata valutare externe, ordine de plata a impozitelor, state de plata si alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului platit in Romania de persoanele fizice nerezidente), iar in situatia in care s-au aplicat prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri se va anexa si copia certificatului de rezidenta fiscala al persoanei fizice nerezidente, tradus si legalizat de organul autorizat din Romania. Daca cererea este depusa de catre platitorul de venit, persoana juridica romana, se va anexa si imputernicirea data acesteia de catre persoana fizica nerezidenta. Formular

Certificat privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente (OMFP 724/2011) Certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals. Certificatul se completeaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent. Formular

Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea activitatii desfasurate in Romania de catre sediul permanent al unei persoane juridice straine (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment of a foreign legal person. Se anexeaza documentele mentionate in precizarile din formular. Formular

Certificat privind atestarea activitatii desfasurate in Romania de catre sediul permanent al unei persoane juridice straine (OMFP 724/2011) Certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment of a foreign legal person. Se anexeaza documentele mentionate in precizarile din formular.Certificatul se completeaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular

DECLARATIE pentru exceptarea de la impunere in Romania a platilor de dobanzi si redevente efectuate de o intreprindere rezidenta sau de un sediu permanent situat in Romania catre o intreprindere asociata rezidenta in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau catre un sediu permanent situat in alt stat membru Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb. (OMFP 724/2011) STATEMENT for tax exemption in Romania of interest and royalty payments made by a resident company or a permanent establishment located in Romania to an associated company resident in another European Union or European Free Trade Association Member State or to a permanent establishment located in another European Union or European Free Trade Association Member State. Declaratia este completata pentru a se obtine exceptarea de la orice impozitare asupra platilor de dobanzi si redevente ce provin din Romania, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor sa fie o intreprindere rezidenta in alt stat membru al Uniunii Europene sau Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb situat in alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb Formular

DECLARATIE pentru exceptarea de la impunere in Romania a platilor de dividende efectuate de o persoana juridica romana sau de o persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb situat in alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb (OMFP 724/2011) STATEMENT for tax exemption in Romania of dividends paid by a Romanian legal person or by a legal person with the head office located in Romania, incorporated under European law, to a legal person resident in another European Union or European Free Trade Association Member State or to a permanent establishment of a company from a European Union or European Free Trade Association Member State located in another European Union or European Free Trade Association Member State. Dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb situat in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit daca persoana juridica straina beneficiara a dividendelor intruneste conditiile indicate in formular. Formular

Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional  (OMFP 120/2011). In vederea efectuarii platii taxei pe valoarea adaugata, persoanele impozabile nestabilite in Romania si scutite, in conditiile legii, de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania, vor depune la registratura organului fiscal teritorial in raza caruia a avut loc operatiunea taxabila, sau prin posta, pana cel tarziu in ultima zi a lunii in care s-au efectuat livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional.  Formular

Decizie privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional (OMFP 120/2011). Se completeaza de catre organul fiscal competent, potrivit datelor inscrise in cererea de mai sus. Formular

Referat justificativ al masurilor asiguratorii (OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale in cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular

Decizie de instituire a masurilor asiguratori (OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale in cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular

Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile(OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale in cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular

Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile (OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale in cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular

Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti(OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale in cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular

Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti(OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale in cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular

Referat justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii(OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale. Masurile asiguratorii instituite potrivit art. 129 din Codul de procedura fiscala se ridica, prin decizie motivata, de catre creditorii fiscali, cand au incetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garantiei prevazute la art. 127, dupa caz. Formular

Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii(OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale. Masurile asiguratorii instituite potrivit art. 129 din Codul de procedura fiscala se ridica, prin decizie motivata, de catre creditorii fiscali, cand au incetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garantiei prevazute la art. 127, dupa caz. Formular

Cerere de certificare / restituire a sumelor platite in plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata (OMFP 2465/2010). Restituirea o fac autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat. Solicitantii depun aceasta cerere la autoritatea sau institutia publica ce a incasat suma. Formular

Dispozitie de restituire a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat (OMFP 2465/2010). In conformitate cu rezultatele verificarilor cererii de restituire, autoritatea sau institutia publica va emite, in termen de 15 zile, aceasta dispozitie. Formular

Instiintare de restituire a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat (OMFP 2465/2010). Documentul este folosit de trezoreria statului la care este arondata autoritatea sau institutia publica, transmitandu-l in sistem electronic unitatii trezoreriei statului la care este arondat solicitantul. Formular

Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat (OMFP 2465/2010). Sumele prevazute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin OMFP 3156/2009 virate eronat la bugetul de stat de catre institutiile/autoritatile publice se restituie la cererea acestora, intocmindu-se acest document. Formular

Anunt privind valorificarea bunurilor perisabile supuse degradarii (OMFP 2389/2010). Comisia fiscala de valorificare a acestor bunuri sechestrate efectueaza publicitatea necesara prin publicarea acestui anunt pe portalul ANAF. Formular

Proces-verbal privind desfasurarea si rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradarii (OMFP 2389/2010). Este intocmit de Comisia fiscala de valorificare. Formular

Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradarii (OMFP 2389/2010). Dupa finalizarea procedurii de valorificare, Comisia de valorificare emite Procesul-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradarii, care constituie titlu de proprietate. Formular

Cerere de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social (OPANAF 205/2012). Cererea se depune de catre titularul dreptului de folosinta si este insotita de actele prevazute in ordinul mentionat. Se depune la organul fiscal in a carei raza teritoriala se afla situat spatiul si se solutioneaza in 5 zile. Formular.

Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (OPANAF 205/2012) Organul fiscal verifica datele inscrise in cererea de mai sus si elibereaza aceasta cerere. Formular

Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social (OPANAF 205/2012) Organul fiscal verifica datele inscrise in cererea de mai sus si elibereaza acest certificat. Formular

Decizie privind inscrierea in / respingerea din Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010). Din analiza informatiilor privind incadrarea contribuabilului la conditiile prevazute la art. 158^2 alin. 8 din Codul fiscal, organul fiscal intocmeste decizia corespunzatoare si o comunica la contribuabil. In cazul respingerii, se poate formula contestatie in termen de 30 zile de la data comunicarii. Formular

Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010). Pentru radiere din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul depune formularul 095 Cerere de inregistrare in / radiere din Registrul operatorilor intracomunitari. Decizia se intocmeste in termen de o zi de la inregistrarea cererii si se comunica la contribuabil. De la data radierii, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operatiunile intracomunitare prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal. Formular

Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari(OPANAF 1180/2012). Organul fiscal competent radiaza, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii care indeplinesc conditiile prevazute in decizie. Decizia se comunica contribuabilului, care poate face contestatie. Formular

Notificare privind modificarea listei asociatilor si/sau administratorilor (OPANAF 2101/2010). Daca organul fiscal constata, in urma informatiilor primite de la ONRC, modificari ale asociatilor sau administratorilor, il va notifica pe contribuabil cu privire la obligatia de depunere a cazierului juridicar si, dupa caz, a documentelor doveditoare. Formular

Borderou privind distribuirea catre unitatile administrativ-teritoriale a sumei de …, reprezentand impozit pe venitul din transferurile proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal aferent lunii … (OMFP  1935/2010). Borderoulse depune, de catre notarii publici,  impreuna cu Declaratia 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” la organul fiscal competent. Formular

Notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA  (OPANAF 700/2012). Cand se constata ca o persoana impozabila indeplineste conditiile pentru inregistrarea in scopuri de TVA, in conformitate cu prevederile art. 153 sau 153^1, dupa caz, din Codul fiscal, si nu a solicitat inregistrarea, organul fiscal notifica respectiva persoana in vederea inregistrarii in scopuri de TVA. Formular

Decizie privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA (OPANAF 700/2012). In cazul in care contribuabilul nu se prezinta in urma notificarii, compartimentul de specialitate, in baza datelor detinute, intocmeste un referat prin care propune inregistrarea in scopuri de TVA a  contribuabilului respectiv.  In baza referatului aprobat de conducatorul unitatii fiscale se emite decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA. Formular

Decizie privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA(OPANAF 700/2012) In vederea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (9) teza a doua din Codul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti selecteaza, din baza de date pusa la dispozitie de Oficiul National al  Registrului Comertului, contribuabilii din sfera de administrare pentru care a fost inscrisa in registrul comertului mentiunea privind inactivitatea temporara. Pe baza referatului aprobat de catre conducatorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate intocmeste decizia privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA. Formular

Decizie pentru indreptarea erorilor materiale privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA(OPANAF 700/2012). Se elibereaza de organul fiscal. Formular

Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a TVA pentru anul fiscal … (OMFP 263/2010). Cererea se depune de catre exportatorii care beneficiaza de regimul special privind solutionarea solicitarilor de rambursare si care indeplinesc prevederile lit. A pct. 1.3 din Procedura solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, aprobata prin ordinul mentionat. Formular

Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata  (OMFP 2017/2011). Compartimentul de analiza de risc al unitatii fiscale, dupa analizarea solicitarii de rambursare, emite, dupa caz, aceasta decizie. Formular

Decizie privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori (OMFP 263/2010). Daca se constata ca sunt indeplinite, cumulativ, conditiile prevazute la lit. A pct. 1.3 din Procedura solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, aprobata prin ordinul mentionat, compartimentul de specialitate propune aprobarea aplicarii regimului special si intocmeste proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori. Formular

Decizie privind incheierea procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare pentru contribuabilii declarati inactivi fiscal(OMFP 263/2010). Compartimentul investit cu solutionarea decontului la momentul declararii inactivitatii fiscale intocmeste un referat prin care propune incheierea procedurii.Compartimentul de specialitate emite o decizie prin care comunica persoanei impozabile incheierea procedurii de solutionare a decontului aflat in curs de solutionare la data declararii inactivitatii fiscale. Formular

Instiintare privind solutionarea cererii de rambursare a TVA pentru exportatori (OMFP 263/2010). Se trimite contribuabilului de organele fiscale. FormularNotificare privind prezentarea de documente in vederea solutionarii cererii de rambursare a TVA pentru exportatori (OMFP 263/2010). Se trimite contribuabilului de organele fiscale. Formular

Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii (OPANAF 5/2010). Pe baza constatarilor cuprinse in referatul de analiza si,dupa caz, in procesul-verbal intocmit ca urmare a cercetarii la fata locului, compartimentul de specialitate intocmeste aceasta decizie. Formular

Referat pentru analiza documentara (OPANAF 5/2010). Compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa in situatia unei cereri de rambursare TVA, verificand respectarea conditiilor impuse pentru rambursare. Rezultatul analizei se consemneaza intr-un referat pentru analiza documentara. Este vorba despre cereri de rambursare TVA catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Uniunii Europene, potrivit dispozitiilor art. 147 ^2 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 50 din normele metodologice. Formular

Decizie privind stabilirea diferentelor de TVA (OPANAF 4/2010). Daca cererea de rambursare depusa inainte de rectificarea sumei TVA a fost deja solutionata (suma TVA a fost rambursata) si ca urmare a rectificarii sumei rambursate rezulta o suma de rambursat mai mica decat suma deja rambursata, compartimentul de specialitate intocmeste proiectul Deciziei privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata in conditiile art. 147^ 2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin care se stabileste diferenta de plata dintre taxa deja rambursata si taxa calculata ca urmare a aplicarii pro-ratei definitive. Formular

Decizie de rambursare a TVA (OPANAF 4/2010) Pe baza referatului de analiza documentara se intocmeste proiectul Deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, propus spre aprobare directorului coordonator. Formular

Referat de analiza documentara (OPANAF 4/2010). In cazul in care pe parcursul perioadei de rambursare solicitantul a fost inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste acest referat. Formular

Cerere de informatii suplimentare (OPANAF 4/2010). In cazul in care compartimentul de specialitate TVA considera ca nu are toate informatiile relevante pentru a lua o decizie  privind cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, acesta poate cere, pe cale electronica, informatii suplimentare, in special de la solicitant, dar si de la autoritatile competente din statul membru de stabilire. Formular 1 / Formular 2 / Formular 3

Registru de evidenta a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata (OPANAF 4/2010). Se utilizeaza de organele fiscale. Formular

Situatia livrarilor de tigarete in luna … (HG 1620/2009). In vederea determinarii accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta, antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, situatia livrarilor de tigarete efectuate in luna de raportare. Aceasta situatie va cuprinde informatii referitoare la cantitatile livrate in luna de raportare, exprimate in 1000 de bucati tigarete, aferente fiecarei categorii de pret practicate si valoarea accizei corespunzatoare. Situatia se intocmeste in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii: primul exemplar ramane operatorului economic, exemplarul al doilea se transmite autoritatii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comanda pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmite autoritatii fiscale centrale – directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor. Formular

Declaratie privind preturile maxime de vanzare cu amanuntul pe sortimente de tigarete (HG 1620/2009). Preturile maxime de vanzare cu amanuntul pentru tigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru productie, de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru tigaretele achizitionate, cu exceptia celor pentru care preturile se declara de producatorul intern, de operatorul inregistrat/destinatarul inregistrat sau de importatorul de astfel de produse si se notifica la autoritatea fiscala centrala – directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor. Inregistrarea se face pe baza acestei d eclaratii. Ea se intocmeste in 3 exemplare. Declaratia va fi depusa la autoritatea fiscala centrala cu minimum doua zile inainte de data practicarii acestor preturi. Formular

Declaratie pentru inregistrarea gospodariei individuale care realizeaza bauturi alcoolice destinate consumului propriu (HG 1620/2009). Gospodariile individuale care produc pentru consumul propriu tuica si rachiuri au obligatia de a depune in acest sens, pana la data de 15 ianuarie a anului urmator celui in care se produc, o declaratie la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi au domiciliul. Formular

Cerere privind inregistrarea operatorului economic autorizat pentru productie/achizitii intracomunitare/import/ furnizare de: carbune/lignit/cocs/gaz natural/energie electrica (HG 1620/2009). Inregistrarea operatorilor economici autorizati in domeniul mentionat se face la autoritatea vamala centrala. Formular

Cerere privind acordarea autorizatiei de utilizator final . (HG 1620/2009). Pentru produsele energetice de natura celor prevazute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal nu se datoreaza accize atunci cand sunt livrate operatorilor economici care detin autorizatii de utilizator final pentru utilizarea produselor respective in unul dintre scopurile prevazute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Codul fiscal. Autorizatiile de utilizator final se elibereaza de autoritatea vamala teritoriala, la cererea scrisa a operatorilor economici. Formular

Autorizatie de utilizator final (HG 1620/2009). In termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii autoritatea vamala teritoriala elibereaza autorizatia de utilizator final, daca sunt indeplinite conditiile legale. Formular

Situatie centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate (HG 1620/2009). Detinatorii de autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, trimestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informatii, dupa caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achizitionata, cantitatea utilizata si stocul de produse energetice la sfarsitul perioadei de raportare. Formular

Declaratie privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator (HG 1620/2009). Micii producatori de vinuri linistite au obligatia ca in fiecare an sa depuna semestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, la autoritatea vamala teritoriala, o declaratie privind cantitatea de vinuri linistite produsa, precum si cantitatile de vinuri comercializate in perioada de raportare. Formular

Declaratie privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator (HG 1620/2009). Micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum si destinatarul din Romania prevazut la alin. (25) au obligatia ca semestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, sa prezinte autoritatii vamale teritoriale o situatie centralizatoare. Formular

Cerere pentru acordarea autorizatiei de antrepozit fiscal (HG 1620/2009). Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile emise de autoritatea competenta. In vederea obtinerii autorizatiei, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie sa depuna o cerere la autoritatea competenta. Pentru a obtine  autorizatia, antrepozitarul autorizat propus trebuie sa depuna cerere la autoritatea vamala teritoriala. De asemenea, pentru obtinerea autorizatiei, institutiile care gestioneaza rezerva de stat si rezerva de mobilizare vor depune aceasta cerere la autoritatea fiscala centrala. Formular

Cerere de autorizare ca destinatar autorizat (HG 1620/2009). Destinatarul inregistrat de produse accizabile poate sa-si desfasoare activitatea in baza autorizatiei valabile emisa de autoritatea competenta. In vederea obtinerii autorizatiei, persoana care intentioneaza sa fie destinatar inregistrat trebuie sa depuna o cerere la autoritatea vamala teritoriala. Formular

Document administrativ de insotire (HG 1620/2009) – Formula

rDocument administrativ de insotire in procedura alternativa HG 1620/2009). In situatia in care sistemul informatizat este indisponibil in Romania, expeditorul poate incepe deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize numai dupa instiintarea autoritatii vamale centrale (responsabila pentru sistemul informatizat si corespondenta cu autoritatile competente din statele membre) prin transmiterea copiei pe suport hartie a documentului care va insoti deplasarea produselor. Formular

Raport de primire (HG 1620/2009). Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize se considera incheiata pentru expeditor in baza raportului de primire inaintat de destinatar sau, dupa caz, in baza raportului de export inaintat de autoritatea competenta a locului de export, prin intermediul sistemului informatizat. Formular

Raport de export (HG 1620/2009). In situatiile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul Fiscal si, dupa caz, la art. 206^30 alin. (2) lit. b), autoritatile competente din statul membru al UE de export intocmesc un raport de export, pe baza vizei biroului vamal de iesire, prin care se atesta faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii. Autoritatile competente din statul membru de expeditie inainteaza raportul de export expeditorului. Formular

Cerere de restituire a accizelor (HG 1620/2009). Comerciantul expeditor care doreste sa solicite restituirea accizelor pentru produsele ce urmeaza a fi expediate pentru consum intr-un alt  stat membru trebuie sa depuna la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, cu cel putin 48 de ore inainte de expedierea produselor, o cerere de restituire, si sa faca dovada ca pentru acele produse accizele au fost platite. Formular

Document de insotire pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile deja eliberate pentru consum (HG 1620/2009). Documentul de insotire se utilizeaza in cazul deplasarii produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum in Romania catre un destinatar dintr-un stat membru in scop comercial. Formular

Cerere privind acordarea autorizatiei de reprezentant fiscal.(HG 1620/2009). Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum intr-un stat membru si destinate ulterior vanzarii unei persoane din Romania care nu desfasoara o activitate economica independenta, vanzatorul din acel stat membru sau reprezentantul sau fiscal stabilit in Romania trebuie sa se inregistreze si sa garanteze plata accizelor la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi are domiciliul persoana care primeste produsele accizabile. Reprezentantul fiscal trebuie sa fie stabilit in Romania si sa fie autorizat de catre autoritatea vamala teritoriala. Formular

Cerere de restituire a accizelor in cazul vanzarii la distanta (HG 1620/2009). Vanzatorul va depune la autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi are sediul o cerere de restituire, mentionand livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta, pentru care s-au platit accizele pe teritoriul statelor membre de destinatie, pe parcursul unui trimestru. Formular

Situatie centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile (HG 1620/2009). Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali vor depune lunar la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi au sediul social situatia centralizatoare a achizitiilor si livrarilor de produse accizabile, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia. Formular

Situatie privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase (HG 1620/2009). Lunar, pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, pentru luna precedenta, antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare sunt obligati sa transmita on-line la autoritatea vamala teritoriala o situatie, care sa contina informatii cu privire la produsele accizabile. Formular

Certificat scutire de accize (HG 1620/2009). In vederea restituirii sumelor reprezentand accizele, importatorul va depune cererea de restituire de accize pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la autoritatea fiscala teritoriala la care este inregistrat. Formular

Cerere de restituire a accizei in baza prevederilor art. 206^56 din Codul fiscal (HG 1620/2009). In vederea restituirii sumelor reprezentand accizele, beneficiarii scutirilor de la plata accizelor prevazuti la art. 206^56 alin. (1) din Codul fiscal (importatori) vor depune o cerere pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la autoritatea fiscala teritoriala. Formular

Jurnal privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie (HG 768/2010). Formular (anexa 52)Formular (anexa 53). Zilnic antrepozitele fiscale de productie sau de depozitare vor inscrie toate cantitatile de combustibil livrate cu destinatia utilizarii exclusive pentru aeronave,  respectiv nave, in jurnale speciale intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 52. Jurnalele se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica  si vor fi transmise on-line pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare autoritatii vamale teritoriale In cazul in care combustibilul pentru aviatie este facturat de un antrepozit fiscal de produse energetice catre un intermediar care administreaza contracte cu companii aeriene si care emite, la randul lui, facturi catre acestea, dupa alimentarea aeronavelor in aceleasi conditii cu cele prevazute la alin. (15), fara a avea loc un transfer fizic al produsului de la antrepozitul fiscal catre intermediar, deplasarea combustibilului pentru aviatie de la antrepozitul fiscal de depozitare catre aeronave va fi insotita de avizul de insotire. Dovada care sta la baza acordarii scutirii pentru cantitatea cu care a fost alimentata aeronava o reprezinta certificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau de reprezentantul companiei aeriene a carei aeronava a fost alimentata. Certificatul de livrare se intocmeste de catre antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei. Primul antrepozit fiscal va intocmi jurnalul prevazut in anexa nr. 52. Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei va intocmi jurnalul prevazut in anexa nr. 53

Cerere privind acordarea autorizatiei de importator/expeditor inregistrat (HG 1620/2009). Operatorul economic care intentioneaza sa importe produsele accizabile prevazute la art. 206^61 Codul Fiscal trebuie sa depuna o cerere pentru obtinerea autorizatiei de importator. Formular

Nota de comanda pentru timbre/banderole (HG 1620/2009). Pentru fiecare solicitare de marcaje, antrepozitarul autorizat pentru productie sau depozitare, destinatarul inregistrat si importatorul autorizat depun nota de comanda la autoritatile vamale teritoriale. Formular

Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor (HG 1620/2009). Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, autoritatii vamale teritoriale situatia privind marcajele utilizate in luna anterioara celei in care se face raportarea. In cazul banderolelor, aceasta situatie se va intocmi pe fiecare tip de banderola, potrivit dimensiunilor si caracteristicilor inscriptionate pe acestea. Formular

Evidenta marcajelor deteriorate si distruse (HG 1620/2009). Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii vor tine o evidenta distincta a marcajelor distruse. Formular

Marcaje deteriorate (HG 1620/2009). Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfarsitul fiecarei zile pe un formular special. Formular

Raport de inspectie fiscala incheiat la persoanele fizice (OPANAF 1415/2009) Raportul se intocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor verificarii, ca urmare a unei inspectii fiscale la persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale. Formular

Raport de inspectie fiscala pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, incheiat la persoane fizice (OPANAF 1415/2009) Raportul se intocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor verificarii, ca urmare a unei inspectii fiscale anticipate la persoane fizice, pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare. Formular

Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscala, pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale (OPANAF 2117/2011) Decizia se completeaza la finalizarea unei inspectii fiscale, ca urmare a stabilirii de obligatii privind impozitul pe venit in sarcina unor persoane fizice, inregistrate sau neinregistrate la organul fiscal, care au desfasurat activitati economice supuse impozitarii. Formular

Decizie de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare (OPANAF 2117/2011) Decizia cuprinde taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar de organele de inspectie fiscala impreuna cu accesoriile aferente acesteia, inscrise in Raportul de inspectie fiscala incheiat la  persoane fizice pentru solutionarea deconturilor de taxa pe valoarea adaugata cu sume negative cu optiune de rambursare. Formular

Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale.(OPANAF 2117/2011) Decizia reprezinta actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscala la finalizarea inspectiei fiscale pentru stabilirea taxei pe valoarea adaugata si a altor obligatii fiscale (cu exceptia impozitului pe venit) la persoana fizica sau asocierile de persoane fizice neinregistrate la organele fiscale. Cuprinde taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale suplimentare impreuna cu accesoriile aferente acestora, inscrise in “Raportul de inspectie fiscala incheiat la persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”. Formular

Titlu executoriu – (OPANAF 1438/2009) Se utilizeaza in baza art.141 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Formular

Somatie – (OPANAF 1438/2009) Se utilizeaza in baza art.145 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Formular

Notificare privind nedepunerea declaratiei de mentiuni in vederea actualizarii datelor din Registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care e fectueaza achizitii intracomunitare taxabile in Romania (OPANAF 1165/2009). Se utilizeaza de organele fiscale. Formular

Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza achizitii intracomunitare taxabile in Romania (OPANAF 1165/2009) Daca contribuabilul nu a depus declaratia de mentiuni 092, in urma notificarii de mai sus, organul fiscal emite aceasta decizie. Formular

Proces-Verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor (OPANAF 834/2009) Este utilizat de personalul cu atributii de control imputernicit de ANAF.  Formularele sunt inseriate si numerotate. Formular

Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport (OPANAF 3193/2011) Serveste la atestarea platii TVA de catre persoanele care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport, in scopul inmatricularii acestora in Romania. Se intocmeste de organul fiscal competent. Formular

Declaratie privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distillate pe perioada (OPANAF 903/2009) Formular Programul de lucru constituie declaratie facuta pe propria raspundere a antrepozitarului. Se depune cu 15 zile inainte la Directia de autorizari din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.

Extrasul situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii (OMFP 62/2009) Aceste organizatii au obligatia de a publica, in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Se aplica incepand cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2008. Formular

Jurnal pentru vanzari, Jurnal pentru cumparari, Registrul nontransferurilor de bunuri, Registrul bunurilor mobile corporale primite in scopul expertizarii sau efectuarii de lucrari asupra acestora (OMEF 1372/2008) Documentele prevazute in OMEF 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA, nu sunt formulare tipizate. Fiecare persoana impozabila poate sa-si stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila, conform specificului propriu de activitate. Aici sunt modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie intocmite conform art. 156 din Codul fiscal. Documentele se pot intocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic. Formular

Jurnal pentru cumparari – cu TVA la incasare, Jurnal pentru vanzari – cu TVA la incasare (Pct. 79 alin. (7) din Normele de aplicare ale art. 156 din Codul fiscal, valabil in 2013): documentele prevazute la alin. (2) – (6) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Finantelor Publice. Fiecare persoana impozabila poate sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie sa contina informatiile minimale stabilite la alin. (2) – (6) si sa asigure intocmirea decontului de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal. Aici prezentam modelele orientative:  Model Jurnal pentru cumparari (forma actuala si forma TVA la incasare) – format xls Model Jurnal vanzari TVA la incasare – format xl

Declaratie privind subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite in termenul legal Formular. Formularul se depune de catre operatorii economici care au beneficiat de subventii sau transferuri de la bugetul de stat si nu au regularizat si restituit aceste sume la bugetul de stat pana la data de 31 ianuarie a anului urmator. Se depune in format hartie, semnat si stampilat, conform legii, la organul fiscal in a carui evidenta fiscala sunt inregistrati operatorii economici, precum si la institutia publica de la care au fost primite subventiile sau transferurile respective. Se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, cu codificarea informatiei prin cod de bare. Program

Declaratie speciala privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale (Ordin comun MMFES 26/2008 si MSP 112/2008). Se depune de catre contribuabilii nerezidenti la sediul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. Formular

Declaratie de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente (OMEF 2310/2007). Formular

Declaratie de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane straine nerezidente (OANAF 2310/2007) Se completeaza de catre persoanele juridice romane care sunt beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatii de lucrari de constructii, de montaj, activitati de supraveghere, de consultanta si orice alte activitati executate de persoane fizice sau juridice straine nerezidente. Formular

Declaratie fiscala privind infiintarea sau desfiintarea unei reprezentante in cursul anului fiscal (OMFP 460/2004) Se completeaza de persoana juridica din strainatate care a deschis, respectiv a desfiintat o reprezentanta in Romania. Se completeaza de mana sau cu echipament informatic, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. FormularDeclaratie anuala privind impozitul pe reprezentante (OMFP 460/2004) Se completeaza de persoana juridica din strainatate care are o reprezentanta in Romania. Se completeaza de mana sau cu echipament informatic, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Formular

Declaratie privind sediile secundare (OMFP 1329/2004) Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului care le infiinteaza. Se intocmeste in doua exemplare. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare. Formular

Certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA (OMFP 262/2007). Incepand cu 1 ianuarie 2007, codul de inregistrare in scopuri de TVA are prefixul “RO”, urmat de codul de identificare fiscala. Administratia Finantelor Publice va transmite noul certificat prin posta, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandata. Pentru contribuabilii platitori de TVA inscrisi in evidenta speciala, organul fiscal competent va solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale. Formular

Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OMFP 2235/2006) Formular. Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) se utilizeaza de catre persoanele juridice si fizice pentru achitarea obligatiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, etc., pentru achitarea in contul institutiilor publice a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate sau a bunurilor livrate, precum si pentru transferul in conturile proprii al sumelor incasate in conturi deschise la Trezoreria Statului. Detalii complete gasiti in formularul de fata. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Economiei si Finantelor. Program

Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OMFP 1801/2011) Formular. Acest Ordin de plata pentru Trezoreria Statului se utilizeaza de catre persoanele  fizice care efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Program

Adeverinta de venit si Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit (OPANAF 193/2009) Formular. Formularul reprezintã documentul prin care se atestã faptul cã o persoanã fizicã figureazã in evidenta fiscalã, constituitã pe baza declaratiilor depuse, cu venituri realizate/estimate privind un an fiscal. Se elibereazã de organul fiscal competent, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit .

Certificat de inregistrare fiscala (OMFP 262/2007) Se utilizeaza la atestarea inregistrarii ca platitor de impozite si contributii. Se elibereaza de organul fiscal. Formular

Certificat de obligatii bugetare (OMFP 752/2006) – Organul fiscal, la solicitarea institutiei publice implicate in procesul de privatizare, are obligatia de a elibera certificatul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri, in urmatoarele situatii: a) pentru completarea doc umentatiei necesare procesului de privatizare; b) pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor bugetare restante; c) pentru alte situatii prevazute de lege. Formular

Declaratie informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim  de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti (HG 50/2012 art. 1, cap. D, pct. 10). Platitorii de venituri depun aceasta declaratie la autoritatea fiscala competenta pana in ultima zi a lunii februarie a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul. Formular

Decizie de restituire a accizelor (OMEF 420/2007). Se elibereaza de organul fiscal ca urmare a cererii formular 321 si a verificarilor efectuate. Formular

Decizie de impunere anuala privind venitul din activitati agricole – impunere pe norme de venit(OMFP 411/2006). Pe baza Declaratiei speciale privind veniturile din activitati agricole – impunere pe norme de venit pe anul … se stabileste impozitul pe veniturile din activitati agricole. Se tine cont de platile efectuate in prealabil, de optiunea sponsorizarii unei organizatii non-profit si de cheltuielile cu bursa privata. Pot rezulta sume de platit in plus de contribuabil, sau de restituit de administratia financiara. Activitatile agricole avute in vedere sunt de felul cultivarii florilor, a legumelor in sere, a pepinierelor etc. Formular

Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (OMEF 330/2007). Pe baza Declaratiei privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul …, organul fiscal stabileste impozitul pentru veniturile astfel obtinute. Pot rezulta sume de platit in plus de contribuabil, sau de restituit de administratia financiara. Formular

Decizie de impunere pentru plati anticipate privind venitul din activitati independente (OMFP 160/2004). Pe baza Declaratiei privind veniturile estimate din activitati independente, a Declaratiei speciale privind veniturile din activitati independente pe anul, sau a Raportului de inspectie fiscala, organul fiscal stabileste platile anticipate cu titlu de impozit. Acestea se fac in transe trimestriale. Formular

Decizie de inregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004). Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni. In baza Cererii de inregistrare a domiciliului fiscal, organul fiscal elibereaza Decizia privind noul domiciliu fiscal. Formular

Decizie privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal (Ordin ANAF 526/2004). Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului este initiata de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare a unui nou domiciliu fiscal. Contribuabilul este notificat de catre organul fiscal pentru a fi ascultat cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei de modificare din oficiu a domiciliului fiscal. Formular

Instiintare – (OPANAF 1752/2008) reprezinta documentul prin care organul fiscal cu atributii de cercetare la fata locului instiinteaza contribuabilul detinator al terenurilor, incaperilor si a altor incinte despre cercetarea care urmeaza sa se efectueze la acesta. Formular

Instiintare privind obligatia de inregistrare fiscala sau de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006). Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala. Contribuabilii inregistrati la data de 1 septembrie 2006 au obligatia sa solicite modificarea domiciliului fiscal, in vederea eliberarii certificatului de inregistrare continand adresa noului domiciliu fiscal. Pana la data de 30 septembrie 2006, administratiile finantelor publice instiinteaza toti contribuabilii care isi au domiciliul fiscal in raza lor teritoriala de competenta asupra acestei obligatii. Formular

Notificare privind domiciliul fiscal al contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004/). Acest document este transmis contribuabilului cand organul fiscal modifica din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului (vezi mai sus). Formular

Notificare privind modul de completare a formularelor 070 si 080 (OMFP 1346/2006). La primirea declaratiei de inregistrare fiscala/declaratiei de mentiuni, organul fiscal competent verifica modul de completare a acesteia si actele doveditoare ale informatiilor. Daca, in urma verificarilor efectuate, se constata neconcordante, organul fiscal competent va solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale, prin transmiterea unei notificari. Formular

Cerere de modificare a informatiilor referitoare la obligatiile restante la bugetul de stat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (OMFP 551/2003). Formular.  Debitorul va face dovada achitarii integrale a obligatiilor restante la bugetul de stat organului fiscal teritorial unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, prin completarea unei cereri de modificare a informatiilor referitoare la obligatiile restante la bugetul de stat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. Cererea cuprinde si informatiile referitoare la sucursale si/sau punctele sale de lucru si are anexate copii de pe ordinele de plata. Data achitarii este data ultimului ordin de plata efectuata in contul obligatiilor restante.TOP

 Adeverinta salariat pentru medicul de familie/spital
Cerere recuperare indemnizatii concedii medicale
Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/perioadei pentru care se solicita restituirea
Adeverinta somaj
Cerere pentru inscrierea la pensia anticipata
Cerere pentru înscrierea la pensie anticipata partiala
Cerere pentru inscrierea la pensia de urmas
Cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate
Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de varsta
Adeverinta indemnizatie cu veniturile realizate in ultimile 12 luni anterior nasterii copilului
Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.