Salariatul refuza sa efectueze concediul de odihna. Cum procedam?

Codul muncii prevede la art.144 ca dreptul la concediul de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor si nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Iar conform art.145 alin.(1) si (2) din Codul muncii, durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare, durata efectiva a concediului de odihna More »

Cumul de functii la acelasi angajator. Cate contracte de munca poate avea un salariat?

Potrivit prevederilor art.35 din Codul muncii, orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Fac exceptie de la aceaste prevederi situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii. Iar conform More »

Model regulament intern actualizat in 10.01.2022 (editabil)

Avand in vedere modificarile legislative din ultima perioada, va propunem lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe”, unde gasiti: – un model de regulament intern in format editabil, actualizat in baza prevederilor legale la zi (10.01.2022) si care trebuie doar personalizat si folosit; – model procedura privind utilizarea semnaturii electronice pentru intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul More »

Ordinul nr.30/2022: obligativitatea purtarii mastii de protectie de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 la locul de munca

Ordinul (MS si MAI) nr.30/1/2022 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta, publicat in Monitorul Oficial nr.25 din 7 ianuarie 2022, instituie, incepand cu data de 8 ianuarie 2022, obligativitatea purtarii mastii de protectie doar de More »

Salariul de baza minim brut pe tara este de 2550 lei de la 1 ianuarie 2022. Vezi si alte noutati legislative care se aplica incepand cu luna ianuarie 2022

Amintim ca incepand cu data de 1 ianuarie 2022 salariul minim brut pe tara garantat in plata este de 2550 lei. Salariul de baza minim brut pe tara poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioada de maxim 24 de luni, de la momentul incheierii contractului individual de munca. Iar perioada de 24 de More »

OUG nr.130/2021 aduce modificari importante si Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Prin OUG nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.1202 din 18 decembrie 2021, au fost aduse o serie de modificari si completari si Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Suspendarea masurilor fiscale privind educatia timpurie a fost prelungita pana la 31.12.2022

Prin OUG nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.1202 din 18 decembrie 2021, a fost prelungita suspendarea masurilor fiscale privind educatia timpurie, pana la 31.12.2022 inclusiv.

Tichetele cadou acordate cu alte ocazii decat cele prevazute de Codul fiscal sunt supuse si contributiilor, incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022

Prin OUG nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.1202 din 18 decembrie 2021, au fost aduse o serie de modificari si completari unor acte normative, printre care si Codului fiscal si Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Iar printre modificari identificam si noutati importante privind acordarea tichetelor cadou, precum si tratamentul fiscal al acestora (a se vedea art. XXIV-XXV si art.XXX-XXXIV din OUG nr.130/2021).

Plafonul neimpozabil pentru cadourile oferite salariatilor creste de la 150 lei la 300 lei, incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022

Prin OUG nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.1202 din 18 decembrie 2021, au fost aduse o serie de modificari si completari si Codului fiscal printre care si majorarea plafonului neimpozabil de la 150 lei la 300 lei in cazul cadourilor in bani si/sau in natura, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, pentru ocaziile prevazute de Codul fiscal, prevderi care se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial, respectiv incepand cu veniturile lunii ianuarie 2022.

Retinerea si neplata in cel mult 60 de zile de la termenul de scadenta a impozitelor si contributiilor constituie infractiune

Prin OUG nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.1202 din 18 decembrie 2021, a fost introdusa, printre multe alte modificari si completari aduse unor acte normative, si pedeapsa cu inchisoarea sau cu amenda pentru retinerea si neplata, incasarea si neplata, in cel mult 60 de zile de la termenul de scadenta prevazut de lege, a impozitelor si/sau contributiilor. In acest sens a fost modificata si completata Legea nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, iar noile prevederi intra in vigoare la data de 1 martie 2022.

Termenul de depunere a declaratiei 112 in luna decembrie este 21.12.2021

Ordinul nr.203/207/188/2021 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”(D112) prevede la anexa nr. 6 – Instructiuni de completare a formularului 112 (…) ca declaratia (D112) se completeaza de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal la care isi desfasoara activitatea sau beneficiaza de concediul medical si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate persoanele prevazute la art. 136 lit. a) si b) si art. 153 alin. (1) lit. a)-d) din Codul fiscal, de catre entitatile prevazute la art. 147 alin. (1) si (1^1) din aceeasi lege, precum si de catre orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.

Codul muncii a suferit modificari importante. Un salariat poate fi incadrat cu salariul minim brut pe tara pentru cel mult 24 de luni de la momentul incheierii CIM

Prin OUG nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.1202 din 18 decembrie 2021, au fost aduse o serie de modificari importante cu impact asupra relatiei angajator-salariati printre care si o modificare importanta adusa Codului muncii.

Adeverinta pentru medic cu zilele de concediu medical din ultimele 12/24 de luni. Ce coduri indemnizatie trebuie sa apara in adeverinta?

Potrivit prevederilor art.3^1 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, asiguratii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de asigurare necesar deschiderii drepturilor la concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
b) sa prezinte adeverinta eliberata de platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, dupa caz.

Alegerea reprezentantilor salariatilor. Cine organizeaza sedinta, angajatorul sau salariatii?

Potrivit prevederilor art.221 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, la angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop. Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor. Reprezentantii salariatilor nu pot sa desfasoare activitati ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

Majorare salariu minim de la 1 ianuarie 2022: intocmim act aditional sau decizie si care este termenul de inregistrare in Revisal?

Potrivit dispozitiilor art.11 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

Iar la art.162 alin.(2), Codul muncii prevede ca salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 7041 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.