Tag Archives: act aditional majorare salariu

Majorare salariu minim de la 1 ianuarie 2023: ce acte intocmim si in ce termen inregistram in Revisal? Afla aici raspunsul

Potrivit dispozitiilor art.11 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

Majorare salariu de la 1 ianuarie 2022: termenul de inregistrare in Revisal – 31 ianuarie 2022

Amintim ca prin HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.950 din 5 octombrie 2021, se stabileste, incepand cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2550 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 15,239 lei/ora.

OUG nr.142/2021: perioada de 24 de luni in care un salariat poate fi platit cu salariul minim se calculeaza incepand cu 1 ianuarie 2022, inclusiv pentru salariatii platiti cu salariul minim care au deja incheiat un CIM

Prin OUG nr.142/2021 pentru modificarea si completarea OUG nr. 110/2017 (…), precum si pentru modificarea art. 164 alin. (2^1) si (2^2) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 1249 din 30 decembrie 2021, perioada de 24 de luni in care un salariat poate fi platit cu salariul de baza minim brut pe tara se calculeaza incepand cu 1 ianuarie 2022, inclusiv pentru salariatii platiti cu salariul minim care au deja incheiat un contract individual de munca cu o durata de peste 24 de luni.

Proiect: pentru salariatul incadrat cu salariul minim, care are deja incheiat un CIM, perioada de 24 de luni se va calcula incepand cu data de 1 ianuarie 2022

Prin art.XLVI din OUG nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.1202 din 18 decembrie 2021, art.164 din Codul muncii a fost completat cu doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2) care prevad ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit prin hotarare a Guvernului poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioada de maximum 24 de luni de la momentul incheierii contractului individual de munca. Dupa expirarea perioadei respective, timp in care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi incadrat cu un salariu de baza superior salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Aceste prevederi se aplica si pentru salariatul incadrat cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, care are deja incheiat un contract individual de munca cu o durata de peste 24 de luni.

Codul muncii a suferit modificari importante. Un salariat poate fi incadrat cu salariul minim brut pe tara pentru cel mult 24 de luni de la momentul incheierii CIM

Prin OUG nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.1202 din 18 decembrie 2021, au fost aduse o serie de modificari importante cu impact asupra relatiei angajator-salariati printre care si o modificare importanta adusa Codului muncii.

Majorare salariu minim de la 1 ianuarie 2022: intocmim act aditional sau decizie si care este termenul de inregistrare in Revisal?

Potrivit dispozitiilor art.11 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

Iar la art.162 alin.(2), Codul muncii prevede ca salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat.

HG nr.1071/2021: salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata – 2550 lei de la 1 ianuarie 2022

HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.950 din 5 octombrie 2021, stabileste, incepand cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar.

Incepnd cu 1 ianuarie 2022 nu mai avem un salariu minim diferit pentru salariatii incadrati pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare.

HG nr.1071/2021 prevede urmatoarele:

Majorare salariu de la 1 ianuarie 2021, termen inregistrare in Revisal – 29 ianuarie 2021

Amintim ca incepand cu data de 13 ianuarie 2021, data intrarii in vigoare a HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Codul muncii, s-a stabilit in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 169,333 ore pe luna, reprezentand 13,583 lei/ora.

Majorare salariu minim: intocmim act aditional sau decizie?

Potrivit dispozitiilor art.11 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

Iar potrivit dispozitiilor art.164 alin.(2) si (3) din Codul muncii, angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe tara. Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa isi desfasoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei.

Majorare salariu minim pentru 2021: ce acte se intocmesc si pana cand se transmit in Revisal?

Potrivit dispozitiilor art.11 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

Iar potrivit dispozitiilor art.164 alin.(2) si (3) din Codul muncii, angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe tara. Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa isi desfasoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei.