Tag Archives: formular 220 editabil

Formularul 220 se depune pana astazi! Vezi cine este obligat sa-l completeze

ANAF reaminteste contribuabililor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal 2013 au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, ca incepand cu anul 2014, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real.

Atentie la termenul de depunere a declaratiei 220! Avem 15 ianuarie, 31 ianuarie si 25 mai (2014)

Declaratia 220 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr‐o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:
a.Activitati independente;
b.Cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda;
c.Activitati agricole impuse in sistem real;
d.Silviculturasi piscicultura.

Formular 220: instructiuni de completare

Declaratia 220 – Declaratia privind venitul estimat/norma de venit – trebuie depusa la Fisca pana pe 15 ianuarie 2014.