Tag Archives: istoric cote de majorari de intarziere

Dobanzi si penalitati pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale – valabilitate 2014

Dobanzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Istoricul cotele de majorari de intarziere, dobanzi si penalitati pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale – actualizare 2014

Dobanzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Noile dobanzi de intarziere: 0.03% pe zi

Incepand cu 1 martie 2014, nivelul dobanzii de intarziere este de 0.03% pe zi”. In OUG 8/2014, la pct. 14 se precizeaza ca articolul 120, alineatul (7) din Codul de procedura fiscala se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Nivelul dobanzii este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere.”

Istoricul cotele de majorari, dobanzi si penalitati de intarziere – actualizare 2013

Dobanzile reprezinta echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la scadenta si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Istoricul cotele de majorari, dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale

Act Normativ

Perioada de aplicare

Cota de majorare/dobanda Observatii
HG nr.251/1997 majorari de intarziere 01.06.1997 – 06.05.1999 0.25% Pe zi
HG nr. 354/1999 majorari de intarziere 07.05.1999 – 31.07.2000 0.30% Pe zi
HG nr.564/2000 majorari de intarziere 01.08.2000 – 28.10.2001 0.15% Pe zi
HG nr.1043/2001 majorari de intarziere 29.10.2001 – 31.08.2002 0.1% Pe zi
HG nr.874/2002 majorari de intarziere 01.09.2002 – 31.12.2002 0.07% Pe zi
HG nr.1513/2002 dobanzi 01.01.2003 – 28.01.2004 0.06% Pe zi (inclusiv pentru esalonari)
HG nr.67/2004 dobanzi 29.01.2004 – 30.08.2005 0.06% Pe zi (inclusiv pentru esalonari)
HG nr.784/2005 dobanzi 01.09.2005 – 31.12.2005 0.05% Pe zi (inclusiv pentru esalonari)
Art. 120 (7) din O.G. nr. 92/2003, republicata majorari de intarziere-dobanzi 01.01.2006 – 30.06.2010 0,1% Pe zi (0,05%pentru esalonari/amanari la plata)
01.07.2010-… 0.05% Pe zi(inclusiv pentru esalonari/amanari la plata)