Masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata (legea nr.155/2017)

LEGE Nr. 155/2017 din 29 iunie 2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata

* Regulament intern: model si documente conexe
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 511 din 3 iulie 2017
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 22 din 24 august 2016 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 29 august 2016, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul I punctul 1, partea introductiva a articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2 Persoanele juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat au obligatia de a intocmi situatia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenta, daca scadenta este clar specificata, catre orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoana juridica, dupa caz, cu sediul in Romania, care va cuprinde:”.

2. La articolul I punctul 3, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 4 Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie – CPPI Busteni, institutie publica cu personalitate juridica, cu atributii in formarea profesionala si gestionarea activitatii de compensare dintre operatorii economici, aflata in subordinea Ministerului Economiei, prin personalul Structurii de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei Bucuresti, este obligat sa asigure pastrarea, stocarea si utilizarea informatiilor, datelor si situatiilor comunicate de operatorii economici in conditii de confidentialitate si siguranta, in scopurile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, pentru prevenirea producerii unor prejudicii sau a lezarii intereselor, de orice natura, ale acestora.”

3. Articolul V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. V Ordinele de compensare, astfel cum sunt reglementate de Hotararea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt numerotate unic, evidenta acestora fiind de competenta Structurii de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei Bucuresti a Centrului de Pregatire pentru Personalul din Industrie – CPPI Busteni.”

ART. II In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se aproba, prin hotarare a Guvernului, reorganizarea Structurii de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei Bucuresti a Centrului de Pregatire pentru Personalul din Industrie – CPPI Busteni.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PETRU-GABRIEL VLASE PREŞEDINTELE SENATULUI CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 29 iunie 2017. Nr. 155.

(Visited 234 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine + = 15

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.