Tag Archives: negocierea colectiva

ITM: afilierea sindicala (info utile)

*Angajatul/lucratorul poate la orice moment sa se retraga sau sa adere la un sindicat, fiind interzisa insa asocierea/afilierea la 2 sindicate de la acelasi angajator.
*Legea recunoaste pastrarea calitatii de membru sau dreptul de aderare la sindicate a somerilor si nu interzice explicit pensionarilor afilierea la organizatii sindicale, desi acestia au propriile asociatii de reprezentare a intereselor care participa si la dialogul cu autoritatile.

ITM: contractul colectiv de munca-aspecte importante

Negocierea colectiva care are loc intre angajator/organizatia patronala, pe de o parte, si sindicat/organizatia sindicala sau reprezentantii alesi ai angajatilor/lucratorilor, de cealalta parte, urmareste reglementarea relatiilor de munca sau de serviciu dintre parti, stabilirea conditiilor de munca, precum si orice alte acorduri in probleme de interes comun.

Contractul coletiv de munca: reprezentarea in vederea negocierii (info ITM)

Reprezentarea colectiva a angajatilor/lucratorilor in negocierea colectiva este asigurata de partile indreptatite sa negocieze prin lege, la nivel de unitate dupa cum urmeaza:

ITM: contractul colectiv de munca- negociere, valabilitate, clauze, aplicabilitate

La nivelul unitatilor cu cel putin 10 angajati si la nivel de sector de negociere colectiva, initierea negocierii colective este obligatorie in vederea incheierii contractului colectiv de munca.

NOU! Negocierea CCM – actualizare ianuarie 2024

„Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic”, actualizata 2024, va prezinta pasii pe care trebuie sa-i urmati, baza legala, modele de formulare necesare, inclusiv un model de contract colectiv de munca, si explicatii utile legate de negocierea colectiva, incheierea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social: scurte precizari din partea ITM (ce sanctioneaza inspectorii de munca)

*in vigoare din 25.12.2022;

*negocierea colectiva e obligatorie la nivelul unitatilor care au cel putin 10 angajati/lucratori;

Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, lucrare actualizata in 13.06.2022

Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, actualizata 2022, va prezinta pasii pe care trebuie sa-i urmati, baza legala, modele de formulare necesare, si explicatii utile legate de negocierea colectiva, incheierea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

Model CCM 2022 (editabil). Angajatorul poate initia negocierea colectiva pe durata starii de alerta?

Potrivit prevederilor art.20 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective de munca se prelungeste pe durata starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acesteia.

Alegerea reprezentantilor salariatilor. Cine organizeaza sedinta, angajatorul sau salariatii?

Potrivit prevederilor art.221 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, la angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop. Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor. Reprezentantii salariatilor nu pot sa desfasoare activitati ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

Contractul colectiv de munca. Refuzul angajatorului de a incepe negocierea colectiva se sanctioneaza?

Negocierea colectiva este obligatorie la nivelul unitatilor care au incadrati cel putin 21 de salariati. Initiativa negocierii apartine angajatorului reprezentat in cadrul negocierii colective de catre organul de conducere stabilit prin lege, statut ori regulament de functionare (a se vedea ar.229 alin.(2) din Codul muncii si art.129 alin.(1) si (2) si art.134 pct.1 lit.a) din Legea dialogului social nr.62/2011).