Tag Archives: negocierea colectiva

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social: scurte precizari din partea ITM (ce sanctioneaza inspectorii de munca)

*in vigoare din 25.12.2022;

*negocierea colectiva e obligatorie la nivelul unitatilor care au cel putin 10 angajati/lucratori;

Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, lucrare actualizata in 13.06.2022

Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, actualizata 2022, va prezinta pasii pe care trebuie sa-i urmati, baza legala, modele de formulare necesare, si explicatii utile legate de negocierea colectiva, incheierea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

Model CCM 2022 (editabil). Angajatorul poate initia negocierea colectiva pe durata starii de alerta?

Potrivit prevederilor art.20 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective de munca se prelungeste pe durata starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acesteia.

Alegerea reprezentantilor salariatilor. Cine organizeaza sedinta, angajatorul sau salariatii?

Potrivit prevederilor art.221 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, la angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop. Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor. Reprezentantii salariatilor nu pot sa desfasoare activitati ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

Contractul colectiv de munca. Refuzul angajatorului de a incepe negocierea colectiva se sanctioneaza?

Negocierea colectiva este obligatorie la nivelul unitatilor care au incadrati cel putin 21 de salariati. Initiativa negocierii apartine angajatorului reprezentat in cadrul negocierii colective de catre organul de conducere stabilit prin lege, statut ori regulament de functionare (a se vedea ar.229 alin.(2) din Codul muncii si art.129 alin.(1) si (2) si art.134 pct.1 lit.a) din Legea dialogului social nr.62/2011).

Alegerea reprezentantilor salariatilor. Cine organizeaza sedinta, angajatorul sau salariatii?

Potrivit prevederilor art.221 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, la angajatorii la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.

Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor.

Contractul colectiv de munca la nivel de unitate. Este obligatorie initierea negocierii colective sau incheierea contractului colectiv de munca?

Conform prevederilor art.129 alin.(1) din Legea dialogului social nr.62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, negocierea colectiva este obligatorie la nivelul unitatilor care au un numar de cel putin 21 de salariati.

Obligativitatea negocierii colective la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati, este prevazuta si de Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare,  la art.229, alin.(2).

Initierea negocierii colective: cand este obligatorie, dar si alte informatii utile

Potrivit prevederilor art.129 alin.(1) din Legea dialogului social nr.62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, negocierea colectiva este obligatorie la nivelul unitatilor care au un numar de cel putin 21 de salariati.

Obligativitatea negocierii colective la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati, este prevazuta si de Codul muncii la art.229, alin.(2).

Initierea negocierii colective: cand este obligatorie, dar si alte informatii utile

Potrivit prevederilor art.129 alin.(1) din Legea dialogului social republicata, negocierea colectiva este obligatorie la nivelul unitatilor care au un numar de cel putin 21 de salariati.

Contractul colectiv de munca: cui apartine initiativa declansarii negocierii? Vezi aici raspunsul

Potrivit art.229 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.