Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

Prima pagina Dosarul personal al salariatului

Atentie! Fiecare angajator are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare salariat. Acest lucru rezulta atat din revederile art.7 din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cat si din prevederile art.34 din Codul muncii.

Dosarul personal se intocmeste pentru toti salariatii societatii, se pastreaza in bune conditii la sediu si se prezinta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora. Refuzul de a pune la dispozitia inspectorului de munca dosarul personal al salariatilor se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei. Refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele solicitate de catre salariat sau de catre un fost salariat se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei. Intrucat legiuitorul nu enumera in mod limitativ si expres documentele incluse in dosarul personal al salariatului, acest lucru a condus la o practica diferita la nivelul inspectoratelor teritoriale de munca. In plus, pentru a respecta prevederile legale dar si pentru a se pune la “adapost” in relatia cu salariatii, angajatorul trebuie sa intocmeasca si o serie de alte documente.

Lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”, actualizata 2023, va prezinta actele care ar trebui sa se regaseasca in dosarul personal al salariatului, dar si 78 de modele si formulare necesare si indicatii privind completarea lor.

De ce sa achizitionati lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”?

* aflati ce prevede legislatia in vigoare cu privire la dosarul personal al salariatului;

* aflati ce documente trebuie sa contina dosarul;

* gasiti 78 de modele si formulare necesare care au trecut testul a zeci de controale ITM, cu indicatii pentru a fi completate corect;

* aveti siguranta intocmirii unor documente complete, care respecta prevederile legale actualizate la zi;

* lucrarea este livrata atat in format pdf cat si in format word, fiind usor de utilizat.

Istoric actualizari

Actualizare 34 (04.07.2023):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– A fost actualizat paragraful privind instanta competenta pentru contestarea masurii dispuse de angajator din modelele de decizii prezentate in lucrare, in baza prevederilor Codului muncii modificate si completate de OUG nr.42/2023.
– Au fost aduse actualizari notelor de subsol de la modelul de cerere pentru concediul de ingrijitor, in baza prevederilor Codului muncii modificate si completate de OUG nr.42/2023.
– A fost actualizat continutul modelului de declaratie a salariatului la angajare.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 33 (23.02.2023):
– A fost actualizat paragraful privind instanta competenta pentru contestarea masurii dispuse de angajator din modelele de decizii prezentate in lucrare, in baza prevederilor Codului muncii coroborat cu prevederile Codului de procedura civila, avand in vedere abrogarea Legii nr.62/2011.
– A fost actualizat continutul modelului de declaratie pe propria raspundere in vederea stabilirii deducerii personale.
– A fost adaugat un nou model de declaratie – Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii deducerii personale suplimentare.
– Au fost renumerotate o serie de modele de documente.

Actualizare 32 (08.01.2023):
– A fost actualizat modelul Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II), s-a eliminat trimiterea la Ordinul nr.585/2021.

Actualizare 31 (03.01.2023):
-Au fost aduse actualizari unor modele de documente in baza modificarilor si completarilor aduse Codului fiscal privind deducerea personala, care se aplica de la 1 ianuarie 2023.
-Au fost aduse actualizari modelului de cerere pentru concediu de ingrijitor, in baza Ordinul MMSS si MS nr.2172/3829/2022 privind acordarea concediului de ingrijitor.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 30 (20.12.2022):
– A fost inlocuit modelul-cadru al contractului individual de munca aprobat prin Ordinul nr.64/2003 cu noul model-cadru aprobat prin Ordinul nr.2171/2022.
– A fost actualizat modelul de contract individual de munca (model complex), propus de noi, in baza noului model cadru al contractului individual de munca, aprobat prin Ordinul nr.2171/2022.
– A fost adaugat un nou model de Act aditional la contractul individual de munca – modificarea contractului individual de munca in baza Legii nr.283/2022 si a noului model cadru al contractului in-dividual de munca. – A fost actualizat modelul de Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii, precum si notele de subsol, in baza prevederilor HG nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si in baza OUG nr.168/2002.
– Au fost aduse completari notelor de subsol de la modelul de Cerere de concediu pentru crestere copil, in baza OUG nr.164/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.
– Au fost aduse câteva modificari si completari de continut, au fost renumerotate modelele de documente.

Actualizare 29 (03.10.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse modificari si completari lucrarii in baza Legii nr.283/2022 pentru modificarea si
completarea Codului muncii si a Codului administrativ. Au fost actualizate fisele de informare a
salariatului la angajare (cu desfasurarea activitatii in tara si in strainatate). A fost actualizat modelul de contract individual de munca (model complex) cu informatiile completate la art.17 alin.(3) din Codul muncii (pana la aparitia noului model-cadru al contractului individual de munca). Au fost adaugate doua noi modele de documente: 55. Declaratie pe propria raspundere a salariatului privind nesuprapunerea programului de munca si 63. Cerere de concediu de ingrijitor. A fost actualizat modelul 42. Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare cu declaratia salariatului de nesuprapunere program munca. Au fost renumerotate o parte din modelele de documente.
– A fost completat cap.II. Dosarul personal al salariatului – obligatia eliberarii actelor din dosar si termenul de eliberare cu prevederea privind obligatia inspectoratele teritoriale de munca de a elibera salariatilor sau fostilor salariti, la solicitarea scrisa, contra-cost, un extras din registru, in baza Procedurii de acces online al salariatilor sau fostilor salariati la datele din registrul general de evidenta a salariatilor, a modalitatii de generare si descarcare a extrasului, precum si a conditiilor in care prin extras se poate dovedi vechimea in munca si/sau specialitate, aprobata prin HG nr.1164/2022.

Actualizare 28 (18.09.2022):
– Lucrarea a fost completata cu doua noi modele de documente, dupa cum urmeaza:53. – Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial si 54. – Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara. Au fost renumerotate celelalte modele de documente.
– Au fost actualizate notele de subsol de la Modelul de cerere pentru concediu paternal, pentru a fi in concordanta cu modificarile si completarile aduse Legii nr.210/1999 privind concediul paternal prin OUG nr.117/2022.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 27 (12.06.2022):
– Au fost aduse completari modelului de contract – 7. Contract individual de munca (model complex), si modelului notei de informare – 72. Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II) cu privire la exceptarea de la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat si in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara, in baza Legii nr.135/2022.
– A fost actualizat modelul 15. Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii, precum si notele de subsol, in baza prevederilor Legii nr.135/2022 care introduce, incepand cu luna iunie 2022, un nou salariu minim pentru sectorul agricol si in industria alimentara, si a prevederile OUG nr.67/2022 – majorarea voluntara a salariului minim brut pe economie cu 200 lei, suma scutita de impozit si contributii sociale, masura care se aplica in perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022.
– Avand in vedere incetarea starii de alerta, a fost eliminat din lucrare modelul de cerere – 73. Cerere zile libere platite pentru vaccinare impotriva COVID-19.

Actualizare 26 (04.01.2022):
– Au fost aduse cateva completari notelor de subsol a unor modele din lucrare in baza modificarilor aduse Codului muncii cu privire la aplicarea salariului minim (prin OUG nr.130/2021 si OUG nr.142/2021).
– Au fost aduse completari lucrarii in baza Legii nr.138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. – Au fost aduse actualizari lucrarii cu privire la termenul in care angajatorul poate plati jumatate din minimul amenzii contraventionale.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Pentru a vedea si celelalte actualizari (2014-2021), va rog sa accesati acest document word:istoric actualizari dosarul personal al salariatului

“Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare” – cuprins:

I. Dosarul personal al salariatului – o obligatie a angajatorului
II. Dosarul personal al salariatului – obligatia eliberarii actelor din dosar si termenul de eliberare
III. Dosarul personal al salariatului – continut dosar
IV. Dosarul personal al salariatului – acces la dosar
V. Dosarul personal al salariatului – modele si formulare necesare
1. Cerere de angajare
2. Contract de confidentialitate incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca
3. Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in tara
4. Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate
5. Fisa de identificare a factorilor de risc profesional
6. Contract individual de munca (model cadru)
7. Contract individual de munca (model complex)
8. Fisa postului (model cadru)
9. Anexa la fisa postului cu privire la obligatiile ce revin angajatului in domeniul securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta
10. Fisa de evaluare a performantelor
11. Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii
12. Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca
13. Act aditional la contractul individual de munca (model general)
14. Act aditional la contractul individual de munca – clauza cu privire la formarea profesionala
15. Act aditional la contractul individual de munca – modificarea contractului individual de munca in baza Legii nr.283/2022 si a noului model cadru al contractului individual de munca
16. Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii
17. Decizie de detasare a salariatului intr-un alt loc de munca decât cel prevazut in contractul individual de munca
18. Decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare altele decât desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
19. Decizie privind radierea sanctiunii disciplinare
20. Decizie de suspendare a contractului individual de munca (model general)
21. Cerere de reluare a activitatii
22. Decizie de incetare a suspendarii contractului individual de munca (model general)
23. Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfârsitul perioadei de proba din initiativa angajatorului
24. Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfârsitul perioadei de proba din initiativa salariatului
25. Cerere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa salariatului
26. Propunere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa angajatorului
27. Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca cu acordul partilor
28. Notificare de incetare a contractului individual de munca prin demisie
29. Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca prin demisie
30. Notificare preaviz concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului
31. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere individuala)
32. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva)
33. Notificare preaviz concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
34. Decizie de concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
35. Notificare preaviz concediere pentru necorespundere profesionala
36. Decizie de concediere pentru necorespundere profesionala
37. Decizie de concediere in cazul arestarii preventive sau arestarii la domiciliu a salariatului pentru o perioada mai mare de 30 de zile
38. Decizie privind sanctionarea disciplinara prin desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
39. Adeverinta de vechime in munca
40. Proces verbal de predare-primire bunuri la incetarea contractului individual de munca
41. Nota de lichidare
42. Declaratie de luare la cunostinta a prevederilor regulamentului intern
43. Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare
44. Declaratie pe propria raspundere privind functia de baza
45. Declaratie pe propria raspundere in vederea stabilirii deducerii personale
46. Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii deducerii personale suplimentare
47. Declaratie pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere
48. Declaratie pe propria raspundere a celuilalt sot ca nu beneficiaza de deducere personala pentru copilul major
49. Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la o casa de sanatate
50. Declaratie pe propria raspundere asigurat
51. Declaratie pe propria raspundere coasigurat
52. Declaratie pe propria raspundere privind indicarea adresei unde locuieste efectiv
53. Declaratie privind folosirea autovehiculului
54. Declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte ca nu beneficiaza de zile libere platite pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamânt
55. Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial
56. Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara
57. Declaratie pe propria raspundere a salariatului privind nesuprapunerea programului de munca
58. Informare asupra starii fiziologice de graviditate a salariatei
59. Cerere de concediu odihna
60. Cerere de concediu fara plata
61. Cerere de concediu pentru evenimente familiale deosebite
62. Cerere de concediu pentru formare profesionala
63. Cerere de concediu pentru crestere copil
64. Cerere de concediu paternal
65. Cerere de concediu de ingrijitor
66. Adeverinta salariat (model general)
67. Adeverinta asigurat pentru Casa de sanatate (model cadru)
68. Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex)
69. Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de concediu medical
70. Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca
71. Adeverinta emisa de angajator privind faptul ca salariatul beneficiaza/nu beneficiaza de deducere personala pentru copilul major
72. Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului
73. Adeverinta tip pentru acordarea stimulentului de insertie dupa concediul pentru cresterea copilului
74. Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce inlocuieste fisa fiscala)
75. Adeverinta tip eliberata de angajator in vederea certificarii stagiului minim de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj
76. Model nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
77. Cerere privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamânt
78. Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II)
VI. Istoric actualizari
VII. Baza legala

DEMO_CCMPentru a va convinge de utilitatea lucrarii, vedeti aici varianta DEMO.

 

Autor Elena Savciuc – expert legislatia muncii, membru acreditat UNELM savciuc2* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati (industria prelucratoare, constructii, call center) si firme de consultanta

* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti

* Curs “Expert legislatia muncii” – LEXAcademy in parteneriat cu Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii

* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”

* Curs “Inspector Resurse Umane”

* Curs “Formator de Formatori”

Comandati chiar acum lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”

cumpara Pret: 69 lei

Pachetul actualizari: 109 lei (lucrare + 1 an actualizari pe e-mail in cazul modificarilor legislative sau imbunatatirea modelelor)

Livrare: in casuta de email, in format word si pdf

Plata:

  • prin ordin de plata (inclusiv internet banking, mobile banking);
  • depunere numerar;
  • in cazul in care se doreste primirea lucrarii si a facturii fiscale prin curier, cu plata ramburs, lucrarea comandata se va inscriptiona pe CD (in format DOC si PDF), iar plata transportului se va suporta de cumparator.

Cum poti comanda “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”?

– completeaza campurile din formularul de mai jos;

– dupa finalizarea comenzii, vei primi pe adresa de e-mail comunicata in formularul de comanda factura proforma pentru a putea efectua plata;

– achita contravaloarea lucrarii in contul RO75BACX0000002044787000, deschis la UniCredit Bank, pentru SC HEAD TO HEAD CONSULTING SRL, cod fiscal 18706816;

– livrarea lucrarii se efectueaza pe adresa de e-mail completata in formularul de comanda imediat dupa confirmarea platii (in maximum 24 de ore).

– o data cu livrarea comenzii vei primi si factura fiscala.

suna_acumPentru detalii ne puteti scrie la adresa de e-mail office@contabun.ro sau ne puteti suna la numarul de telefon 0741764407.

Formular comanda

 

(Visited 89,314 times, 29 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.