Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

DOSARUL PERSONAL 2021

Atentie! Fiecare angajator are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare salariat. Acest lucru rezulta atat din revederile art.7 din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cat si din prevederile art.34 din Codul muncii.

Dosarul personal se intocmeste pentru toti salariatii societatii, se pastreaza in bune conditii la sediu si se prezinta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Refuzul de a pune la dispozitia inspectorului de munca dosarul personal al salariatilor se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei.

Refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele solicitate de catre salariat sau de catre un fost salariat se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

Intrucat legiuitorul nu enumera in mod limitativ si expres documentele incluse in dosarul personal al salariatului, acest lucru a condus la o practica diferita la nivelul inspectoratelor teritoriale de munca. In plus, pentru a respecta prevederile legale dar si pentru a se pune la “adapost” in relatia cu salariatii, angajatorul trebuie sa intocmeasca si o serie de alte documente.

Lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”, actualizata 2022, va prezinta actele care ar trebui sa se regaseasca in dosarul personal al salariatului, dar si 76 de modele si formulare necesare si indicatii privind completarea lor.

De ce sa achizitionati lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”?
* aflati ce prevede legislatia in vigoare cu privire la dosarul personal al salariatului;
* aflati ce documente trebuie sa contina dosarul;
* gasiti 76 de modele si formulare necesare care au trecut testul a zeci de controale ITM, cu indicatii pentru a fi completate corect;
* aveti siguranta intocmirii unor documente complete, care respecta prevederile legale actualizate la zi;
* lucrarea este livrata atat in format pdf cat si in format word, fiind usor de utilizat.

Istoric actualizari

Actualizare 29 (03.11.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse modificari si completari lucrarii in baza Legii nr.283/2022 pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ. Au fost actualizate fisele de informare a salariatului la angajare (cu desfasurarea activitatii in tara si in strainatate). A fost actualizat modelul de contract individual de munca (model complex) cu informatiile completate la art.17 alin.(3) din Codul muncii (pana la aparitia noului model-cadru al contractului individual de munca). Au fost adaugate doua noi modele de documente: 55. Declaratie pe propria raspundere a salariatului privind nesuprapunerea programului de munca si 63. Cerere de concediu de ingrijitor. A fost actualizat modelul 42. Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare cu declaratia salariatului de nesuprapunere program munca. Au fost renumerotate o parte din modelele de documente.
– A fost completat cap.II. Dosarul personal al salariatului – obligatia eliberarii actelor din dosar si termenul de eliberare cu prevederea privind obligatia inspectoratele teritoriale de munca de a elibera salariatilor sau fostilor salariti, la solicitarea scrisa, contra-cost, un extras din registru, in baza Procedurii de acces online al salariatilor sau fostilor salariati la datele din registrul general de evidenta a salariatilor, a modalitatii de generare si descarcare a extrasului, precum si a conditiilor in care prin extras se poate dovedi vechimea in munca si/sau specialitate, aprobata prin HG nr.1164/2022.

Actualizare 28 (18.09.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Lucrarea a fost completata cu doua noi modele de documente, dupa cum urmeaza: 53. – Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial si 54. – Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara. Au fost renumerotate celelalte modele de documente.
– Au fost actualizate notele de subsol de la Modelul de cerere pentru concediu paternal, pentru a fi in concordanta cu modificarile si completarile aduse Legii nr.210/1999 privind concediul paternal prin OUG nr.117/2022.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 27 (12.06.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse completari modelului de contract – 7. Contract individual de munca (model complex), si modelului notei de informare – 72. Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II) cu privire la exceptarea de la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat si in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara, in baza Legii nr.135/2022.
– A fost actualizat modelul 15. Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii, precum si notele de subsol, in baza prevederilor Legii nr.135/2022 care introduce, incepand cu luna iunie 2022, un nou salariu minim pentru sectorul agricol si in industria alimentara, si a prevederile OUG nr.67/2022 – majorarea voluntara a salariului minim brut pe economie cu 200 lei, suma scutita de impozit si contributii sociale, masura care se aplica in perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022.
– Avand in vedere incetarea starii de alerta, a fost eliminat din lucrare modelul de cerere – 73. Cerere zile libere platite pentru vaccinare impotriva COVID-19.

Actualizare 26 (04.01.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.
– Au fost aduse cateva completari notelor de subsol a unor modele din lucrare in baza modificarilor aduse Codului muncii cu privire la aplicarea salariului minim (prin OUG nr.130/2021 si OUG nr.142/2021).
– Au fost aduse completari lucrarii in baza Legii nr.138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.
– Au fost aduse actualizari lucrarii cu privire la termenul in care angajatorul poate plati jumatate din minimul amenzii contraventionale.
– Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 25 (17.11.2021):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative si aici amintim: HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (de la 1 ianuarie 2022), OUG nr.117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, Legea nr.269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, OUG nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.
– A fost actualizat modelul 15. Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii, precum si notele de subsol, in baza prevederilor HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata care se aplica de la 01.01.2022.
– La modelul 66. Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, notelele de subsol au fost completate cu o recomandare cu privire la prevederile OUG nr.111/2021.
– Au fost actualizate notele de subsol de la modelul 64. Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca, in baza OUG nr.111/2021.

Actualizare 24 (02.08.2021):
– Au fost aduse modificari documentului in baza Legii nr.208/2021 pentru aprobarea OUG nr.36/2021 cu privire la semnatura electronica. Au fost actualizate modelele: Fisa  de informare a salariatului la angajare si Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate; a fost actualizata procedura privind utilizarea semnaturii electronice in modelul de contract – Contract individual de munca (model complex).
–  Au fost aduse completari documentului in baza Ordinului nr.585/2021 dupa cum urmeaza:

  • A fost completat modelul de contract – Contract individual de munca (model complex) cu obligatia angajatorului sa informeze angajatul cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat, precum si cu un model de informare.
  • A fost introdusa in lucrare o nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II) – 72 Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii administrat privat (pilonul II).
  • A fost completat modelul cadru al contractului individual de munca cu obligatia angajatorului sa informeze angajatul cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat.

– A fost introdus in lucrare un nou model de cerere  –  73 Cerere zile libere platite pentru vaccinare impotriva COVID-19, in baza prevederilor art.21^1 din Legea nr.55/2020 completata prin Legea nr.221/2021.
 – Au fost aduse cateva modificari si completari de continut.

Actualizare 23 (07.06.2021):
– Au fost aduse completari documentului in baza OUG nr.36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa cum urmeaza:

  • au fost completate modelele: Fisa  de informare a salariatului la angajare si Fisa  de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate cu un nou element – procedura privind utilizarea semnaturii electronice – obligatie de informare in sarcina angajatorului;
  • a fost completat modelul de Contract individual de munca (model complex) cu procedura privind utilizarea semnaturii electronice;
  • au fost aduse cateva completari partii teoretice a lucrarii cu privire la utilizarea semnaturii electronice.

– Au fost aduse cateva completari notelor de subsol in baza prevederilor OUG nr.37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii.
– A fost modificat modelul Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, in baza prevederilor HG nr.536/2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011.
– Au fost aduse cateva actualizari de continut modelelor Nota de lichidare si Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca.

Actualizare 22 (25.01.2021):
Lucrarea a fost actualizata pentru a fi in concordanta cu prevederile legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
– A fost actualizat modelul 15. Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii, precum si notele de subsol, in baza prevederilor HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata care se aplica de la 13.01.2021. Au fost adaugate recomandari cu privire la documentul ce trebuie intocmit intr-o astfel de situatie, cu trimitere la baza legala.
– Au fost aduse completari notelor de subsol ale modelelor 29. Notificare preaviz concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, 30. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere individuala) si 31. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva), in baza Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) nr. 30/2020 referitoare la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata, publicata in Monitorul Oficial nr.68 din 21 ianuarie 2021.
– Au fost aduse cateva actualizari de continut unor modele de documente.

Actualizare 21 (03.11.2020):
Lucrarea a fost actualizata pentru a reflecta modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea nr.213/2020, publicata in Monitorul Oficial nr.893 din 30.09.2020. Au fost aduse si alte modificari si completari modelelor de documente din lucrare, dupa cum urmeaza:
– a fost completat modelul complex de contract individual de munca de la pct.7 cu o noua clauza privind solutionarea pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, prin procedura concilierii;
– au fost actualizate modele de documente care privesc sanctionarea disciplinara (modelele de decizii de la pct. 17 – Decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare altele decat desfacerea disciplinara a contractului individual de munca, de la pct.18 – Decizie privind radierea sanctiunii disciplinare si de la pct. 37 – Decizie privind sanctionarea disciplinara prin desfacerea disciplinara a contractului individual de munca);
– a fost modificat titlul modelului de cerere la pct.27 in Notificare de incetare a contractului individual de munca prin demisie;
– a fost actualizat modelul de declaratie de la pct.42 – Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare.
– au fost aduse completari notelor de subsol, cu informatii utile in relatia salariat-angajator, dar si cateva actualizari de continut unor modele de documente.

Actualizare 20 (09.04.2020):
Lucrarea a fost actualizata pentru a fi in concordanta cu prevederile legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
– au fost actualizate formularele 62. Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex) si 63. Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de concediu medical, in baza Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr.15/2018, modificate si completate prin Ordinul nr.502/417/26.03.2020;
– a fost actualizat formularul 68. Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce inlocuieste fisa fiscala). S-a adaugat o noua coloana;
– a fost actualizat formularul 71. Cerere privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Modelul de cerere a fost completat cu “declaratia salariatului” ca are copilul inscris la o unitate de invatamant. Modificarile sunt evidentiate cu verde.

Actualizare 19 (23.03.2020):
Lucrarea a fost completata si actualizata in baza prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant si a HG nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020, dupa cumr urmeaza:
– au fost adugate doua noi formulare si anume 52. Declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte ca nu beneficiaza de zile libere platite pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant si 71 Cerere privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Actualizare 18 (11.01.2020):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu prevederile legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
– au fost aduse actualizari notelor de subsol cu privire la eliberarea de catre ITM a extraselor din registru persoanelor fizice;
– au fost aduse completari notelor de subsol  de la formularul 7 – Contract individual de munca (model complex) cu privire la perioada de proba si perioada de preaviz la concediere in situatia incadrarii persoanelor cu handicap;
– a fost completat formularul 15 – Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii (si notele de subsol) in baza prevederilor HG nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2020;
– a fost actualizat formularul 26 – Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor;
– a fost modificat titlul formularului 28 din Decizie de incetare a contractului individual de munca prin demisie in Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca prin demisie;
– a fost actualizat formularul 42 – Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare, au fost eliminate prevederile cu trimitere la calculul contributiilor sociale in cazul persoanelor care realizau venituri din salarii sub nivelul salariul minim, ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr.263/2019;
– au fost eliminate din lucrare formularele Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial si Declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara, ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr.263/2019 care a abrogat  alin.5^1-5^5 de la art.146 “Stabilirea si plata contributiilor de asigurari sociale” si alin. 5^1 de la art.168 “Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate” din Codul fiscal, cu aplicabilitate incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2020. Au fost renumerotate celelalte formulare;
– au fost actualizate formularele care trimit la Casa de sanatate de care apartine medicul de familie al salariatului.

Actualizare 17 (02.01.2019):
– au fost aduse completari documentului in baza prevederilor OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018. Astfel, au fost actualizate formularele/notele de subsol a formularelor: 42. Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare; 43. Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial; 44. Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara;
– a fost redenumit formularul 15. Decizie colectiva de majorare a salariului minim in Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii. Au fost actualizate formularul si notele de subsol si in baza prevederilor OUG nr.114/2018.

Actualizare 16 (16.12.2018):
– au fost aduse modificari notei de subsol a formularului  15 Decizie colectiva de majorare a salariului minim, in baza HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
– a fost inlocuita adeverinta de asigurat necesara pentru Casa de sanatate, formularul 62 Adeverinta asigurat pentru Casa de Sanatate (model cadru), in baza Ordinului CNAS nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat;
– a fost actualizat formularul 63. Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex);
– au fost aduse completari notei de subsol a forularului 31. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva), in baza modificarilor aduse Codului muncii prin Legea nr.127/2018.

Actualizare 15 (26.07.2018):
– a fost adaugat un nou formular – 71. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, intocmit in baza prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor) si ale Legii
nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (publicata in Monitoul Oficial nr.651/26.07.2018, in vigoare de la 31.07.2018);
– au fost adaugate doua noi coloane formularului 38 – Adeverinta de vechime in munca (Tip norma
contract si Tip durata contract).

Actualizare 14 (14.05.2018):
– au fost aduse completari notelor de subsol a documentului in baza prevederilor Legii nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, publicata in Monitoul Oficial nr.296 din 2 aprilie 2018, in vigoare de la 5 aprilie 2018, si a Legii nr.88/2018 privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Codului muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.315 din 10 aprilie 2018, in vigoare de la 13 aprilie 2018.

Actualizare 13 (19.03.2018):
– au fost inlocuita Adeverinta tip eliberata de angajator in vederea certificarii stagiului minim de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj, in baza HG nr.80/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fortei de munca, publicata in Monitoul Oficial nr.224 din 13.03.2018;
– au fost aduse completari Adeverintei de asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex) si
Adeverintei din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de concediu medical, in baza Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr. 15/1311/2018, publicat in Monitorul Oficial nr.31 din 12 ianuarie 2018;
– au fost aduse complatari Adeverintei cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii/contributia asiguartorie pentru munca.

Actualizare 12 (01.01.2018):
– au fost aduse completari si modificari documentului in baza prevederilor OUG nr.79/2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, HG nr.905/2017
privind registrul general de evidenta a salariatilor, HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului
de baza minim brut pe tara garantat in plata, OUG nr.99/2017 pentru modificarea si
completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de
sanatate si OUG nr.88/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
– au fost aduse modificari modelului de decizie de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor. Acesta a fost redenumit in „Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca cu acordul partilor”.

Actualizare 10 (14.08.2017):
– au fost aduse modificari si completari documentului in baza OUG nr.53/2017  pentru modificarea si completarea Codului muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.644 din 7 august 2017, in vigoare de la data publicarii.
– au fost introduse doua noi formulare – declaratie pe proprie raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial si declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare, un formular mai complex in care salariatul va declara toate informatiile pe care angajatul trebuie sa le cunoasca pentru o buna desfasurare a raportului de munca. Aceste formulare au fost introduse si tinand cont de prevederile OUG nr.4/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.598 din data de 25 iulie 2017 si care se aplica incepand cu veniturile lunii august 2017.

Actualizare 9 (10.01.2017)
au fost aduse actualizari notelor de subsol a formularului “Decizie colectiva de majorare a salariului minim” privind modificarea salariului minim de la 1 februarie 2017, in baza HG nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.15 din 6 ianuarie 2017.

Actualizare 8 (05.12.2016):
– au fost aduse actualizari documentului in baza HG nr.877/2016 pentru modificarea si completarea HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale, publicata in Monitorul Oficial nr.963 din 28 noiembrie 2016.

 Actualizare 7 (04.07.2016):
– au fost aduse actualizari si/sau au fost adaugate note de subsol documentelor privind concediul pentru cresterea copilului, in baza modificarilor si completarilor aduse OUG nr.111/2010 si Normelor de aplicare, in vigoare de la 1 iulie 2016;
– s-au actualizat si s-au adaugat note de subsol formularelor privind concedierea pentru necorespundere fizica si/sau psihica in baza Deciziei nr. 7/2016 prin care ICCJ a a stabiltit ca prin decizie a organelor de expertiza medicala, prin care se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, se intelege rezultatul evaluarii medicului specialist de medicina muncii privind aptitudinea in munca, constand in fisa de aptitudine, necontestata sau devenita definitiva dupa contestare, prin emiterea deciziei de catre entitatea cu atributii legale in acest sens;
– s-a adaugat la bibliografie HG nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicat in Monitorul Ofical nr.78 din 31 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare si Decizia ICCJ nr.7/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Craiova – Sectia I civila in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la modul de interpretare a dispozitiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.399 din 26 mai 2016.

Actualizare 6 (26.02.2016):
– a fost actualizat modelul de Declaratie pe propria raspundere asigurat prin actualizarea articolului din Legea nr.95/2006, republicata.

Actualizare 5 (22.01.2016):
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.22 din 13 ianuarie 2016;
– au fost aduse actualizari documentului privind salariul minim de la 01.05.2016, in baza HG nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.987 din 31 decembrie 2015;
– a fost introdus un nou formular – adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, necesara pentru eliberarea de concedii medicale, in baza Ordinului Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.43/8/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2016, pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Actualizare 4 (11.05.2015):
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea nr.97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.316 din 8 mai 2015.

Actualizare 3 (26.01.2015):
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea nr.12/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.52 din 22 ianuarie 2015.

Actualizare 2 (05.01.2015):
– au fost introduse 12 documente noi (contract individual de munca (model cadru); decizie de detasare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca; decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare altele decat desfacerea disciplinara a contractului individual de munca; notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa angajatorului; propunere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa angajatorului; decizie de concediere in cazul in care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioada mai mare de 30 de zile; proces verbal de predareprimire bunuri la incetarea contractului individual de munca; nota de lichidare; adeverinta salariat (model general); adeverinta salariat pentru medicul de familie/spital (model cadru); adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce inlocuieste fisa fiscala); avederinta tip pentru acordarea stimulentului de insertie);
– au fost aduse cateva actualizari la o serie de documente prin inroducerea de note explicative;
– au fost aduse modificari modelului de decizie colectiva de majorare a salariului minim, in conformitate cu prevederile HG nr.1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Actualizare 1 (03.10.2014):
– au fost aduse modificari modelului de Adeverinta salariat pentru medicul de familie/spital, in conformitate cu prevederile Ordinul CNAS nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, publicat in Monitorul Oficial nr. 685 din 19 septembrie 2014.

Intocmirea si publicarea documentului (16.06.2014).

“Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare” – cuprins:

I. Dosarul personal al salariatului – o obligatie a angajatorului
II. Dosarul personal al salariatului – obligatia eliberarii actelor din dosar si termenul de eliberare
III. Dosarul personal al salariatului – continut dosar
IV. Dosarul personal al salariatului – acces la dosar
V. Dosarul personal al salariatului – modele si formulare necesare
1. Cerere de angajare
2. Contract de confidentialitate incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca
3. Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in tara
4. Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate
5. Fisa de identificare a factorilor de risc profesional
6. Contract individual de munca (model cadru)
7. Contract individual de munca (model complex)
8. Fisa postului (model cadru)
9. Anexa la fisa postului cu privire la obligatiile ce revin angajatului in domeniul securitatii si sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta
10. Fisa de evaluare a performantelor
11. Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii
12. Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca
13. Act aditional la contractul individual de munca (model general)
14. Act aditional la contractul individual de munca – clauza cu privire la formarea profesionala
15. Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii
16. Decizie de detasare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca
17. Decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare altele decat desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
18. Decizie privind radierea sanctiunii disciplinare
19. Decizie de suspendare a contractului individual de munca (model general)
20. Cerere de reluare a activitatii
21. Decizie de incetare a suspendarii contractului individual de munca (model general)
22. Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa angajatorului
23. Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa salariatului
24. Cerere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa salariatului
25. Propunere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa angajatorului
26. Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca cu acordul partilor
27. Cerere de incetare a contractului individual de munca prin demisie
28. Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca prin demisie
29. Notificare preaviz concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului
30. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere individuala)
31. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva)
32. Notificare preaviz concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
33. Decizie de concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
34. Notificare preaviz concediere pentru necorespundere profesionala
35. Decizie de concediere pentru necorespundere profesionala
36. Decizie de concediere in cazul arestarii preventive sau arestarii la domiciliu a salariatului pentru o perioada mai mare de 30 de zile
37. Decizie privind sanctionarea disciplinara prin desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
38. Adeverinta de vechime in munca
39. Proces verbal de predare-primire bunuri la incetarea contractului individual de munca
40. Nota de lichidare
41. Declaratie de luare la cunostinta a prevederilor regulamentului intern
42. Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare
43. Declaratie pe propria raspundere privind functia de baza
44. Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii de deduceri personale
45. Declaratie pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere
46. Declaratie pe propria raspundere a celuilalt sot ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil major
47. Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la o casa de sanatate
48. Declaratie pe propria raspundere asigurat
49. Declaratie pe propria raspundere coasigurat
50. Declaratie pe propria raspundere privind indicarea adresei unde locuieste efectiv
51. Declaratie privind folosirea autovehiculului
52. Declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte ca nu beneficiaza de zile libere platite pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
53. Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial
54. Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara
55. Declaratie pe propria raspundere a salariatului privind nesuprapunerea programului de munca
56. Informare asupra starii fiziologice de graviditate a salariatei
57. Cerere de concediu odihna
58. Cerere de concediu fara plata
59. Cerere de concediu pentru evenimente familiale deosebite
60. Cerere de concediu pentru formare profesionala
61. Cerere de concediu pentru crestere copil
62. Cerere de concediu paternal
63. Cerere de concediu de ingrijitor
64. Adeverinta salariat (model general)
65. Adeverinta asigurat pentru Casa de sanatate (model cadru)
66. Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex)
67. Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de concediu medical
68. Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca
69. Adeverinta emisa de angajator privind faptul ca salariatul beneficiaza/nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil major
70. Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului
71. Avederinta tip pentru acordarea stimulentului de insertie dupa concediul pentru cresterea copilului
72. Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce inlocuieste fisa fiscala)
73. Adeverinta tip eliberata de angajator in vederea certificarii stagiului minim de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj
74. Model nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
75. Cerere privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
76. Nota de informare cu privire la obligatia salariatilor de a adera la un fond de pensii
VI. Istoric actualizari
VII. Baza legala

DEMO_CCM

Pentru a va convinge de utilitatea lucrarii, vedeti aici varianta DEMO.

 

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii
savciuc2* Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii, call center
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – LEXAcademy in parteneriat cu Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”
* Curs “Formator de Formatori”

Comandati chiar acum lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”

cumpara
Pret: 69 lei

Pachetul actualizari: 109 lei (lucrare + 1 an actualizari pe e-mail in cazul modificarilor legislative sau imbunatatirea modelelor)

Livrare: in casuta de email, in format word si pdf

Plata:

  • prin ordin de plata (inclusiv internet banking, mobile banking);
  • depunere numerar;
  • in cazul in care se doreste primirea lucrarii si a facturii fiscale prin curier, cu plata ramburs, lucrarea comandata se va inscriptiona pe CD (in format DOC si PDF), iar plata transportului se va suporta de cumparator.

Cum poti comanda “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”?
– completeaza campurile din formularul de mai jos;
– dupa finalizarea comenzii, vei primi pe adresa de e-mail comunicata in formularul de comanda factura proforma pentru a putea efectua plata;
– achita contravaloarea lucrarii in contul RO75BACX0000002044787000, deschis la UniCredit Bank, pentru SC HEAD TO HEAD CONSULTING SRL, cod fiscal 18706816;
– livrarea lucrarii se efectueaza pe adresa de e-mail completata in formularul de comanda imediat dupa confirmarea platii (in maximum 24 de ore).
– o data cu livrarea comenzii vei primi si factura fiscala.

suna_acumPentru detalii ne puteti scrie la adresa de e-mail office@contabun.ro sau ne puteti suna la numarul de telefon 0741764407.

Formular comanda

 

(Visited 77,776 times, 305 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.