Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

DOSARUL PERSONAL AL SALARIATULUI-page0001

Atentie! Fiecare angajator are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare salariat. Acest lucru rezulta atat din revederile art.7 din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cat si din prevederile art.34 din Codul muncii.

Dosarul personal se intocmeste pentru toti salariatii societatii, se pastreaza in bune conditii la sediu si se prezinta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Refuzul de a pune la dispozitia inspectorului de munca dosarul personal al salariatilor se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei.

Refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele solicitate de catre salariat sau de catre un fost salariat se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

Intrucat legiuitorul nu enumera in mod limitativ si expres documentele incluse in dosarul personal al salariatului, acest lucru a condus la o practica diferita la nivelul inspectoratelor teritoriale de munca. In plus, pentru a respecta prevederile legale dar si pentru a se pune la “adapost” in relatia cu salariatii, angajatorul trebuie sa intocmeasca si o serie de alte documente.

Lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”, actualizata 2019, va prezinta actele care ar trebui sa se regaseasca in dosarul personal al salariatului, dar si 69 de modele si formulare necesare si indicatii privind completarea lor.

De ce sa achizitionati lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”?
* aflati ce prevede legislatia in vigoare cu privire la dosarul personal al salariatului;
* aflati ce documente trebuie sa contina dosarul;
* gasiti 69 de modele si formulare necesare care au trecut testul a zeci de controale ITM, cu indicatii pentru a fi completate corect;
* aveti siguranta intocmirii unor documente complete, care respecta prevederile legale actualizate la zi;
* lucrarea este livrata atat in format pdf cat si in format word, fiind usor de utilizat.

Istoric actualizari

Actualizare 17 (02.01.2019):
– au fost aduse completari documentului in baza prevederilor OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018. Astfel, au fost actualizate formularele/notele de subsol a formularelor: 42. Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare; 43. Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial; 44. Model declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara;
– a fost redenumit formularul 15. Decizie colectiva de majorare a salariului minim in Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii. Au fost actualizate formularul si notele de subsol si in baza prevederilor OUG nr.114/2018.

Actualizare 16 (16.12.2018):
– au fost aduse modificari notei de subsol a formularului  15 Decizie colectiva de majorare a salariului minim, in baza HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
– a fost inlocuita adeverinta de asigurat necesara pentru Casa de sanatate, formularul 62 Adeverinta asigurat pentru Casa de Sanatate (model cadru), in baza Ordinului CNAS nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat;
– a fost actualizat formularul 63. Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex);
– au fost aduse completari notei de subsol a forularului 31. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva), in baza modificarilor aduse Codului muncii prin Legea nr.127/2018.

Actualizare 15 (26.07.2018):
– a fost adaugat un nou formular – 71. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, intocmit in baza prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor) si ale Legii
nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (publicata in Monitoul Oficial nr.651/26.07.2018, in vigoare de la 31.07.2018);
– au fost adaugate doua noi coloane formularului 38 – Adeverinta de vechime in munca (Tip norma
contract si Tip durata contract).

Actualizare 14 (14.05.2018):
– au fost aduse completari notelor de subsol a documentului in baza prevederilor Legii nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, publicata in Monitoul Oficial nr.296 din 2 aprilie 2018, in vigoare de la 5 aprilie 2018, si a Legii nr.88/2018 privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Codului muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.315 din 10 aprilie 2018, in vigoare de la 13 aprilie 2018.

Actualizare 13 (19.03.2018):
– au fost inlocuita Adeverinta tip eliberata de angajator in vederea certificarii stagiului minim de cotizare si a stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj, in baza HG nr.80/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fortei de munca, publicata in Monitoul Oficial nr.224 din 13.03.2018;
– au fost aduse completari Adeverintei de asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex) si
Adeverintei din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de concediu medical, in baza Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr. 15/1311/2018, publicat in Monitorul Oficial nr.31 din 12 ianuarie 2018;
– au fost aduse complatari Adeverintei cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii/contributia asiguartorie pentru munca.

Actualizare 12 (01.01.2018):
– au fost aduse completari si modificari documentului in baza prevederilor OUG nr.79/2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, HG nr.905/2017
privind registrul general de evidenta a salariatilor, HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului
de baza minim brut pe tara garantat in plata, OUG nr.99/2017 pentru modificarea si
completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de
sanatate si OUG nr.88/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
– au fost aduse modificari modelului de decizie de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor. Acesta a fost redenumit in „Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca cu acordul partilor”.

Actualizare 10 (14.08.2017):
– au fost aduse modificari si completari documentului in baza OUG nr.53/2017  pentru modificarea si completarea Codului muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.644 din 7 august 2017, in vigoare de la data publicarii.
– au fost introduse doua noi formulare – declaratie pe proprie raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de munca cu timp partial si declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare, un formular mai complex in care salariatul va declara toate informatiile pe care angajatul trebuie sa le cunoasca pentru o buna desfasurare a raportului de munca. Aceste formulare au fost introduse si tinand cont de prevederile OUG nr.4/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.598 din data de 25 iulie 2017 si care se aplica incepand cu veniturile lunii august 2017.

Actualizare 9 (10.01.2017)
au fost aduse actualizari notelor de subsol a formularului “Decizie colectiva de majorare a salariului minim” privind modificarea salariului minim de la 1 februarie 2017, in baza HG nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.15 din 6 ianuarie 2017.

Actualizare 8 (05.12.2016):
– au fost aduse actualizari documentului in baza HG nr.877/2016 pentru modificarea si completarea HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale, publicata in Monitorul Oficial nr.963 din 28 noiembrie 2016.

 Actualizare 7 (04.07.2016):
– au fost aduse actualizari si/sau au fost adaugate note de subsol documentelor privind concediul pentru cresterea copilului, in baza modificarilor si completarilor aduse OUG nr.111/2010 si Normelor de aplicare, in vigoare de la 1 iulie 2016;
– s-au actualizat si s-au adaugat note de subsol formularelor privind concedierea pentru necorespundere fizica si/sau psihica in baza Deciziei nr. 7/2016 prin care ICCJ a a stabiltit ca prin decizie a organelor de expertiza medicala, prin care se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, se intelege rezultatul evaluarii medicului specialist de medicina muncii privind aptitudinea in munca, constand in fisa de aptitudine, necontestata sau devenita definitiva dupa contestare, prin emiterea deciziei de catre entitatea cu atributii legale in acest sens;
– s-a adaugat la bibliografie HG nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicat in Monitorul Ofical nr.78 din 31 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare si Decizia ICCJ nr.7/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Craiova – Sectia I civila in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la modul de interpretare a dispozitiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.399 din 26 mai 2016.

Actualizare 6 (26.02.2016):
– a fost actualizat modelul de Declaratie pe propria raspundere asigurat prin actualizarea articolului din Legea nr.95/2006, republicata.

Actualizare 5 (22.01.2016):
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.22 din 13 ianuarie 2016;
– au fost aduse actualizari documentului privind salariul minim de la 01.05.2016, in baza HG nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.987 din 31 decembrie 2015;
– a fost introdus un nou formular – adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, necesara pentru eliberarea de concedii medicale, in baza Ordinului Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.43/8/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2016, pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Actualizare 4 (11.05.2015):
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea nr.97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.316 din 8 mai 2015.

Actualizare 3 (26.01.2015):
– au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea nr.12/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.52 din 22 ianuarie 2015.

Actualizare 2 (05.01.2015):
– au fost introduse 12 documente noi (contract individual de munca (model cadru); decizie de detasare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca; decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare altele decat desfacerea disciplinara a contractului individual de munca; notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba din initiativa angajatorului; propunere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa angajatorului; decizie de concediere in cazul in care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioada mai mare de 30 de zile; proces verbal de predareprimire bunuri la incetarea contractului individual de munca; nota de lichidare; adeverinta salariat (model general); adeverinta salariat pentru medicul de familie/spital (model cadru); adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce inlocuieste fisa fiscala); avederinta tip pentru acordarea stimulentului de insertie);
– au fost aduse cateva actualizari la o serie de documente prin inroducerea de note explicative;
– au fost aduse modificari modelului de decizie colectiva de majorare a salariului minim, in conformitate cu prevederile HG nr.1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Actualizare 1 (03.10.2014):
– au fost aduse modificari modelului de Adeverinta salariat pentru medicul de familie/spital, in conformitate cu prevederile Ordinul CNAS nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, publicat in Monitorul Oficial nr. 685 din 19 septembrie 2014.

Intocmirea si publicarea documentului (16.06.2014).

“Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare” – cuprins:

I. Dosarul personal al salariatului – o obligatie a angajatorului

II. Dosarul personal al salariatului – obligatia eliberarii actelor din dosar si termenul de eliberare

III. Dosarul personal al salariatului – continut dosar

IV. Dosarul personal al salariatului – acces la dosar

V. Dosarul personal al salariatului – modele si formulare necesare
1. Cerere de angajare
2. Contract de confidentialitate incheiat prealabil incheierii contractului individual de munca
3. Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in tara
4. Fisa de informare a salariatului la angajare cu desfasurarea activitatii in strainatate
5. Fisa de identificare a factorilor de risc profesional
6. Contract individual de munca (model cadru)
7. Contract individual de munca (model complex)
8. Fisa postului (model cadru)
9. Anexa la fisa postului cu privire la obligatiile ce revin angajatului in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, apararii impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta
10. Fisa de evaluare a performantelor
11. Proces verbal de predare-primire bunuri necesare pentru desfasurarea activitatii
12. Fisa de informare a salariatului la modificarea contractului individual de munca
13. Act aditional la contractul individual de munca (model general)
14. Act aditional la contractul individual de munca – clauza cu privire la formarea profesionala
15. Decizie colectiva / de constatare privind majorarea salariului prin efectul legii
16. Decizie de detasare a salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul
individual de munca
17. Decizie de aplicare a sanctiunilor disciplinare altele decat desfacerea disciplinara a
contractului individual de munca
18. Decizie privind radierea sanctiunii disciplinare
19. Decizie de suspendare a contractului individual de munca (model general)
20. Cerere de reluare a activitatii
21. Decizie de incetare a suspendarii contractului individual de munca (model general)
DOSARUL PERSONAL AL SALARIATULUI-ACTE, MODELE SI FORMULARE NECESARE
www.contabun.ro Page 3
22. Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul
perioadei de proba din initiativa angajatorului
23. Notificare privind incetarea contractului individual de munca pe durata sau la sfarsitul
perioadei de proba din initiativa salariatului
24. Cerere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa
salariatului
25. Propunere de incetare a contractului individual de munca cu acordul partilor la initiativa
angajatorului
26. Decizie de constatare a incetarii contractului individual de munca cu acordul partilor
27. Cerere de incetare a contractului individual de munca prin demisie
28. Decizie de incetare a contractului individual de munca prin demisie
29. Notificare preaviz concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului
30. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere
individuala)
31. Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere
colectiva)
32. Notificare preaviz concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
33. Decizie de concediere pentru inaptitudine fizica si/sau psihica
34. Notificare preaviz concediere pentru necorespundere profesionala
35. Decizie de concediere pentru necorespundere profesionala
36. Decizie de concediere in cazul arestarii preventive sau arestarii la domiciliu a salariatului
pentru o perioada mai mare de 30 de zile
37. Decizie privind sanctionarea disciplinara prin desfacerea disciplinara a contractului
individual de munca
38. Adeverinta de vechime in munca
39. Proces verbal de predare-primire bunuri la incetarea contractului individual de munca
40. Nota de lichidare
41. Declaratie de luare la cunostinta a prevederilor regulamentului intern
42. Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare
43. Declaratie pe propria raspundere a salariatului incadarat in baza unui contract individual de
munca cu timp partial
44. Declaratie pe propria raspundere a salariatului privind veniturile realizate in baza a doua sau
mai multe contracte individuale de munca, a caror baza de calcul cumulata este cel putin egala cu
salariul minim brut pe tara
45. Declaratie pe propria raspundere privind functia de baza
46. Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii de deduceri personale
47. Declaratie pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere
48. Declaratie pe propria raspundere a celuilalt sot ca nu beneficiaza de deducere personala
pentru acel copil major
49. Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la o casa de sanatate
50. Declaratie pe propria raspundere asigurat
51. Declaratie pe propria raspundere coasigurat
52. Declaratie pe propria raspundere privind indicarea adresei unde locuieste efectiv
53. Declaratie privind folosirea autovehiculului
54. Informare asupra starii fiziologice de graviditate a salariatei
55. Cerere de concediu odihna
56. Cerere de concediu fara plata
57. Cerere de concediu pentru evenimente familiale deosebite
58. Cerere de concediu pentru formare profesionala
59. Cerere de concediu pentru crestere copil
60. Cerere de concediu paternal
61. Adeverinta salariat (model general)
62. Adeverinta asigurat pentru Casa de sanatate (model cadru)
63. Adeverinta asigurat pentru medicul de familie/spital (model complex)
64. Adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate
temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, necesara in vederea acordarii certificatelor de
concediu medical
65. Adeverinta cu veniturile din ultimele 6 luni inainte de incetarea raportului de munca, pe
baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii/contributia asiguratorie pentru
munca
66. Adeverinta emisa de angajator privind faptul ca salariatul beneficiaza/nu beneficiaza de
deducere personala pentru acel copil major
67. Adeverinta tip pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului
68. Avederinta tip pentru acordarea stimulentului de insertie dupa concediul pentru cresterea
copilului
69. Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model ce
inlocuieste fisa fiscala)
70. Adeverinta tip eliberata de angajator in vederea certificarii stagiului minim de cotizare si a
stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj
71. Model nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

VI. Istoric actualizari

VII. Baza legala

DEMO_CCM

Pentru a va convinge de utilitatea lucrarii, vedeti aici varianta DEMO.

 

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii
savciuc2* Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii, call center
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – LEXAcademy in parteneriat cu Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”
* Curs “Formator de Formatori”

Comandati chiar acum lucrarea “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”

cumpara
Pret: 69 lei

Pachetul actualizari: 99 lei (lucrare + 2 ani actualizari pe e-mail in cazul modificarilor legislative sau imbunatatirea modelelor)

Livrare: in casuta de email, in format word si pdf

Plata:

  • prin ordin de plata (inclusiv internet banking, mobile banking);
  • depunere numerar;
  • in cazul in care se doreste primirea lucrarii si a facturii fiscale prin curier, cu plata ramburs, lucrarea comandata se va inscriptiona pe CD (in format DOC si PDF), iar plata transportului se va suporta de cumparator.

Cum poti comanda “Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”?
– completeaza campurile din formularul de mai jos;
– dupa finalizarea comenzii, vei primi pe adresa de e-mail comunicata in formularul de comanda factura proforma pentru a putea efectua plata;
– achita contravaloarea lucrarii in contul RO13 CECE B202 30RO N366 6480, deschis la CEC Bank, pentru SC HEAD TO HEAD CONSULTING SRL, cod fiscal 18706816;
– livrarea lucrarii se efectueaza pe adresa de e-mail completata in formularul de comanda imediat dupa confirmarea platii (in maximum 24 de ore).
– o data cu livrarea comenzii vei primi si factura fiscala.

suna_acumPentru detalii ne puteti scrie la adresa de e-mail office@contabun.ro sau ne puteti suna la numarul de telefon 0741764407.

Formular comanda

 

(Visited 54,834 times, 6 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 − = three

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.