OPANAF nr.4160/2017: modificare declaratii 101 si 120

In Monitorul Oficial nr.14/08.01.2018 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr.4160/28.12.2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 “Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 “Decont privind accizele”

 

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe actualizat la zi (01.01.2018)
* (EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca actualizate la zi (01.01.2018)

 

Art. I. –
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 “Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 “Decont privind accizele”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 950 din 25 noiembrie 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

3. Anexa nr. 3 “Instructiuni de completare a formularului 101 «Declaratie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04”, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

a) La capitolul II “Completarea declaratiei”, textul de la punctul 1 “Perioada de raportare” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1. Perioada de raportare
In rubrica «Anul» se inscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completeaza declaratia (de exemplu: 2017). Persoanele care intra sub incidenta prevederilor art. 225 sau 227, dupa caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza anul in care au fost realizate veniturile pentru care se solicita regularizarea impozitului retinut.
Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (51) si alin. (52) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza anul in care s-a incheiat anul fiscal modificat.

Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza anul inchiderii procedurii de lichidare.

Rubricile privind «Perioada» se completeaza astfel:
– perioada cuprinsa intre data de intai a primei luni din trimestrul in care contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor incep, in cursul anului, sa desfasoare activitati de natura celor prevazute la art. 48 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in cazul in care se realizeaza venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv si sfarsitul anului de raportare, iar incepand cu trimestrul respectiv devin platitori de impozit pe profit (de exemplu, 1.07.17-31.12.17). Microintreprinderile existente care au subscris un capital social de cel putin 45.000 lei si care opteaza sa aplice prevederile titlului II din Codul fiscal completeaza perioada din anul fiscal, pentru care datoreaza impozit pe profit;

– perioada reprezentand anul fiscal modificat, in cazul contribuabililor care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (51) si alin. (52) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

– perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare, in cazul contribuabililor care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.”

b) La capitolul II “Completarea declaratiei”, la punctul 2 “Sectiunea A «Date de identificare a contribuabilului/platitorului»”, dupa al doilea paragraf se introduce un nou text, cu urmatorul cuprins:
In situatia indeplinirii de catre succesorii persoanelor/entitatilor care si-au incetat existenta a obligatiilor fiscale aferente perioadei in care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifeaza rubrica «Declaratie depusa potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala» si se completeaza codul de identificare fiscala a succesorului in rubrica din formular prevazuta in acest scop. La rubrica «Cod de identificare fiscala» se inscrie codul de identificare fiscala a entitatii care si-a incetat existenta.”

c) La capitolul II “Completarea declaratiei”, la punctul 3 “Sectiunea B «Date privind impozitul pe profit»”, dupa instructiunile de la randul 42.2.1 se introduce un nou text, cu urmatorul cuprins:
Randul 42.2.2 – se inscrie suma ce reprezinta scutirea de impozit pe profit, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.”

d) La capitolul II “Completarea declaratiei”, la punctul 3 “Sectiunea B «Date privind impozitul pe profit»”, textul prevazut pentru instructiunile de la randul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Randul 46 – se inscrie suma ce reprezinta reducerea de 5% a impozitului pe profit, calculata conform Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.”

e) La capitolul II “Completarea declaratiei”, la punctul 3 “Sectiunea B «Date privind impozitul pe profit»”, textul prevazut pentru instructiunile de la randul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Randul 47 – se inscrie suma reprezentand diferenta de impozit pe profit stabilita de organele de inspectie fiscala pentru anul fiscal de raportare si care se regaseste in indicatorii din formular.”

f) La capitolul II “Completarea declaratiei”, la punctul 3 “Sectiunea B «Date privind impozitul pe profit»”, dupa instructiunile de la randul 47 se introduce un nou text, cu urmatorul cuprins:
Randul 48 – se inscriu, pentru anul de raportare, dupa caz, sumele reprezentand impozit pe profit sau plati anticipate in contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100.

In cazul persoanelor juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, cu care este incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii, respectiv rezidente intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, care opteaza pentru regularizarea impozitului platit in Romania, potrivit art. 225 sau 227, dupa caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se inscrie impozitul retinut la sursa de catre platitorul de venit, care constituie plata anticipata in contul impozitului pe profit.”

4. In anexa nr. 4 “Instructiuni de completare a formularului 120 «Decont privind accizele», cod 14.13.01.03”, la capitolul II “Completarea decontului”, sectiunea A «Date de identificare a contribuabilului/platitorului»”, dupa al doilea paragraf se introduce un nou text, cu urmatorul cuprins:
In situatia indeplinirii de catre succesorii persoanelor/entitatilor care si-au incetat existenta a obligatiilor fiscale aferente perioadei in care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifeaza rubrica «Declaratie depusa potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala» si se completeaza codul de identificare fiscala a succesorului in rubrica din formular prevazuta in acest scop.

La rubrica «Cod de identificare fiscala» se inscrie codul de identificare fiscala al entitatii care si-a incetat existenta.”

(Visited 801 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− three = 1

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.