Monthly Archives: July 2019

31 iulie 2019 – ultima zi pentru depunerea Declaratiei Unice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala reaminteste contribuabililor ca termenul limita de depunere a Declaratiei unice este 31 iulie 2019.

ANAF: sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2019 – vezi aici cine are aceasta obligatie

In Monitorul Oficial nr. 596/19.07.2019 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2493/ 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Legea 129/2019 – modificari aduse Ordonantei Guvernului 26/2000 (tabel comparativ)

Pe site-ul DGRFP Brasov a fost publicat un tavel comparativ cu privire la modificarile aduse Ordonantei Guvernului 26/2000 cu privire la asociatii și fundatii prin Legea 129/2019.

Bilant 30.06.20019 – a aparut PDF inteligent pentru generarea formularelor

Pe site-ul ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar generarii S1027-S1050 – Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2019 a operatorilor economici (microentitati, entitati mici, respectiv mijlocii si mari, precum si entitati de interes public) aprobat prin OMFP nr. 2493/2019, se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

ITM – salariul minim brut de 3.000 lei pana in 2028 pentru muncitorii din constructii

ITM informeaza angajatorii care desfasoara activitati in domeniul constructiilor, ca prin OUG nr. 43 / 21.06.2019 a fost prelungita perioada in care au obligatia de a garanta in plata angajatilor, un salar de 3000 lei lunar.

OPANAF nr.1888/2019 – aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de TVA

In Monitorul Oficial nr.592 din 18 iulie 2019 a fost publicat Ordinul Presedintelui Agentiei Naționale de Administrare Fiscala nr.1888 din 3 iulie 2019 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.

Legea 132/2019 privind modificarea activitatilor zilierilor. Vezi aici textul integral

In Monitorul Oficial nr.575 din 15 iulie 2019 a fost publicata Legea 132/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

OMFP 2493 – Bilant semestrial 2019

In Monitorul Oficial nr.596 din 19.07.2019 a fost publicat Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2493/08.07.2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor prevederi contabile.

OUG 43/2019 – Clarificare facilitati fiscale in domeniul constructiilor

ANAF va aduce la cunostinta aparitia urmatoarelor acte normative: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43 din 12 iunie 2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor masuri in domeniul investitiilor (Monitorul Oficial nr. 507 din 21 iunie 2019).

In luna in care nu avem sume de recuperat, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depun la Casa de Sanatate?

OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevede la art.3^1 ca persoanele si institutia prevazute la alin. (3) sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate, in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor, care sunt suportate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.