Modificari aduce Codului Fiscal de OUG 34/2024 – tabel comparativ ANAF

Prin OUG nr.34/2024 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mama-nou-nascut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-nascuti, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si prorogarea unui termen, publicata in Monitorul Oficial nr.347 din 12 aprilie 2024, in vigoare de la data publicarii, au fost aduse o serie de modificari Codului fiscal cu privire la contributia la sanatate in cazul certificatelor medicale acordate in baza OUG nr.158/2005.

Astfel, incepand cu data de 12 aprilie 2024 sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale la sanatate persoanele fizice care se afla in concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, acordate in urma unor accidente de munca sau unor boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002, precum si cele aflate in concedii medicale in baza OUG nr. 158/2005, pentru care indemnizatiile nu sunt cuprinse in categoriile de venituri supuse contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit art. 155 alin. (1) lit. i), pentru indemnizatiile aferente certificatelor medicale (a se vedea art.154 alin.(1) lit.(i) din Codul fiscal).

DGRFP Brasov a realizat un tabel comparativ cu modificarile aduse Codului Fiscal de OUG 34/2024.

Acest tabel comparativ poate fi accesat AICI

(Visited 557 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.