HG nr.576/2015: Norme de aplicare a Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului, aprobate prin HG nr. 576/2015, au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 542 din 21 iulie 2015.

HG nr.576/2015:

Articol unic. – Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Nicolae Banicioiu
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Rovana Plumb
Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucuresti, 15 iulie 2015.

Nr.576.

ANEXA

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului

Art. 1. – (1) Pentru a beneficia de ziua lucratoare libera prevazuta la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului parintele sau reprezentantul legal al copilului depune cererea la angajator cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic.
(2) Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 1.
(3) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 91/2014, la cerere se ataseaza o copie a documentului din care sa rezulte calitatea de parinte, respectiv de reprezentant legal al copilului, dupa caz, precum si o declaratie pe propria raspundere ca in anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucratoare libera si nici nu o va solicita.

Art. 2. – Vizita la medic prevazuta la art. 1 alin. (1) poate fi efectuata in sistemul public de sanatate sau in sistemul privat.

Art. 3. – (1) Dupa efectuarea controlului medical, parintele sau reprezentantul legal al copilului are obligatia de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce contin rezultatul controlului medical.
(2) Pe baza documentelor prezentate de parinte sau, dupa caz, de reprezentantul legal al copilului, medicul de familie al copilului elibereaza o adeverinta, din care rezulta efectuarea controlului medical. Modelul adeverintei este prevazut in anexa nr. 2.
(3) in situatia in care ziua libera a fost acordata in cursul anului scolar, iar copilul frecventeaza o forma de invatamânt preuniversitar, medicul de familie va elibera si o scutire medicala pentru copil.

Art. 4. – Ziua lucratoare libera acordata se justifica prin depunerea la angajator a adeverintei prevazute la art. 3 alin. (2), eliberata de catre medicul de familie fara perceperea de taxe, in termen de 5 zile lucratoare de la data eliberarii acesteia.

Art. 5. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr.1
la normele metodologice

Cerere

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., angajat/a in cadrul . . . . . . . . . ., in calitate de parinte/reprezentant legal al copilului/copiilor . . . . . . . ., nascut/nascuti la . . . . . . . . . ., va adresez rugamintea de a-mi aproba acordarea unei zile libere/doua zile libere, in data de . . . . . . . . . ., in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului.

Atasez prezentei cereri declaratia pe propria raspundere cu privire la faptul ca celalalt parinte/reprezentant legal al copilului/copiilor . . . . . . . . . ….. (se completeaza cu numele si prenumele parintelui/reprezentantului legal) nu a solicitat ziua lucratoare libera si nici nu o va solicita in cursul acestui an calendaristic.

Data

Semnatura

ANEXA Nr.2
la normele metodologice

Judetul ………………………………………….
Localitatea …………………………………….
Cabinet medic de familie …………………

ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste ca: dna/dl . . . . . . . . . ., cu domiciliul in: judetul . . . . . . . . . . localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., in calitate de parinte/reprezentant legal al copilului/copiilor . . . . . . . . . . nascut/nascuti la data de . . . . . . . . . ., a efectuat in data de . . . . . . . . . . controlul medical al starii de sanatate a acestuia/acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului.

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la: . . . . . . . . . .

Data eliberarii
Anul ……. luna ………. ziua …….

Semnatura si parafa medicului,
L.S. . . . . . . . . . .

(Visited 517 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 − = four

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.