Spatiu privat virtual pentru persoane juridice: ghid oficial ANAF

ANAF informeaza contribuabilii ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr.368/17.05.2017 a fost publicat Ordinul M.F.P. nr.660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/ organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica.
Persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica pot opta pentru a li se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta actele administrative fiscale emise in forma electronica , precum si alte documente sau informatii emise de catre organul fiscal central, prin accesarea serviciului “Spatiul privat virtual” (SPV).

Daca pana la 1 iunie 2017 acest serviciu era disponibil numai persoanelor fizice , incepand cu aceasta data , si persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica pot opta pentru utilizarea serviciului „Spatiul Privat Virtual”.

Important ! In cazul utilizarii Spatiului Privat Virtual nu se mai utilizeaza si alta modalitate de comunicare a actului administrativ fiscal.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala furnizeaza si serviciul „Buletinul informativ”, care consta in punerea la dispozitia persoanelor fizice, persoanelor juridice si altor entitati fara personalitate juridica a unor informatii publice cu caracter financiar sau fiscal, in scopul indrumarii acestora in indeplinirea obligatiilor fiscale, precum si a altor informatii publice.

Avantajele furnizarii serviciilor de comunicare electronica
• Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta furnizate de Ministerul Finantelor Publice/Agentia Nationalade Administrare Fiscala sunt gratuite. In cazul in care furnizarea unui serviciu de comunicare electronica presupune suportarea unor costuri pentru utilizatori, acestia vor fi avertizati in mod corespunzator
• sunt disponibile 24 de ore din 24.
• eliminarea timpului pierdut la ghiseele unitatilor fiscale pentru depunerea de catre contribuabili a declaratiilor,cererilor si altor documente,precum si pentru obtinerea de informatii cu caracter financiar sau fiscal ;
• comunicarea rapida catre contribuabili a actelor administrative fiscale ,a oricaror alte acte procedurale si a oricaror alte informatii cu caracter fiscal.

Accesul la SPV
SPV este accesibil persoanei fizice direct sau prin imputernicit. SPV este accesibil persoanei juridice sau entitatii fara personalitate juridica prin reprezentat legal, prin reprezentant desemnat sau prin imputernicit.
Accesul la SPV se realizeaza dupa inregistrarea ca utilizator SPV.

Mijloacele de identificare electronica:
• Persoanele juridice sau alte entitati fara personalitate juridica se identifica electronic cu certificate calificate .
• Persoanele fizice care au calitatea de reprezentant sau de imputernicit al unei persoane fizice, persoane juridice sau al altei entitati fara personalitate juridica se identifica electronic cu certificate calificate.
• Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere se identifica electronic cu certificate calificate numai pentru obligatiile fiscale pentru care, in relatia cu Ministerul Finantelor Publice/Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se identifica prin codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.
• Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent ori exercita profesii libere, pentru obligatiile fiscale, altele decat cele prevazute la aliniatul 3, precum si celelalte persoane fizice se identifica electronic prin oricare dintre urmatoarele dispozitive:
a) certificate calificate;
b) NPOTP (identificatorul persoanei fizice si codul de autentificare (parola) insotita de o parola valabila pentru o singura sesiune de lucru ).

A. Persoanele juridice sau alte entitati fara personalitate juridica se pot identifica in mediul electronic astfel:
a) cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica;
b) cu certificatul calificat detinut de persoana fizica reprezentant legal al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica;
c) cu certificatul calificat detinut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica;
d) cu certificatul calificat detinut de imputernicitul persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica.

B. Persoanele fizice care detin certificat calificat se pot identifica in mediul electronic astfel:
a) cu certificatul calificat al persoanei fizice;
b) cu certificatul calificat al imputernicitului.

C.Persoanele fizice care nu detin certificat calificat si nu au obligatia detinerii acestuia, dar opteaza pentru utilizarea SPV prin intermediul unui imputernicit, se identifica in mediul electronic prin intermediul certificatului calificat al imputernicitului

Persoanele care detin certificat calificat se pot identifica pe platforma informatica dedicata prin utilizarea certificatului calificat.

Cererea de utilizare a unui certificat calificat se face prin intermediul aplicatiilor informatice specifice, pe platforma informatica dedicata.

Categoriile de documente si informatii ce pot face obiectul comunicarii prin SPV:
a) declaratii fiscale intocmite de persoana fizica, persoana juridica sau alta entitate fara personalitate juridica, potrivit legii;
b) cereri adresate de persoana fizica, persoana juridica sau alta entitate fara personalitate juridica Ministerului Finantelor Publice/Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru obtinerea unor informatii sau documente in legatura cu situatia fiscala personala, cum ar fi: cerere de informatii despre contributiile de asigurari sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverinte de venit ,solicitarea unei opinii privind aplicarea legislatiei fiscale, cereri de audienta, sesizari, petitii, reclamatii, solicitari privind informatiile publice si altele asemenea ;
c) acte administrative fiscale, acte de executare si alte acte emise de Ministerul Finantelor Publice/Agentia Nationala de Administrare Fiscala in executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificari, somatii si altele asemenea ;
d) documente sau acte emise de Ministerul Finantelor Publice/Agentia Nationala de Administrare Fiscala la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entitati fara personalitate juridica, cum ar fi: certificatul de atestare fiscala, adeverinta de venit si altele asemenea;
e) registrul documentelor electronice comunicate in ultimii 2 ani;
f) informatii referitoare la istoricul actiunilor;
g) informatii cu privire la obligatiile de plata ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entitati fara personalitate juridica;
h) informatii cu privire la livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, conform datelor preluate din declaratiile informative 394;
i) informatii relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, in vederea instiintarii contribuabililor in scopul conformarii voluntare.

Documentele specifice persoanelor fizice, respectiv persoanelor juridice sau entitatilor fara personalitate juridica, ce pot fi comunicate prin Serviciul ‘’Spatiul privat virtual ‘’ sunt prevazute in Anexa nr.1,respectiv Anexa nr.2 a prezentei proceduri.

Sursa: AJFP Olt

(Visited 4,608 times, 7 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


4 + one =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.