Scutirea de impozit pe salarii pentru programatori: ghid anaf (iulie 2017)

Potrivit articolului 60 punctul 2 din Codul fiscal, persoanele fizice care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor din desfasurarea de activitati de creare de programe pentru calculator in baza unui contract individual de munca, sunt scutite de impozit.

Activitatea de creare de programe pentru calculator, in sensul prevederilor Codului fiscal, reprezinta prestarea efectiva a uneia dintre activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in anexa la ordin:
– administrator baza de date
– analist
– inginer de sistem in informatica
– inginer de sistem software
– manager de proiect informatic
– programator
– proiectant de sisteme informatice
– programator de sistem informatic.

Incepand cu 1 iulie 2017, respectiv cu veniturile aferente lunii iulie 2017, conditiile care trebuie indeplinite pentru aplicarea scutirii de impozit pentru veniturile realizate din venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator sunt prevazute de Ordinul comun 409/4020/737/703/2017, care abroga Ordinul comun al ministrului pentru societatea informationala, al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vartsnice si al ministrului finantelor publice 872/5932/2284/2903/2016, aplicabil pana la aceasta data.

Pentru aplicarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, angajatorii al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209) trebuie sa aiba in vedere indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
– posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa la ordin;
– postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
– detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa la acest ordin;
– angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinata comercializarii, in valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor se aplica indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire, fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit de 10.000 euro in anul fiscal precedent.

Observatie: Fata de conditiile anterioare, in vigoare pana la 30.06.2017, a fost reintrodusa conditia referitoare la plafonul anual minim de venituri pe fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit, respectiv de cel putin 10.000 euro/angajat.

Societatile care se infiinteaza in cursul anului fiscal, sunt exceptate, pentru anul infiintarii si pentru anul fiscal urmator, de la indeplinirea conditiei cu privire la inregistrarea in anul precedent de venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinata comercializarii.

Baza legala: Ordinul comun numarul 409/4020/737/703/2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Ministerului Educatiei Nationale, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Ministerului Finantelor Publice, publicat in Monitorul Oficial 468/22.06.2017.

Sursa: DGRFP Brasov

(Visited 435 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine − = 2

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.