(PDF) Ordonanta 30/2017: dobanzi in cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata

Ordonanta nr. 30/2017 din 30 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 31 august 2017

*Regulament intern: model si documente conexe
*Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

67. Articolul 204 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 204
Regimul special al obligatiilor fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar

Esalonarea la plata nu se acorda pentru obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar. In sensul prezentului articol nu sunt asimilate obligatiilor fiscale obligatiile prevazute la art. 184 alin. (5).”

68. La articolul 206 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) nu are obligatii fiscale restante mai mari de 12 luni;”.

69. Alineatul (6) al articolului 206 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Prevederile art. 208 se aplica in mod corespunzator pentru penalitatile de intarziere si pentru un procent de 50% din dobanzile cuprinse in certificatul de atestare fiscala.”

70. Dupa alineatul (6) al articolului 207 se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
“(7) In cazul constituirii garantiei sub forma prevazuta la art. 193 alin. (6) lit. b), la solicitarea debitorului, organul fiscal poate solicita emitentului scrisorii de garantie/politei de asigurare de garantie executarea acesteia pentru stingerea ratelor de esalonare la scadenta acestora.
(8) Ori de cate ori se modifica graficul de esalonare potrivit prezentului capitol, organul fiscal competent emite decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata, la care anexeaza noul grafic.”

71. Alineatul (1) al articolului 208 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Pe perioada esalonarii la plata, penalitatile de intarziere cuprinse in certificatul de atestare fiscala se amana la plata prin decizie care se comunica debitorului odata cu decizia de esalonare la plata. Aceste prevederi se aplica, dupa caz, si unui procent de 50% din majorarile de intarziere, reprezentand componenta de penalitate a acestora.”

72. La articolul 211, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit sau, dupa caz, de o institutie financiara nebancara inscrisa in registrele Bancii Nationale a Romaniei pentru emiterea de garantii ori polita de asigurare de garantie emisa de o societate de asigurare.

In cazul in care scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie este emisa de o institutie financiara din afara Uniunii Europene aceasta trebuie confirmata conform normelor bancare de o institutie de credit sau, dupa caz, de o institutie financiara nebancara ori societate de asigurare din Romania.

In cazul in care scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie este emisa de o institutie financiara din Uniunea Europeana, aceasta este acceptata de organul fiscal daca sunt respectate prevederile referitoare la notificare cuprinse in Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, de modificare a Directivei 2002/87/CE si de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE, transpusa prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II), transpusa prin Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Descarca de aici Ordonanta nr.30/2017 din 31.08.2019, in format PDF, pentru a vedea ce modificari s-au mai adus acestui punct

(Visited 306 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


five + 7 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.