Au fost publicate pdf-urile pentru situatii financiare: S1030, S1039, S1042

Pe site-ul ANAF au fost publicate pdf-urile pentru situatii financiare: S1030, S1039, S1042. Acestea au devenit disponibile incepand cu data de 09.01.2018.

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe actualizat la zi (01.01.2018)
* (EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca actualizate la zi (01.01.2018)

 

S1030 – Situatii financiare anuale consolidate
La art. 185 alin. (1) – (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2010, se prevad urmatoarele:

“(1) in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz.

(2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definita astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice copii ale situatiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) urmand a fi aplicate in mod corespunzator. Totodata, potrivit art. 29 alin. (2), art. 33 alin. (2) ss art. 36 alin. (5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, o societate-mama trebuie sa intocmeasca atat situatii financiare anuale pentru propria activitate, cat ss situatii financiare anuale consolidate, in conditiile prevazute de reglementarile contabile aplicabile.

Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar si se intocmesc in termen de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar al societatii-mama. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, si note explicative la situatiile financiare anuale consolidate.

Conform art. 185 alin. (2) si alin. (3) din Legea societatilor nr. 31/1990, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2010 si art. 31 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale consolidate depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt insotite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit si de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute de legea contabilitatii.

Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definita astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat ca in termen de 15 zile de la data aprobarii acestora sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Conform reglementarilor contabile aplicabile, entitatile care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate pot intocmi aceste situatii fie potrivit Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, fie in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), dupa caz.

S1039 – Situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau lichidare.

Potrivit art. 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aceste situatii se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Potrivit art. 263 si 268 din Legea societaților nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara

S1042 – Situatii financiare anuale pentru entitatile prevazute la art. 6 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 166/25.01.2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile si care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilitatii (inclusiv pentru entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrul finantelor publice, nr. 2.844/2016 si care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic).

Acestea sunt disponibile aici

(Visited 1,787 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 − six =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.