Afla aici ce modificari s-au adus Codului Muncii de la 01.05.2011

 Incepnd cu data de 01.05.2011 au intrat in vigoare modificarile si completarile aduse Codului Muncii prin  Legea nr.40/2011.

Codul Muncii actualizat poate fi consultat aici.

Astfel, potrivit modificarilor aduse Codului Muncii de Legea nr.40/2011:

– se instituie obligatia incheierii contractului individual de munca in forma scrisa ca o cerinta ad validitatem;

– dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performanta individuala si obligatia corelativa a acestuia de a informa salariatul cu privire la criteriile de evaluare a activitatii profesionale;

– obligatia legala expresa a angajatorului de a informa salariatul cu privire la fisa postului;

– perioada de proba va putea avea o durata de maximum 90 de zile calendaristice in cazul functiilor de executie si 120 de zile calendaristice pentru functii de conducere, iar perioada maxima in care se pot face angajari succesive de proba este de 12 luni;

– pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni de la debutul in profesie se considera perioada de stagiu ;

– pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia;

– delegarea salariatului va putea fi dispusa pentru perioade succesive de maximum 60 de zile;

– dupa consultari cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor, angajatorul confruntat cu reducerea temporara a activitatii va putea, in anumite conditii, reduce programul de lucru de la 5 la 4 zile, cu reducerea corespunzatoare a salariului;

– perioada de preaviz este de 20 de zile lucratoare in cazul concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului;

– termenul de preaviz in cazul demisiei este de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie si 45 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de conducere, sau conform clauzelor din contractul individual de munca daca s-a negociat altfel;

– contractul individual de munca cu durata determinata va putea fi incheiat pentru o perioada de pana la 36 de luni inclusiv;

– eliminarea restrictiilor privind posibilitatea angajatorului de a apela la agentii de munca temporara. Angajatorii vor putea apela la agentii de munca temporara pentru executarea sarcinilor precise si cu caracter temporar cu anumite exceptii, expres prevazute de lege;

– durata maxima legala a timpului de munca nu va putea depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare;

– munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice  dupa efectuarea acesteia;

– o prevedere cu totul noua apare in art. 119 alin. 3 in sensul ca, in perioadele de reducere a activitatii, angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate eventualele ore suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni;

– in cazul in care programarea concediului de odihna se face fractionat, angajatorul are obligatia sa stabileasca programarea astfel in cat fiecare salariat sa efectuieze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt;

– sporul pentru lucrul pe timp de noapte creste de la 15% la 25% din salariul de baza daca timpul lucrat reprezinta cel putin 3 ore de munca de noapte;

– au fost eliminate conditiile privind durata cursurilor si stagiilor de formare profesionala efectuate la initiativa angajatorului ce permiteau in unele cazuri recuperarea costurilor de catre angajator, astfel incat in viitor angajatorul si salariatul vor avea libertatea de a stabili prin act aditional la contractul individual de munca, drepturile si obligatiile acestora privind cursurile si stagiile de formare profesionala;

– nivelurile salariale minime se stabilesc prin contracte colective de munca aplicabile. Salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat;

– plata salariului se poate efectua prin virament int-un cont bancar;

– termenul de preaviz ce trebuie acordat de angajator este extins la minimum 20 de zile lucratoare, iar termenul de preaviz in cazul demisiei salariatilor nu poate fi mai mare de 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv nu poate fi mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere;

– in cazul concedierilor colective, in cadrul stabilirii ordinii de prioritate la concediere vor prevala criteriile profesionale;

– a fost modificata restrictionarea angajatorului in privinta efectuarii de noi angajari pe o perioada de 9 luni de la data concedierilor colective. Astfel in termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi ativitate, fara examen, concurs sau perioada de proba;

– sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa;

S-au stabilit noi sanctiuni contraventionale in cazul nerespectarii unor obligatii legale cum ar fi:

– primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art.16 alin.1, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;

– prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 la 1000 lei;

– nerespectarea obligatiei de a tine evidenta muncii sau angajarea fara cerificat medical se sanctioneaza cu amenda  de la 1500 la 3000 lei;

– nerespectarea  prevederilor privind inregistrarea demisiei salariatului se sanctioneaza cu amenda de la 1500 la 3000 lei;

S-a introdus raspunderea penala a angajatorului pentru anumite fapte cum ar fi :

– se sanctioneaza cu inchisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de 5 persoane, fara incheierea unui contract individual de munca;

– se sanctioneaza cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda penala, refuzul repetat de a permite accesul in spatiul unitatii a inspectorilor de munca sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate;

– in cazul savarsirii unor infractiuni, instanta de judecata poate stabilit sanctiuni complementare cum ar fi:

– pierderea totala sau partiala a dreptului angajatorului de a beneficia de prestatii, ajutoare sau subventii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane pentru o perioda de pana la 5 ani;

– interzicerea dreptului angajatorului de participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la 5 ani;

– recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor sau subventiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, atribuite angajatorului pe o perioada de pana la 12 luni inainte de comiterea infractiunii;

– inchiderea temporara sau definitiva a punctului sau punctelor de lucru in care s-a comis infractiunea sau retragerea temporara sau definitiva a unei licente de desfasurare a activitatii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii;

– au fost abrogate dispozitiile privind clauzele, efectele si nivelul la care pot fi incheiate contractele colective de munca.

Sursa : itmbucuresti.ro

(Visited 404 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.