Regulament intern 2017: reguli privind protectia maternitatii la locul de munca

Regulamentul intern este documentul prin care angajatorul stabileste regulile de desfasurare a activitatii in unitate, fiind denumit de unii autori si legea disciplinara dintr-o unitate.
Intocmirea regulamentului intern este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentantii salariatilor fiind doar consultati.

Regulamentul intern este singurul document prin care angajatorul poate stabili propriile reguli in unitate, cu conditia ca acestea sa nu contravina legii.

In continuare va prezentam un extras din lucrarea „Regulament intern: model si ducumente conexe”, care se refera la regulile privind protectia maternitatii la locul de munca

Art.60
(1) Angajatorul va asigura, la locul de munca, salariatelor gravide, care au nascut recent sau care alapteaza, masuri privind igiena, protectia sanatatii si securitatea in munca a acestora conform prevederilor legale.
(2) In sensul prevederilor alin.(1):
a) salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare;
b) salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut;
c) salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familie in acest sens.
(3) Salariatele prevazute la alin.(2) lit. a)–c) au obligatia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea.
(4) In cazul in care salariatele nu indeplinesc obligatia prevazuta la alin. (3) si nu informeaza in scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligatiile prevazute la alin.(1).

Art.61
(1) In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in scris de catre o salariata ca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 60 alin.(2) lit. a), b), c), din prezentul regulament, se vor instiinta medicul de medicina muncii, precum si inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea.
(2) Angajatorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si sa nu anunte alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila.

Art.62
(1) Pentru activitatile care pot prezenta un risc specific de expunere la agenti, procedee sau conditii de munca, a caror lista neexhaustiva este prevazuta in anexa nr. 1 la OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca , se vor evalua natura, gradul si durata expunerii salariatelor gravide, salariatelor care au nascut recent si celor care alapteaza in unitate si, ulterior, la orice modificare a conditiilor de munca, fie direct, fie prin intermediul serviciilor de protectie si prevenire, cu scopul de a evalua orice risc pentru securitatea sau sanatatea salariatelor si orice efect posibil asupra sarcinii si alaptarii si de a decide ce masuri trebuie luate .
(2) Evaluarea prevazuta la alin.(1) se efectueaza de catre angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina a muncii, iar rezultatele lor, impreuna cu toate masurile care trebuie luate referitor la securitatea si sanatatea in munca, se consemneaza in rapoarte scrise.
(3) In termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii rapoartelor scrise, se va inmana o copie a acestora reprezentantilor salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.
(4) In termen de cel mult ……. zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare, salariatele vor fi informate in scris asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care pot fi expuse la locurile lor de munca, a masurilor care trebuie luate referitor la securitatea si sanatatea in munca, precum si asupra drepturilor privind protectia maternitatii la locurile de munca .

Art.63
(1) In cazul in care rezultatele evaluarii la care se face referire la art. 62 evidentiaza un risc pentru securitatea sau sanatatea salariatelor gravide, celor care au nascut recent sau care alapteaza sau o repercusiune asupra sarcinii sau alaptarii, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporara a conditiilor de munca si/sau a programului de lucru al salariatei in cauza, sa fie evitata expunerea acesteia la riscurile evidentiate, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.
(2) Daca modificarea conditiilor de munca si/sau a programului de lucru nu este posibila ori nu poate fi realizata din motive bine intemeiate, angajatorul va lua masuri pentru a o repartiza la alt post de lucru fara riscuri pentru sanatatea ori securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii ori a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.
(3) In cazul in care angajatorul, din motive justificate, nu poate sa indeplineasca obligatia prevazuta la alin.(2), salariata gravida, care a nascut recent sau care alapteaza are dreptul la concediu de risc maternal, dupa cum urmeaza:
a) salariatele gravide – inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate ;
b) salariatele care au nascut recent si salariatele care alapteaza – dupa data revenirii din concediul de lauzie obligatoriu, in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau, in cazul copilului cu dizabilitati, pana la 3 ani.
(4) Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(5) Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizatie de risc maternal, care se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Art.64 In baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate indeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementarilor legale.

Art.65 Pentru protectia sanatatii lor si a copilului lor, dupa nastere, salariatele au obligatia de a efectua cel putin 42 de zile calendaristice de concediu de lauzie.

Art.66
(1) Salariatele care alapteaza au dreptul, in timpul programului de munca, la doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la implinirea varstei de un an a copilului. In aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseste copilul.
(2) La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de munca cu doua ore zilnic.
(3) Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alaptare, se includ in timpul de munca, nu diminueaza veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.
(4) In cazul in care se vor asigura in cadrul unitatii incaperi speciale pentru alaptat, acestea vor indeplini conditiile de igiena corespunzatoare normelor sanitare in vigoare.

Art.67
(1) Salariatele gravide, care au nascut recent sau care alapteaza nu pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte.
(2) In cazul in care salariatele desfasoara munca de noapte iar sanatatea lor este afectata, pe baza solicitarii scrise, acestea vor fi trasferate la un loc de munca de zi, cu mentinerea salariului de baza brut lunar.
(3) Solicitarea salariatei va fi insotita de un document medical care mentioneaza perioada in care sanatatea acesteia este afectata de munca respectiva.
(4) In cazul in care, din motive justificate in mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul si indemnizatia de risc maternal.

Art.68
(1) Este interzisa incetarea raporturilor de munca in cazul:
a) salariatei gravide, care a nascut recent sau care alapteaza din motive care au legatura directa cu starea sa;
b) salariatei care se afla in concediu de risc maternal;
c) salariatei care se afla in concediu de maternitate;
d) salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu dizabilitati, in varsta de pana la 3 ani;
e) salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu dizabilitati cu afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.
(2) Interdictia concedierii salariatei care se afla in concediu de risc maternal se extinde, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea salariatei in unitate.
(3) Dispozitiile privind concedierea, mentionate la alin. (1), nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a dizolvarii sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii.

Art.69
(1) Salariatele ale caror raporturi de munca sau raporturi de serviciu au incetat din motive pe care le considera ca fiind legate de starea lor, au dreptul sa conteste decizia angajatorului la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, conform legii.
(2) In cazul in care o salariata contesta o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, angajatorul fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.

Art.70 Reprezentantii salariatilor / reprezentantii sindicali vor informa periodic salariatele unitatii privind prevederile OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.
……………..
Publicata in Monitorul Oficial nr.750 din 27 octombrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Ultima modificare este adusa OUG nr.96/2003 prin Legea nr.154/2015 privind modificarea si completarea OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, publicata in Monitorul Oficial nr. 445 din 22 iunie 2015, in vigoare de la 25.06.2015.
2 A se vedea art.5 din OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
3 A se vedea art.6 alin.(2) din OUG nr.96/2003 privind maternitatea la locul de munca – actul normativ instituie doar obligatia de informare, nu si termenul; acesta va fi stabilit de angajator.
4 Publicata in Monitorul Oficial nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
5 Se poate specifica si periodicitatea informarii.

(Visited 1,605 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


7 × = twenty eight

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.