Impozitul pe veniturile microintreprinderilor (HG 284/2017)

HOTARARE Nr. 284/2017 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016

* Regulament intern: model si documente conexe
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 319 din 4 mai 2017
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Impozit pe profit vs impozit microintreprinderi vs impozit specific: schema Ministerul Finantelor
*Impozitul pe profit si impozitul micro: modificari si completari aduse de HG nr.284/2017
*Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

ARTICOL UNIC Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

C. Titlul III “Impozitul pe veniturile microintreprinderilor”
1. La punctul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Persoanele juridice romane care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro, indeplinind si celelalte conditii prevazute la art. 47 din Codul fiscal, si care desfasoara ca activitate principala sau secundara activitatile corespunzatoare codurilor CAEN prevazute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati aplica prevederile titlului III «Impozitul pe veniturile microintreprinderilor» din Codul fiscal.”

2. Dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:

“2^1. (1) Intra sub incidenta prevederilor art. 48 alin. (7) din Codul fiscal persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit la data de 31 ianuarie 2017 si care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse intre 100.001 – 500.000 euro inclusiv, echivalentul in lei, indeplinind concomitent si celelalte conditii prevazute la art. 47 din Codul fiscal.

(2) Pentru microintreprinderile care au optat sa aplice prevederile art. 48 alin. (5) si (5^2) din Codul fiscal, inregistrate ca platitori de impozit pe profit pana la data de 31 ianuarie 2017 inclusiv, optiunea exprimata ramane definitiva. Contribuabilii respectivi nu intra sub incidenta art. 48 alin. (7) din Codul fiscal daca mentin, pentru anul 2017, valoarea impusa de lege pentru capitalul social.

(3) Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit la data de 31 ianuarie 2017 care devin microintreprinderi incepand cu data de 1 februarie 2017 si care opteaza, in perioada 1 februarie – 31 martie 2017 inclusiv, sa aplice prevederile art. 48 alin. (5^2) din Codul fiscal calculeaza, declara si platesc impozitul pe profit aferent trimestrului I 2017 luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu 1 februarie 2017.

(4) Persoanele juridice romane platitoare de impozit specific unor activitati potrivit prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 alin. (7) din Codul fiscal, chiar daca realizeaza venituri si din alte activitati in afara celor corespunzatoare codurilor CAEN pentru care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit.”

3. La punctul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “

(3) In aplicarea prevederilor art. 51 alin. (5) si (6) din Codul fiscal se au in vedere urmatoarele reguli:

a) in cazul in care, in cursul unui trimestru, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare se aplica in mod corespunzator, avand in vedere numarul de salariati existent la sfarsitul ultimei luni a trimestrului respectiv;

b) pentru microintreprinderile care au un salariat si care aplica cota de impozitare prevazuta la art. 51 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, al carui raport de munca inceteaza, conditia referitoare la numarul de salariati se considera indeplinita daca in cursul aceluiasi trimestru este angajat un nou salariat; noul salariat trebuie angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o perioada de cel putin 12 luni;

c) pentru microintreprinderile care nu au salariati, in situatia in care se angajeaza un salariat, in scopul modificarii cotelor de impozitare prevazute la art. 51 alin. (1) din Codul fiscal, salariatul trebuie angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o perioada de cel putin 12 luni.”

4. Dupa sectiunea a 4-a se introduce o noua sectiune, sectiunea 4^1, alcatuita din punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA 4^1

Reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor in cursul anului

4^1. In aplicarea prevederilor art. 52 din Codul fiscal, pentru persoanele juridice romane care intra sub incidenta prevederilor art. 48 alin. (7) din Codul fiscal, veniturile luate in calcul pentru stabilirea limitei de 500.000 euro, echivalentul in lei, precum si veniturile din consultanta si management luate in calcul pentru determinarea ponderii de 20% sunt cele inregistrate incepand cu data de 1 februarie 2017.”

Descarca de aici HG nr.284/2017

(Visited 1,659 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 + = twelve

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.