Modificare salariu in Revisal: sporuri, idemnizatii si alte adaosuri (info utile)

Registrul general de evidenta a salariatilor, cunoscut in practica si sub denumirea de Revisal, a fost stabilit cu scopul de a inlocui carnetele de munca reglementate de Decretul nr.92/1976, abrogat la 1 ianuarie 2011.

*Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*Salarizarea in sectorul privat – ghid practic si modele documente editabile, actualizat la zi
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

Revisal este denumirea aplicatiei informatice, pusa la dispozitia angajatorilor de catre Inspectia Muncii, pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, in conformitate cu prevederile HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

Aceasta aplicatie, cu rolul de a asigura evidenta elementelor esentiale ale contractului individual de munca incheiat intre angajator si salariat, permite inregistrarea de informatii intr-o baza de date proprie angajatorilor si transmiterea acestora catre baza de date constituita la nivel national de Inspectia Muncii.

Aplicatia Revisal poate fi descarcata gratuit de pe pagina de internet a Inspectiei Muncii, accesand site-ul www.inspectiamuncii.ro, de catre orice angajator si poate gestiona simultan, in mod independent, mai multe registre electronice ale mai multor angajatori.

Registrul general de evidenta a salariatilor poate fi completat de catre angajatori si cu ajutorul aplicatiilor informatice proprii de gestiune a salariatilor. Aceste aplicatii trebuie sa cuprinda si sa furnizeze elemente obligatorii similar aplicatiei informatice puse la dispozitie de Inspectia Muncii. Specificatiile tehnice ale fisierelor pot fi obtinute de pe pagina de internet a Inspectiei Muncii www.inspectiamuncii.ro sau de la sediul inspectoratelor teritoriale de munca.

Sporurile, idemnizatiile si alte adaosuri in Revisal
Daca pana la intrarea in vigoare a HG nr.905/2017 privin registrul general de evidenta a salariatilor, in registru se inregistrau salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum erau prevazute in contractul individual de munca, de la data de 19.12.2017, data intrarii in vigoare a HG nr.905/2017, in registru se inregistreaza, pe langa salariul de baza lunar brut si sporurile, si indemnizatiile, precum si alte adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca.

Referitor la termenul de inregistrare a modificarilor aduse acestor elemente, avem prevederile art.4 lin.(3) din HG nr.905/2017 potrivit carora modificarile salariului de baza lunar brut, indemnizatiilor, sporurilor, precum si a altor adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca se transmit in registru in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand transmiterea in registru se face in termen de 20 de zile lucratoare de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul acesteia.

Netransmiterea modificarii salariului in registru in termenul prevazut mai sus constituie contraventie si se sanctioneza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei (art.8 alin.(2) lit.e) din HG nr.907/2017).

(Visited 2,113 times, 3 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.