IMM-urile din industria berii-facilitati fiscale

In Monitorul Oficial nr.351 din 27.05.2010  a fost publicata Legea nr. 88/2010 privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii din industria berii.

Scutiri la plata
Potrivit reglementarilor legale adoptate obligatiile fiscale restante la data de 31 decembrie 2008 si pana la data intrarii in vigoare a legii, constand in accize, impozit pe profit si TVA datorate de intreprinderile mici si mijlocii din industria berii se scutesc la plata.
De asemenea, se scutesc la plata si obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi, penalitati.

Atentie! Fac exceptie obligatiile cu retinere la sursa si TVA datorata in Vama.

Sumele care fac obiectul scutirii la plata sunt cele cuprinse in certificatele de atestare fiscala si cele de obligatii bugetare eliberate de organele fiscale competente pe baza rapoartelor de inspectie fiscala.

Conditii
Beneficiaza de scutire la plata intreprinderile mici si mijlocii din industria berii care indeplinesc urmatoarele conditii:
– au declarat pana la 15 ianuarie 2009 ca au capacitate de productie mai mica de 200 mii hl/an;
– nu s-au aflat in procedura de faliment pana la data intrarii in vigoare a legii;
– sunt intreprinderi mici si mijlocii, conform prevederilor legale;
– sunt intreprinderi mici si mijlocii care sunt considerate firme in dificultate;
– au intocmit planurile de restructurare pentru restaurarea viabilitatii pe termen lung;
– se angajeaza la contributii financiare proprii minimale in cadrul planului de restructurare, de cel putin 40% din valoarea financiara totala a acestuia pentru intreprinderile mijlocii si, respectiv de cel putin 25% pentru intreprinderile mici.

Planurile de restructurare vor fi verificate si aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de 15 zile de la data depunerii acestora de catre intreprinderile mici si mijlocii din industria berii.

Pierderea facilitatilor
Facilitatile mentionate mai sus isi pierd valabilitatea in cazul in care, pe perioada aplicarii planului de restructurare, beneficiarii procedeaza la:
– marirea capacitatii de productie peste capacitatea de 200 mii hl/an;
– neimplementarea masurilor din planul de restructurare la termenele stabilite;
– neachitarea la termen a obligatiilor fiscale curente sau in cel mult 90 de zile de la scadenta, impreuna cu obligatiile fiscale accesorii aferente. Pana la data de 29 decembrie a fiecarui an fiscal, debitorii trebuie sa aiba achitate toate obligatiile fiscale cu termen scadent in anul fiscal respectiv, impreuna cu obligatiile fiscale accesorii aferente;
– schimbarea actionariatului care detine controlul, sub orice forma, fara instiintarea organului fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal;
– comiterea, de catre administratorii intreprinderilor mici si mijlocii din industria berii, a oricarei infractiuni cu privire la regimul fiscal, asupra careia instantele judecatoresti competente s-au pronuntat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, indiferent de data pronuntarii;
– instrainarea, sub orice forma, de mijloace fixe, active, fara instiintarea organului fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal, cu exceptia vanzarilor de active cuprinse in planul de restructurare,
– neindeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru a intra in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.

In cazul nerespectarii cel putin a uneia dintre aceste conditii, sumele ce au facut obiectul scutirii la plata raman in sarcina debitorului, care trebuie sa le achite, impreuna cu obligatiile fiscale accesorii, in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii acesteia.

Important! Societatile care vor beneficia de scutirea la plata vor fi nominalizate prin ordin comun al ministrilor Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al Finantelor Publice, dupa autorizarea ajutorului de stat de catre autoritatea competenta.

Sursa: finatevalcea.ro

(Visited 177 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.