Daily Archives: 11/11/2013

Legea pensiilor ar putea fi modificata: femeile se vor pensiona la 65 de ani

Poiectul privind modificarea Legii pensiilor prevede ca varsta standard de pensionare sa fie de 65 de ani si in cazul femeilor.

Inventariere patrimoniu 2013 – ce trebuie sa stiti inainte de inceperea procedurilor

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor  si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum  si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

Declaratia 020 – cine o depune

Declaratia 020 – Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

TVA aplicabil cadourilor de mica valoare – precizari

Acordarea gratuita a serviciilor de restaurant nu intra sub incidenta plafonului de 100 de lei pentru cadourile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol.

Impunerea veniturilor din arenda

ANAF reaminteste persoanelor fizice care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniu personal ca au obligatia inregistrarii contractelor de arenda/rapoartelor juridice la organul fiscal in raza caruia au domiciliul in termen de 15 zile de la incheierea acestora. De asemenea, contribuabilii sunt obligati sa precizeze in scris in contractul/raportul juridic modalitatea de impunere a venitului net, cote forfetare sau sistem real.

Zile libere 2013: mai sunt doar patru

Zile libere in 2013 mai sunt cu adevarat numai doua. Motivul? Doua sunt in weekend.

Regimul de exceptare de la plata accizelor: energie electrica

Potrivit Codului fiscal, nu se datoreaza accize pentru energia electrica, atunci cand aceasta reprezinta mai mult de 50% din costul unui produs.