Daily Archives: 06/11/2013

Mentenanta portal ANAF

In perioada 08.11.2013, ora 1400 – 09.11.2013, ora 2000,  portalul ANAF nu va fi disponibil, din cauza executarii unor lucrari de mentenanta.

Sinteza actelor normative din perioada 16-31 octombrie 2013

1.Legea nr. 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice (M. O. 642 din 18 octombrie 2013);

2.Legea nr. 276/2013 privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Orientala a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 14 septembrie 2012 (M. O. 665 din 30 octombrie 2013);

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*

3.Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania (M. O. 643 din 18 octombrie 2013);

4.Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1673/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 245/2012 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acestora (M. O. 645 din 21 octombrie 2013);

5.Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1711/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004 (M. O. 646 din 21 octombrie 2013);

6.Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1739/2013 privind procedura de avizare a structurilor si a personalului care gestioneaza asistenta financiara comunitara, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare (M. O. 667 din 31 octombrie 2013);

7.Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1778/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013 (M. O. 668 din 31 octombrie 2013);

8.Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice si ministrul delegat pentru buget nr. 1722/2013 privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013 (M. O. 647 din 22 octombrie 2013);

9.Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1714/3246/2013 pentru aprobarea Procedurii de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate in numerar de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a modului de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale (M. O. 648 din 22 octombrie 2013);

10.Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, ministrul delegat pentru buget si ministrul fondurilor europene nr. 1683/659/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009 – 2014 (M. O. 649 din 22 octombrie 2013);

11.Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3329/2013 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare (M. O. 659 din 28 octombrie 2013);

12.Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b) – d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (M. O. 664 din 30 octombrie 2013);

13.Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare (M. O. 658 din 25 octombrie 2013);

14.Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3361/2013 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate in certificarea platii accizelor in cazul vehiculelor achizitionate intracomunitar (M. O. 663 din 29 octombrie 2013).

Sursa: Ceccar Bihor

Modificarea si completarea unor reglementari contabile – proiect de ordin

Pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice a fost publicat un Proiect de Ordin pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile ale carui principale prevederi viitoare vi le detaliem in cele ce urmeaza.

Inregistrare in scopuri de TVA – precizari

In temeiul art. 153 alin. (91) lit. b) – d) din Codul fiscal dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a) – e), daca inceteaza situatiile care au condus la anulare, organele fiscale competente reinregistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA.

Indemnizatia pentru cresterea copilului – acte necesare

Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se acorda in baza OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

Diurna intra in baza de calcul pentru concediul medical?

Intrebare:
Diurna (ceea ce depaseste valoarea maxima impusa de lege de 32.5 lei/zi) se ia in considerare la calculul mediei pentru concediile medicale cod 01, 06, 08?

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.