Daily Archives: 21/11/2013

Registrul jurnal – model formular si explicatii

Registrul jurnal serveste ca document contabil obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale unitatii.

Deducere personala: declaratii si adeverinte necesare

Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

Baza legala de repunere a avansului in regim de taxare inversa

Intrebare: Care este baza legala de repunere a avansului facturat in regim de taxare inversa, si daca pentru acest avans se aplica cota de 24%?

Inventariere patrimoniu 2013- decizia privind numirea comisiei de inventariere

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

Formularul 630 – cine este obligat sa-l depuna

OPANAF nr. 938 din 19 iulie 2013 pentru aprobarea formularului 630 “Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate”, publicat in Monitorul Oficial nr. 485 din 2 august 2013.