Poprire pe salariu pe durata concediului medical. Indemnizatia de concediu medical este supusa popririi?

Potrivit prevederilor art.729 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite:
a) pana la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii;
b) pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

RI 2017

 

*Va propunem un model de regulament intern (EDITABIL), actualizat 2021, in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

 

Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi jumatate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel.

Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.

Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca, compensatia acordata salariatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale, precum si sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, daca legea nu dispune altfel. Urmarirea acestor drepturi se va putea face in limita a jumatate din cuantumul acestora.

Sumele retinute potrivit prevederilor de mai sus se elibereaza sau se distribuie potrivit art. 864 si urmatoarele.

Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii.

Iar renunatarea la beneficiul dispozitiilor prevazute mai sus, precum si urmarirea ori cesiunea facuta cu incalcarea acestor dispozitii sunt nule de drept, conform art.730 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila.

Prin urmare, indemnizatia de incapacitate temporara de munca poate fi urmarita doar pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale. Daca, insa, este vorba de concediu de maternitate, concediu pentru ingrijirea copilului bolnav sau alta asemnea situatie pentru care primeste o indemnizatie cu destinatie speciala, indemnizatia cuvenita nu poate fi urmarita pentru niciun fel de datorii. Daca angajatul in cauza are poprire pe salariu pentru neachitarea unui credit bancar, indiferent ca se afla in concediu medical de incapacitate temporara de munca sau in concediu de maternitate, indemnizatia cuvenita nu poate fi suspusa popririi.

Vezi si:

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

*(EDITABIL) Concedierea colectiva – ghid practic, actualizata la zi

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

 

(Visited 5,535 times, 14 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.