ITM oficial: noi modificari ale Codului Muncii (legea 283/2022)

ITM aduce in atentia angajatilor si angajatorilor, ca in Monitorul Oficial nr.1013 din 19 octombrie 2022 a fost publicata Legea nr.283 – pentru modificarea si completarea Legii nr.53 – Codul Muncii, precum si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57 / 2019 privind Codul administrativ.

Astfel, a fost modificat articolul nr.17 care vizeaza informarea viitorului angajat, respectiv precizarea locului de munca sau in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa-si desfasoare activitatea in locuri de munca diferite precum si modul de asigurare / decontare a deplasarii, dupa caz; salariul si alte elemente ale veniturilor care trebuie sa fie evidentiate separat; durata muncii precum si conditiile de efectuare si de compensare sau plata a orelor suplimentare; organizarea muncii, atunci când aceasta se desfasoara in schimburi; durata si conditiile perioadei de proba.

In acelasi context, s-a stabilit expres ca orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, fara suprapunerea programului de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.

A fost definit ,,modul de organizare flexibil a timpului de lucru” ca fiind posibilitatea salariatilor de adaptare a programului de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de munca la distanta, a programelor de munca flexibile, programelor individualizate de munca sau a unor programe de munca cu timp redus de lucru.

Conform Codului Muncii, angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza, iar in caz de refuz, angajatorul are obligatia de a motiva in scris refuzul, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii.

Ca element de noutate, a fost introdus ,,concediul de ingrijitor” a salariatului, pentru a oferi ingrijire sau sprijin personal unei rude (fiu, fiica, mama, tata, sot/sotie) sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu acesta, ca urmare a unei probleme medicale grave.

Astfel angajatorul are obligatia de a aproba solicitarea scrisa a salariatului si de a acorda un concediu de ingrijire de 5 zile lucratoare intr-un an calendaristic.

De asemenea, salariatul are dreptul de a absenta de la locul de munca cel mult 10 zile lucratoare intr-un an calendaristic, in situatii neprevazute, determinate de o situatie de urgenta familiala cauzata de boala sau de accident, sub conditia de a informa in prealabil angajatorul, urmand ca perioada absentata sa fie recuperata, pana la acoperirea integrala a duratei normale a programului de lucru, modalitatea de recuperare fiind stabilita de comun acord intre salariat si angajator.

Perioadele de incapacitate temporara de munca, cele aferente concediului de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru ingrijirea copilului bolnav concediului de ingrijitor si perioada absentei la locul de munca sunt considerate perioade de activitate prestata si nu afecteaza durata concediului de odihna anual la care salariatul are dreptul.

Atentionam angajatorii, ca refuzul de a acorda concediu de ingrijitor sau concediu paternal salariatilor care solicita, constituie contraventie, legiuitor stabilind pentru aceasta abatere amenzi contraventionale de la 4000 lei la 8000 lei.

Sursa: ITM Arad

(Visited 2,214 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.