OUG nr.8/2018: un nou mod de calcul a CAS pentru concediile medicale

OUG nr.8/2018 privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 190 din 1 martie 2018.

Potrivit prevederilor art. IV din OUG nr.8/2018, prin derogare de la prevederile art. 7 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, in primul semestru al anului 2018 se va mentine reglementarea care s-a aplicat pana la sfarsitul anului trecut si anume ca stagiul minim de asigurare pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

De la 1 iulie 2018 se va reveni la prevederile art.7 din OUG nr.158/2005 care stabileste ca stagiul minim de asigurare este 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

O alta modificare importanta adusa de OUG nr.8/2018 priveste modul de calcula a contributiei de asigurari sociale (CAS) in cazul concediilor medicale. Avand in vedere trecerea contributiilor de la angajator la salariat dar si modificarea modului de calcul a CAS in cazul concediilor medicale, pentru a mentine indemnizatiile la nivelul aflat in plata inainte de 1 ianuarie 2018 se revine, pentru o durata determinata de timp, la modul de calcul a CAS folosit inainte de 1 ianuarie 2018.

Astfel ca, potrivit prevederilor art.V din OUG nr.8/2018, in situatia in care din aplicarea dispozitiilor art. 139 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal rezulta un cuantum al CAS calculate mai mare decat nivelul aferent sumei reprezentand 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzatoare numarului zilelor lucratoare din concediul medical, in cazul persoanelor care in intervalul 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 inclusiv se afla sau intra in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii; concediu medical pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, cuantumul CAS datorate nu poate fi mai mare decat acest nivel, pe intreaga perioada cuprinsa in certificatele de concediu medical initiale acordate oricand in perioada 1 ianuarie 2018- 30 iunie 2018 inclusiv, precum si pe intreaga perioada cuprinsa in certificatele de concediu medical acordate in continuarea concediilor medicale initiale acordate oricand in perioada anterioara datei de 1 iulie 2018.

In cazul persoanelor care se afla sau intra in concediu medical pentru maternitate, concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav si concediu medical de risc maternal, derogarea se aplica pana la 1 octombrie 2018, precum si pe intreaga perioada cuprinsa in certificatele de concediu medical acordate in continuarea concediilor medicale initiale acordate oricand in perioada anterioara datei de 1 octombrie 2018.

Pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aferente anului 2018 platite inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru care cuantumul CAS aferent acestor indemnizatii este mai mare decat nivelul prevazut mai sus, angajatorul va efectua regularizarea acesteia prin depunerea declaratiei rectificative si va plati diferentele de indemnizatii persoanelor in drept, pana la 31 martie 2018.

145 modele

Vezi 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, actualizate la zi, impartite pe domenii pentru a putea fi usor de folosit, cu explicati si sfaturi, astfel incat orice document intocmit sa fie in acord cu reglementarile impuse de legislatia muncii.

 

 

Art.IV si V din OUG nr.8/2018 pot fi consulate mai jos:

Art. IV. – Dupa articolul 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:

” Art. 7^1. – Prin derogare de la prevederile art. 7, pana la 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.”

Nota: Art.7 din OUG nr.158/2005 prevede:
Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Art. V. – (1) Incepand cu obligatiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, in situatia in care din aplicarea dispozitiilor art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 alin. (4) şi art. 144 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, rezulta un cuantum al contributiei de asigurari sociale calculate mai mare decat nivelul aferent sumei reprezentand 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzatoare numarului zilelor lucratoare din concediul medical, in cazul persoanelor care in intervalul 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 inclusiv se afla sau intra in concediu medical prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul contributiei de asigurari sociale datorate nu poate fi mai mare decat acest nivel, pe intreaga perioada cuprinsa
in certificatele de concediu medical initiale acordate oricand in perioada 1 ianuarie 2018- 30 iunie 2018 inclusiv, precum si pe intreaga perioada cuprinsa in certificatele de concediu medical acordate in continuarea concediilor medicale initiale acordate oricand in perioada anterioara datei de 1 iulie 2018.

(2) Incepand cu obligatiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, in situatia in care din aplicarea dispozitiilor art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 alin. (4) şi art. 144 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, rezulta un cuantum al contributiei de asigurari sociale calculate mai mare decat nivelul aferent sumei reprezentand 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzatoare numarului zilelor lucratoare din concediul medical, in cazul persoanelor care in intervalul 1 ianuarie 2018-30 septembrie 2018 inclusiv se afla sau intra in concediu medical prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c) -e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare, cuantumul contributiei de asigurari sociale datorate nu poate fi mai mare decat acest nivel, pe intreaga perioada cuprinsa in certificatele de concediu medical initiale acordate oricand in perioada 1 ianuarie 2018-30 septembrie 2018 inclusiv, precum şi pe intreaga perioada cuprinsa in certificatele de concediu medical acordate in continuarea concediilor medicale initiale acordate oricand in perioada anterioara datei de 1 octombrie 2018.

(3) Pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aferente anului 2018 platite inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru care cuantumul contributiei de asigurari sociale aferent acestor indemnizatii este mai mare decat nivelul prevazut la alin. (1) si (2), angajatorul/platitorul efectueaza regularizarea acesteia prin depunerea declaratiei rectificative şi plateste diferentele de indemnizatii persoanelor in drept, pana la 31 martie 2018.

Nota:
Art.139 alin.(1) lit.o) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal prevede:
(1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezinta castigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor, in tara si in alte state, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, care include:

o) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator sau din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, primite pe perioada in care persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, conform prevederilor legale;

Art.143 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal prevede:
(4) Pe perioada in care somerii beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand indemnizatia de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza conform prevederilor legale, iar contributia de asigurari sociale se suporta la nivelul cotei prevazute la art. 138 lit. a) si se retine din indemnizatia de asigurari sociale de sanatate.

Art.144 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal prevede:
Pe perioada in care persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand indemnizatia de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza conform prevederilor legale, iar contributia de asigurari sociale se suporta la nivelul cotei prevazute la art. 138 lit. a) si se retine din indemnizatia de asigurari sociale de sanatate.

Art. 2 alin.(1) din OUG nr.158/2005 prevede:
(1) Concediile medicale și indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, sunt:
a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli  bisnuite sau de accidente in afara muncii;
b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Stagiul de cotizare pentru concedii si indemnizatii medicale va fi de 1 luna (proiect de OUG)
*Stagiul minim de cotizare pentru a beneficia de indemnizatia de concediu medical s-a majorat de la 1 luna la 6 luni
*Concediu medical fara stagiu minim de cotizare de 6 luni. Cum procedam?

Nu uitati sa va inregistrati si in grupul nostru de pe Facebook – Legislatia muncii&Revisal&Salarizare

 

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 19,510 times, 1 visits today)

7 Responses to OUG nr.8/2018: un nou mod de calcul a CAS pentru concediile medicale

 1. maria says:

  Doamne fereste cata harababura…numai in Romania se poate intampla asa ceva….” stimati” guvernanti, va dati seama ce inseamna sa tot calculezi si recalculezi CM pentru sute de angajati?? sa schimbi programul conform cerintelor, iar dupa ce l-ai schimbat sa iti dai seama ca trebuie iar schimbat cum era inainte, dar doar pentru o perioada de timp, urmand ca iar!!!? sa fie schimbat? bataie de joc pe fata!

 2. Ioana says:

  Incompetenti, politruci, analfabeti…astia ne conduc.La ce bun toate modificarile astea de pe o zi pe alta?Bine ca-i platim ca sa tot schimbe schimbarile.Sunt dezgustata total de lipsa de seriozitate si profesionalism cu care ne “reprezinta” acesti stimabili.

 3. Ene Liliana says:

  Bună ziua.

  Ce pot face dacă angajatorul refuză depunerea declaratiei rectificative si restituirea sumelor pana la 31 martie 2018?
  Mentionez faptul că în lunile ianuarie şi februarie m-am aflat în concediu de maternitate si am beneficiat de indemnizatie.
  Va multumesc.

 4. Nela says:

  Bună ziua! având în vedere faptul că în luna ianuarie am avut o persoana in concediu medical… aceasta a beneficiat de o anumită sumă de bani pe statul de plată în luna ianuarie (conform prevederilor de la acea perioadă), apoi a fost aprobata oug 3/2018, conform căreia i-am platit prea mulți bani acelei persoane, bineînțeles că i-am reținut în februarie diferența achitată în plus, pe urmă a fost aprobată oug 8/2018, conform căreia reiese că i-am plătit persoanei prea puțini bani pe statul de plată pentru luna ianuarie, ce este de făcut? Am procedat corect? Menționez că suntem instituție bugetară.

 5. Ioana P says:

  Bună seara. In perioada 5 decembrie-9 aprilie am fost in concediu de maternitate. Din ianuarie si până in aprilie mi s-a retinut Cas 25% din salariu fără să mi se returneze vreo diferență. Mai pot face ceva pentru a recupera banii? Mulțumesc.

 6. Carmen Paraschiv says:

  de la 01.07.2018 cum calculam cas la un medical cod 01 de exemplu?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ nine = 13

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.