Certificat scutire de accize – model si completare

Certificatul de scutire reprezinta actul doveditor privind scutirea de la plata accizelor pentru antrepozitarul autorizat sau expeditorul inregistrat.

Antrepozitarul autorizat expeditor sau expeditorul inregistrat are obligatia de a inregistra in evidentele sale certificatele de scutire, aferente fiecarei operatiuni in parte.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Certificat scutire de accize – completare

1.Pentru antrepozitarul autorizat, acest certificat este utilizat ca document justificativ pentru scutirea de la plata accizelor a produselor destinate institutiilor/persoanelor beneficiare, in sensul art. 12 alin. (1) din Directiva 2008/118/CE. In acest sens, se va emite un certificat distinct pentru fiecare antrepozitar. Antrepozitarul trebuie sa pastreze acest certificat in evidentele proprii potrivit prevederilor legale aplicabile in statul sau membru.

2.a) Specificatiile generale cu privire la hartia ce trebuie utilizata sunt stabilite in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989.

Hartia trebuie sa fie alba pentru toate exemplarele si trebuie sa aiba 210 mm x 297 mm cu o toleranta maxima de 5 mm in minus sau 8 mm in plus in ceea ce priveste lungimea.

Certificatul de scutire se emite in doua exemplare:
*un exemplar care se pastreaza de expeditor;
* un exemplar care insoteste documentul administrativ electronic tiparit.

b) Orice spatiu neutilizat in casuta 5.B se va bara, astfel incat sa nu fie posibile adaugari.

c) Documentul trebuie completat lizibil si intr-o maniera care sa nu permita stergerea datelor. Nu sunt permise stersaturi sau corecturi. Documentul trebuie completat intr-o limba recunoscuta de statul membru gazda.

d) Daca descrierea produselor (casuta 5.B a certificatului) se refera la un formular de comanda intocmit in alta limba decat cea recunoscuta de statul membru gazda, institutia/persoana beneficiara va trebui sa ataseze o traducere.

e) Pe de alta parte, daca certificatul este intocmit in alta limba decat cea recunoscuta de statul membru al antrepozitarului, institutia/persoana beneficiara va anexa o traducere a informatiilor cu privire la produsele din casuta 5.B.

f) Limba recunoscuta inseamna una dintre limbile oficiale utilizate in statul membru sau orice alta limba oficiala din Comunitate, pe care statele membre o declara ca fiind utilizabila in acest sens.

3.Prin declaratia din casuta 3 a certificatului, institutia/persoana beneficiara furnizeaza informatiile necesare pentru evaluarea solicitarii de scutire in statul membru gazda.

4.Prin declaratia de la casuta 4 a certificatului, institutia confirma detaliile in casutele 1 si 3 a) ale documentului si certifica faptul ca persoana beneficiara face parte din personalul institutiei.

5.a) Trimiterea la formularul de comanda (casuta 5.B) trebuie sa contina cel putin data si numarul comenzii. Formularul de comanda trebuie sa contina toate elementele inscrise in casuta 5 a certificatului. Daca acest certificat trebuie vizat de autoritatea competenta a statului membru gazda, formularul de comanda va trebui sa fie si el vizat.

b) Indicatia privind codul de accize al antrepozitarului autorizat.

c) Moneda se indica folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului international ISOIDIS 4127, stabilit de Organizatia Internationala de Standardizare.

6.Declaratia institutiei/persoanei beneficiare mentionata anterior se autentifica la casuta 6 prin stampila autoritatii competente din statul membru gazda. Autoritatea respectiva poate conditiona aprobarea de acordul unei alte autoritati din statul membru in care se gaseste. Obtinerea acestui acord depinde de autoritatea competenta.

7.Pentru a simplifica procedura, autoritatea competenta poate dispensa institutia beneficiara de obligatia de a solicita stampila in cazul scutirii pentru utilizare oficiala. Institutia beneficiara mentioneaza aceasta dispensa la casuta 7 din certificat.

(Visited 642 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.