Daily Archives: 06/03/2014

Ordine de plata/Foi de varsamant (OPFV_2014) – program actualizat in 04.03.2014

Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata/foi de varsamant, conform cu OMFP nr.246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si OMEF nr.1294/2007, s-a actualizat din nou in data de 04.03.2014.

Cine poate incheia un contract de ucenicie?

Poate incheia contract de ucenicie persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Ordinul nr. 190/76/2014: modificarea si completarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania

Ordinul nr. 190/76/2014 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.160 din 05.03.2014.

Taxa pe poluare se restituie pe parcursul a 5 ani calendaristici

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal – bugetare au fost aduse modificari in ceea ce priveste plata sumelor prevazute prin hotarairi judecatoresti avaind ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

TVA 2014: aspecte referitoare la inregistrarea in scopuri de TVA

Potrivit art. 153 alin. (91) din Codul fiscal dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a) – e), organele fiscale competente reinregistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA astfel:

TVA 2014: reguli pentru persoanele a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata

In cazul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA este anulata din oficiu de organele fiscale competente conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal si sunt radiate din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare, iar ulterior sunt inregistrate conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, se aplica urmatoarele reguli: