Daily Archives: 08/05/2014

In ce conditii pot beneficia de indemnizatie de somaj persoanele care au fost incadrate pe baza unui contract individual de munca cu timp partial?

Potrivit art. 34 din Legea 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, somerii beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Inregistrarea Contractelor Colective de Munca si a Actelor Aditionale la Contractul Colectiv de Munca: continut dosare 2014

Contractul colectiv de munca, potrivit art.229 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

26 mai 2014: Termen pentru depunerea formularului 200

Nu uitati! 26 mai 2014 este ultima zi pentru depunerea in termen a formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania”

26 mai 2014 – Termen de declarare si plata pentru impozitul pe constructii

Important! Pana la data de 26 mai 2014, contribuabilii au obligatia declararii impozitului pe constructii reglementat de Titlul IX^3 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Pana la aceeasi data contribuabililor le revine obligatia platii primei rate din impozitul pe constructii aferent anului 2014.