Daily Archives: 19/05/2014

Suspendarea prevederilor privind numarul de evidenta a platii

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 360 din data de 15 mai 2014 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii.

Formularul „Chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii“ a fost modificat

In Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2014 a fost publicat Ordinul nr. 671/2014 al ministrului Finantelor Publice privind modificarea formularului „Chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii“, cod 14.20.09/TS, prevazut in anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995.

 

Abatere disciplinara: elementele constitutive ale abaterii disciplinare

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici (art.247 alin.(2) din Codul muncii, republicat).

Contractul colectiv de munca la nivel de unitate: 5 elemente obligatorii de care trebuie sa tineti cont

Contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate va avea continutul negociat de partenerii sociali.