Daily Archives: 16/05/2014

Criterii pentru stabilirea gradului de risc al contribuabililor

Rambursarea taxei pe valoarea adaugata pentru deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse de persoanele impozabile se face numai dupa incadrarea fiecarei persoane impozabile intr-o categorie de risc fiscal, in functie de comportamentul sau fiscal, precum si in functie de riscul pe care aceasta il prezinta pentru administratia fiscala.

CIM 2014: 20 de formulare necesare la angajare!

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Vineri, 30 mai 2014, ultima zi pentru depunerea bilanturilor intocmite pentru anul 2013

ANAF reaminteste ca societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare au obligatia de a intocmi si depune situatiile financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar. Astfel, ultima zi stabilita prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 79/2014 in vederea depunerii bilantului pentru anul 2013 de catre entitatile enumerate mai sus este vineri, 30 mai 2014.