Angajatorii mai au obligatia de a transmite reducerea timpului de munca in baza OUG nr.132/2020 in Revisal? Cum inregistram in Revisal reducerea timpului de munca?

OUG nr.132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, prevede la art. 1 alin.(1)-(2) ca, prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Codul muncii, in conditiile legii, in cazul reducerii temporare a timpului de munca, determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, pe perioada starii de urgenta/alerta/asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta/alerta/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata zilnica, saptamanala sau lunara, prevazuta in contractul individual de munca, cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului.

Reducerea timpului de munca in conditiile prevazute mai sus se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare, lunar, angajatorul avand obligatia de stabilire a programului de munca pentru intreaga luna. Reducerea timpului de munca se aplica si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat 13.10.2020

Daca in forma initiala a art.1 alin.(3) din OUG nr.132/2020 se prevedea ca decizia angajatorului privind reducerea timpului de munca, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente se comunica salariatului cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii si se transmite in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara producerii acesteia. Prin Legea nr.282/2020 pentru aprobarea OUG nr.132/2020, publicata in Monitorul Oficial nr.1201 din 9 decembrie 2020 si care a intrat in vigoare din 12 decembrie 2020, a fost modificat acest alineat, iar dupa modificare nu mai regasim obligatia angajatorului de a transmite in Revisal aceasta modificare a contractului individual de munca.

Totusi, OUG nr.132/2020 prevede la art.1 alin.(11) ca angajatorul poate dispune masura reducerii timpului de munca in conditiile prevazute la alin. (1) si (2), cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (3) lit. f) din Codul muncii, care prevede ca modificarea contractului de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente, iar printre elementele enumerate regasim, la lit.f), timpul de munca si timpul de odihna, iar modificarea timpului de munca se transmite, ca si regula, in Revisal.

Prin urmare, apreciem ca obligatia transmiterii in Revisal a reducerii timpului de munca in conditiile art.1 alin.(1) si (2) din OUG nr.132/2020 ramane in sarcina angajatorilor, chiar daca nu mai este prevazuta in mod expres in acest act normativ. Netransmiterea masurii in Revisal poate duce la respingerea dosarului pentru decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiei platita salariatilor afectati de masura. Netransmiterea reducerii timpului de munca in baza OUG nr.132/2020 in Revisal poate fi considerata contraventie si sanctionata de catre inspectorii de munca in cazul unui control, avand in vedere ca suntem in situatia modificarii contractului de munca, iar aplicatia Revisal a fost actualizata recent tocmai cu scopul de a introduce in aplicatie si optiunea de a inregistra si acest tip de modificare a contractului de munca.

(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi 

Referitor la inregistrarea reducerii timpului de munca in baza OUG nr.132/2020 in aplicatia Revisal, incepand cu versiunea 6.0.8 a aplicatiei, pentru toate tipurile de contract – cu exceptia tipului Contract individual de munca tineri dezavantajati (Legea 189/2018), cu tipul de norma Norma intreaga, se poate opera modificarea tipului de norma, din Norma intreaga, in Norma intreaga conform OUG 132/2020.

Corespunzator tipului de norma Norma intreaga conform OUG 132/2020, durata timpului de munca se modifica in Timp Munca conform OUG 132/2020.

Detalierea modalitatii de aplicare a reducerii timpului de munca se realizeaza prin completarea informatiilor privind tipul de interval de repartizare (Ore/zi, Ore/saptamana sau Ore/luna) si timpul de munca -numar ore/zi, numar ore/saptamana sau numar ore/luna, in functie de optiunea aleasa pentru tipul de interval de repartizare a orelor de munca.

Valoarea salariului de baza lunar brut nu se modifica in aplicatia Revisal in sensul diminuarii acesteia corespunzator reducerii timpului de munca si nu se inregistreaza nici indemnizatia aferenta orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca in baza OUG 132/2020.

Data la care produce efecte, aferenta modificarii specificate mai sus, se completeaza cu data de la care se aplica reducerea timpului de muncain baza OUG 132/2020.

Incetarea reducerii timpului de munca a salariatilor in baza OUG 132/2020 se inregistreaza prin modificarea normei contractului din Norma intreaga conform OUG 132/2020 in Norma intreaga. Iar data la care produce efecte, aferenta incetarii reducerii timpului de munca a salariatilor in baza OUG 132/2020, se completeaza cu data de la care se aplica incetarea reducerii timpului de munca.

Vezi si:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

(Visited 2,295 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


three + = 9

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.