Majorare salariu minim de la 1 ianuarie 2022: intocmim act aditional sau decizie si care este termenul de inregistrare in Revisal?

Potrivit dispozitiilor art.11 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

Iar la art.162 alin.(2), Codul muncii prevede ca salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat.

In continuare, la art.164 alin.(2) si (3) din Codul muncii aflam ca angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe tara. Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa isi desfasoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei.

Tot la art.164, la alin.(1), Codul muncii prevede ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor. In cazul in care programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculeaza prin raportarea salariului de baza minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

*Vezi aici Model regulament intern (EDITABIL), actualizat la zi (28.10.2021), in lucrarea Regulament intern: model si documente conexe

*Vezi aici si (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi (17.01.2021), unde gasiti raspunsuri la diverse probleme ce pot aparea la utilizarea aplicatiei Revisal

*Vezi si (EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, actualizata la azi (16.11.2021), unde gasiti si un model de act aditional si un model de decizie privind modificarea salariului

Amintim ca HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.950 din 5 octombrie 2021, stabileste, incepand cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2550 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 15,239 lei/ora.

Incepnd cu 1 ianuarie 2022 nu mai avem prevazut un salariu minim diferit pentru salariatii incadrati pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare.

Amintim si faptul ca pentru domeniul constructii salariul minim a fost stabilit, pana la 31 decembrie 2028, la 3000 lei, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna. Prevedere care se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. A se vedea art.71 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. La acest moment nu avem modificari in ceea ce priveste salariul minim in domeniul constructii.

Prin urmare, angajatorii care au salariati incadrati cu salariul minim brut pe tara au obligatia de a lua masurile necesare in vederea respectarii obligatiei legale de a garanta in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara.

Referitor la inscrisul pe care angajatorul trebuie sa-l intocmeasca pentru a aduce la indeplinire aceasta obligatie, Codul muncii prevede la art.17 alin. (5) ca orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.

Iar art.41 la alin.(1) si (2) prevede ca, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.

Astfel, avand in vedere prevederile Codul muncii privind obligatia angajatorului de a garanta in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara, dar si faptul ca salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat, consider ca majorarea salariului se va face prin act aditional.

In situatia in care salariatii nu sunt de acord sau nu pot, din diverse motive, sa semneze actul aditional privind majorarea salariului, angajatorul poate emite decizii individuale de constatare a majorarii salariului la nivelul salariului minim stabilit prin HG nr.1071/2021, decizii pe care le va comunica salariatilor in cauza.

Referitor la termenul de transmitere a registrului catre ITM, indiferent ca se intocmesc acte aditionale de majorare a salariulu sau decizii de constatare, potrivit art.4 alin.(3) din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, orice modificare a elementelor privind salariul de baza lunar brut, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca se transmite in registru in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii. Insa, in situatia in care se doreste completarea si transmiterea datelor  in registru anterior producerii modificarii, nu identificam o interdictie in acest sens.

Vezi si:

* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi

*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

*(EDITABIL) Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare, actualizata la zi

* (EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

* (EDITABIL) Concedierea colectiva-ghid practic, actualizat la zi

* (EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic, acualizat la zi

(Visited 8,264 times, 3 visits today)

One Response to Majorare salariu minim de la 1 ianuarie 2022: intocmim act aditional sau decizie si care este termenul de inregistrare in Revisal?

  1. Bucur says:

    Deci se poate emite doar decizie colectivă ptr majorare salariul minim fără să mai facem act adițional la contractul de muncă ptr.fiecare salariat?

Leave a Reply

Your email address will not be published.