Legea nr. 367/2022 privind dialogul social: scurte precizari din partea ITM (ce sanctioneaza inspectorii de munca)

*in vigoare din 25.12.2022;

*negocierea colectiva e obligatorie la nivelul unitatilor care au cel putin 10 angajati/lucratori;

*termenul privind initierea negocierii colective care este prevazut in actul normativ se raporteaza la momentul expirarii contractelor existente ori a clauzelor stipulate in actele aditionale la acestea, nefiind precizat un termen in cazul angajatorilor care nu aveau aceasta obligatie pana acum, dar, avand in vedere ca legea este deja in vigoare, obligatia trebuie indeplinita cat mai curand;

*initiativa negocierii colective apartine oricaruia dintre partenerii sociali, insa ea nu elimina obligatia angajatorului in aceasta privinta, care isi poate anunta intentia de a negocia colectiv, prin mijloacele de comunicare stabilite in regulamentul intern;

*angajatorii vor informa angajatii/lucratorii din unitate cu privire la obligatia de a initia negocierea colectiva si vor preciza cele doua variante posibile pentru a incepe negocierea, respectiv infiintarea unei organizatii sindicale sau dreptul de a se inscrie intr-un sindicat infiintat la nivelul sectorului de negociere ori posibilitatea de a-si alege reprezentanti;

*persoanele care au functii de conducere in unitate nu pot fi alese ca reprezentanti ai angajatilor/lucratorilor;

*angajatorul are obligatia de a transmite anuntul privind intentia de incepere a negocierii colective cu cel putin 15 zile inainte de inceperea acesteia, anunt ce trebuie sa cuprinda data, locul si ora stabilite pentru inceperea negocierilor;

*durata negocierii este de cel mult 45 de zile, dar cu posibilitate de prelungire prin acordul partilor;
*ramane in continuare doar obligatia privind initierea negocierii colective, nu si incheierea unui contract colectiv de munca (CCM) acesta fiind practic rezultatul negocierii si acordul partilor;

*in cazul in care negocierea se finalizeaza, CCM se incheie pe o perioada determinata, cuprinsa intre 12 si 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii prin acordul partilor, o singura data, cu cel mult 12 luni;

*CCM la nivel de unitate si actele aditionale la acestea se incheie in forma scrisa, se depun si se inregistreaza la inspectoratul teritorial de munca din raza sediului angajatorului;

*toti angajatorii la nivelul carora nu sunt infiintate sindicate, au obligatia de a permite, cel putin o data pe an, organizarea unei sesiuni de informare privind drepturile individuale si colective ale angajatilor/lucratorilor, la cererea federatiilor sindicale din sectorul de negociere colectiva al unitatii respective, cu invitarea reprezentantilor acestora.

Constituie contraventii si se sanctioneaza de inspectorii de munca:

-impiedicarea exercitiului dreptului de libera organizare sau asociere sindicala, (amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei);

-impiedicarea exercitiului dreptului de libera organizare sau asociere patronala (amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei);

-interventia autoritatilor publice, angajatorilor si a organizatiilor acestora, cu scopul de a limita/impiedica exercitarea drepturilor sindicatelor de a-si elabora propriile reglementari, de a-si alege liber reprezentantii/ de a-si organiza gestiunea si activitatea (amenda de la 20.000 lei la 25.000 lei);

-refuzul de a invita membrii sindicatului reprezentativ la nivel de unitate la lucrarile consiliului de administratie sau a altui organ asimilat in cazul discutarii unor subiecte de interes profesional si social cu impact asupra angajatilor; neinformarea si lipsa consultarii angajatilor cu privire la evolutia recenta si probabila a activitatilor si a situatiei economice a unitatii; neinceperea negocierii in vederea incheierii CCM (amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei);

-nedepunerea, spre publicare, a CCM, de catre partile semnatare si nerespectarea procedurii privind semnarea CCM (amenda de 5.000 lei, responsabilitatea revenind solidar partilor);

-impiedicarea accesului inspectorului de munca pentru constatarea eventualelor contraventii in cazul unei greve, de catre oricare din partile aflate in conflict (amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei);

-refuzul nejustificat de inregistrare a CCM (amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei);

-reprezentantii angajatilor/lucratorilor NU sunt alesi cu votul a cel putin jumatate plus unu din nr. total al angajatilor/ lucratorilor din unitatea respectiva (amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei).

Sursa: ITM Caras Severin

(Visited 898 times, 5 visits today)

2 Responses to Legea nr. 367/2022 privind dialogul social: scurte precizari din partea ITM (ce sanctioneaza inspectorii de munca)

 1. Daniela Oprea says:

  Buna ziua,
  Aveti model de Contract colectiv si la ce pret este@

 2. MIRELA CIOCIRLA says:

  Buna ziua!

  Ma intereseaza un model pentru contract colectiv de munca, pretul.

  multumesc !

Leave a Reply

Your email address will not be published.