OUG nr.93/2023: un nou salariu minim pentru sectoarele constructii, agricol si industria alimentara

In Monitorul Oficial nr.993 din 01.11.2023 a aparut Ordonanta de Urgenta nr.93/2023 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru sectoarele constructii, agricol si industria alimentara.

Vedeti in continuare ce prevede Ordonanta de Urgenta nr.93/2023:

Art. 1.
(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sectorul constructii salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand in medie 27,714 lei/ora.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) de catre societati constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si atrage anularea acordarii facilitatilor fiscale.

Art. 2.
(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sectorul agricol si industria alimentara, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de 3.436 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand in medie 20,782 lei/ora.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) de catre societati constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si atrage anularea acordarii facilitatilor fiscale.

Art. 3.
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) art. XLI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. III din Legea nr. 135/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 17 mai 2022;
c) art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 septembrie 2023.

Art. 4. Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023.

(Visited 2,260 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.