ITM: informatii cu privire la majorarea salariul angajatilor incadrati cu salariul minim, cu vechime de peste 24 de luni la aceeasi societate

Intrebare:
1. Angajatii incadrati la salariul minim pe economie vor mai beneficia de scutirea de taxe pentru suma de 200 de lei acordata la salariul minim, in conformitate cu art. LXXIII al OUG nr. 115/2023? Daca angajatorul creste salariul angajatului fie si numai cu 10 lei (de la 3.300 la 3.310 lei), care va fi salariul net care va fi primit de salariatul respectiv? Va fi diminuat, de fapt, salariul net in urma majorarii determinate de OUG nr. 142/2021 (la conditii normale de lucru, fara alte deduceri)?

2. La determinarea salariului minim brut pe tara, stabilit prin HG nr. 900/2023, salariul minim brut de 3.300 de lei contine si suma de 200 de lei scutita de taxe (impozit, contributii) conform art. LXXIII al OUG nr. 115/2023?

Raspuns:
Prin art. I din OUG nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene s-a stabilit, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice potrivit prevederilor legale in vigoare se majoreaza cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023. Ca urmare a acestei majorari, salariatii incadrati in luna decembrie 2023 cu salariul de baza 3.300 lei stabilit de HG nr. 900/2023 privind salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata vor avea, incepand de la 1 ianarie 2024, un salariu de baza brut de 3.465 lei.
In aceasta situatie, cu toate ca nu se mai aplica deducerea de 200 de lei stabilita de art. LXXIII din OUG nr. 115/2023, corespunzator aplicarii prevederilor Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal de calcul al contributiilor sociale si a impozitului pe venit, salariul net de la 1 ianuarie 2024 calculat sumei de 3.465 lei este mai mare decat salariul net avut anterior si, prin urmare, salariatul nu pierde din venitul net.
Pentru salariatii din domeniul concurential, legiuitorul nu a stabilit un cuantum al majorarii salariului respectiv lasand la aprecierea angajatorului sa stabileasca prin negociere nivelul acestuia astfel incat sa se asigure cel putin nivelul salariului de baza net avut anterior.

Intrebare:
3. Ce sanctiuni/masuri pot fi dispuse de catre organele abilitate asupra angajatorilor care refuza sa respecte obligatia dispusa de OUG nr. 142/2021 si nu majoreaza salariul angajatilor incadrati cu salariul minim de peste 2 ani?

Raspuns:
Inspectorul de munca poate dispune masura respectarii dispozitiilor art. 164 alin. 2¹ din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare in conditiile prevazute de Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si de Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de munca, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 8 lit. e).

Neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre entitatea controlata a masurilor dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Intrebare:
4. Obligatia angajatorilor de majorare a salariului conform OUG nr. 142/2021 se aplica si in cazul angajatilor din sectoarele constructiilor, agriculturii si industriei alimentare, incadrati la salariul minim din aceste sectoare, stabilit prin OUG nr. 93/2023 (pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru sectoarele constructii, agricol si industria alimentara)?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 164 alin. (2^1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, incepand cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit in conditiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioada de maxim 24 de luni, de la momentul incheierii contractului individual de munca. Dupa expirarea perioadei respective, acesta va fi platit cu un salariu de baza superior salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Asa cum rezulta din textul alineatului respectiv, aceste prevederi se aplica numai celor la care salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost stabilit in baza prevederilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Pentru sectoarele constructii, agricultura si industria alimentara salariul minim este stabilit in baza unor reglementari specifice prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, respectiv prin OUG nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru sectoarele constructii, agricol si industria alimentara.
Sursa: ITM Arad

(Visited 3,096 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.