Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare (actualizat 03.11.2022)

Fiecare angajator are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare salariat. Acest lucru rezulta atat din revederile art.7 din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cat si din prevederile art.34 din Codul muncii.

Dosarul personal se intocmeste pentru toti salariatii societatii, se pastreaza in bune conditii la sediu si se prezinta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Refuzul de a pune la dispozitia inspectorului de munca dosarul personal al salariatilor se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei.

Refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele solicitate de catre salariat sau de catre un fost salariat se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

Intrucat legiuitorul nu enumera in mod limitativ si expres documentele incluse in dosarul personal al salariatului, acest lucru a condus la o practica diferita la nivelul inspectoratelor teritoriale de munca. In plus, pentru a respecta prevederile legale dar si pentru a se pune la “adapost” in relatia cu salariatii, angajatorul trebuie sa intocmeasca si o serie de alte documente.

Lucrarea Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare”  va prezinta actele care ar trebui sa se regaseasca in dosarul personal al salariatului, dar si 76 de modele si formulare necesare si indicatii privind completarea lor.

Istoric actualizari
Actualizare 29 (03.11.2022):
Lucrarea a fost revizuita pentru a fi in concordanta cu ultimele modificari legislative.

– Au fost aduse modificari si completari lucrarii in baza Legii nr.283/2022 pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ.

-Au fost actualizate fisele de informare a salariatului la angajare (cu desfasurarea activitatii in tara si in strainatate).

-A fost actualizat modelul de contract individual de munca (model complex) cu informatiile completate la art.17 alin.(3) din Codul muncii (pana la aparitia noului model-cadru al contractului individual de munca).

-Au fost adaugate doua noi modele de documente: 55. Declaratie pe propria raspundere a salariatului privind nesuprapunerea programului de munca si 63. Cerere de concediu de ingrijitor.

-A fost actualizat modelul 42. Declaratie pe propria raspundere a salariatului la angajare cu declaratia salariatului de nesuprapunere program munca.

-Au fost renumerotate o parte din modelele de documente.

– A fost completat cap.II. Dosarul personal al salariatului – obligatia eliberarii actelor din dosar si termenul de eliberare cu prevederea privind obligatia inspectoratele teritoriale de munca de a elibera salariatilor sau fostilor salariti, la solicitarea scrisa, contra-cost, un extras din registru, in baza Procedurii de acces online al salariatilor sau fostilor salariati la datele din registrul general de evidenta a salariatilor, a modalitatii de generare si descarcare a extrasului, precum si a conditiilor in care prin extras se poate dovedi vechimea in munca si/sau specialitate, aprobata prin HG nr.1164/2022.

savciuc1Autor: Elena Savciuc, expert legislatia muncii, membru UNELM
* Experienta de peste 15 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center

(Visited 1,833 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.