Contractul colectiv de munca: proces-verbal de alegere a reprezentantilor salariatilor (model word si pdf)

Potrivit art.229 din Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Iar art.1 lit.h) pct.i din Legea dialogului social nr.62/2011, republicata, defineste contractul colectiv de munca ca fiind conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala si reprezentantii angajatilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile si obligatiile ce decurg din relatiile de munca. Prin incheierea contractelor colective de munca se urmareste promovarea si apararea intereselor partilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca, in vederea asigurarii pacii sociale.

Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale, constituie legea partilor.

In cadrul unitatilor la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si la care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariatilor pot fi promovate si aparate de reprezentantii lor, alesi si mandatati special in acest scop.

Prin urmare, reprezentantii salariatilor pot fi alesi doar daca in unitate nu exista un sindicat reprezentativ.

Adunarea generala a salariatilor se va finaliza prin intocmirea unui proces-verbal in care se vor consemna pentru dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativitate/dovada neiindeplinirii conditiilor de reprezentativitate, prevazuta de lege, numarul total al salariatilor unitatii, numarul salariatilor participanti la sedinta, rezultatul alegerilor, respectiv numarul voturilor obtinute de fiecare reprezentant. In procesul-verbal se vor consemna si atributiile reprezentantilor salariatilor, modul de indeplinire a acestora, precum si durata si limitele mandatului.

Antetul societatii
Proces-verbal de alegere a reprezentantilor salariatilor
Incheiat astazi, …………………. cu nr. …………… la …………………………….. (locul)
din ………………………………………….. (adresa)

S. C…………………………… SRL, cod fiscal …………………………., inregistrata la Registrul Comertului din ………………. cu nr.J……/……./………., cu sediul social in …………………………….., judet/sector……………………., are un numar total de ………….. salariati, incadrati in baza unor contracte individuale de munca.
Forma de capital social: societatea romanesca cu capital privat.
Obiectul principal de activitate al S.C. ……………………………. SRL este ………………. (COD CAEN ……………………..).

Pentru a avea acces la acest model, click aici.

(Visited 1,946 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 − four =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.