Declaratii fiscale cu termen limita de depunere 25.06.2014

La finele lunii IUNIE 2014, mai exact pana pe data de 25 iunie 2014, trebuie depuse la unitatile teritoriale MFP/ANAF (online sau la ghiseu), după caz, declaratiile fiscale precizate mai jos:

rsz_likeNU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOK –CLICK AICI SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA. NOU – ACUM AVEM O PAGINA SI DE GOOGLE PLUS – CLICK AICI.

 

*Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata (D307)

Categorii de contribuabili
– persoana impozabila, beneficiara a transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului;
– locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;
– persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, care a efectuat ajustari incorecte sau nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute la art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;
– persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care:
– nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau a efectuat ajustari incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;
– trebuie sa efectueze regularizarile/ajustarile prevazute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal si pct. 15 2 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, la art. 138 din Codul fiscal si pct. 16 1 alin. (4) din Normele metodologice, precum si la pct. 45 alin. (14) din Normele metodologice, pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii.

Baza legala : Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2223/2013

*Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (D301)
Formularul se completeaza electronic, prin intermediul programului de asistenta elaborat de M.F.P. Formularul se depune in format electronic sau online (pentru cei care detin certificat digital, vezi si Legea nr. 455/2001).
Conform OPANAF nr. 2520/2010 contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, cat si sediile secundare ale acestora au obligatia depunerii declaratiei 301, prin intermediul Sistemului Electronic National – www.e-guvernare.ro, in conditiile prevazute de H.G. nr. 1085/2003.

Categorii de contribuabili
Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.

Baza legala : art. 156^3, alin. (2) Cod fiscal, OPANAF nr 75/2010, modificat prin OPANAF nr. 30/2011.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 301: programul s-a actualizat in 24.01.2014
*Declaratia 301 – decont special privind TVA (completare)
*Declaratia 301 – decont special privind TVA (cine o depune)

*Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Categorii de contribuabili
Platitorii de urmatoarele venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuala;
– din contracte/ conventii civile si de agent (fac exceptie contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie);
– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
– veniturile obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica;
– din premii si jocuri de noroc;
– veniturile obtinute de nerezidenti;
– din alte surse.

Baza legala : art. 52 alin. (3), art. 52^1 alin. (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin.(5), pct. 66 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.

*Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta (D224).

Categorii de contribuabili
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania

Baza legala : art. 60 alin. (2) Cod fiscal, OPANAF nr. 52/2012.

*Decont de taxa pe valoarea adaugata (D300)

Formularul 300 se completeaza electronic cu ajutorul programului ANAF. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal.
Termen declarare : lunar, trimestrial (contribuabilii care incepand cu 01.06.2014 trec la TVA lunar ca urmare a efectuarii de achizitii intracomunitare de bunuri in luna mai) – in functie de perioada fiscala.

Baza legala : art.156^ 2 alin. (1) Cod fiscal; OPANAF nr. 1790/2012.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 300: programul s-a actualizat in 24.01.2014
*Declaratia 300 – completare
*Declaratia 300 – informatii utile

*Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal (D311)

Declaratia 311 se depune pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata.

Categorii de contribuabili
– persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu si care efectueaza livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care exista obligatia platii taxei colectate;
– persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal si al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat din oficiu, in situatia in care acestea efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita;
– persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu, pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
– persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat la cerere, care au aplicat sistemul TVA la incasare si care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa a intervenit in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Baza legala : art. 156^3 (10) Cod fiscal, OPANAF nr. 2224/2013.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 311 – documentar fiscal
*Declaratia 311 – model completare
*Declaratia 311 – cand se depune?
*Declaratia 311 – informatii utile

*Declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta – (D390VIES)

Formularul 390 VIES se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice.
Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul Fiscal.

Baza legala : art. 156^4 Cod fiscal; OPANAF nr . 76/2010, modificat prin OPANAF nr. 3162/2011.

Contabun.ro a mai publicat si:
* Declaratia 390: programul s-a actualizat in 24.01.2014
* Declaratia 390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (completare)
* Declaratia 390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (depunere)

*Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national – (D394)

Declaratia 394 se completeaza electronic cu ajutorul programului de asistenta ANAF si se depune la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata – formularul 300).

Categorii de contribuabili
– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania sunt obligate sa declare toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.

Contabun.ro a mai publicat si:
* Declaratia 394: programul s-a actualizat in 14.01.2014
* Formular 394: instructiuni de depunere si completare
* Declaratia 394: ce se declara si ce nu se declara

*Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat – (D100)

Declaratia 100 se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Conform Ordinului 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili
– lunar – Contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 ;
-alte termene – contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3

Baza legala : OPANAF nr. 3136/2013.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 100: pdf inteligent actualizat in 19.05.2014
* Formularul 100 a fost modificat – s-a introdus urmatoarea obligatie: impozitul pe constructii
* Formular 100: noutati privind completarea declaratiei in 2014

*Efectuarea platii cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta.

Categorii de contribuabili
Asiguratii in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.

Orice persoana asigurata pe baza de contract de asigurare sociala sau declaratie individuala de asigurare.

Baza legala : art. 40 Legea nr. 263/2010; art. 27 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobata prin H.G. 257/2011.

*Notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare (097)
– pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul.

Categorii de contribuabili
– persoanele impozabile, inregistrate conform art. 153 Cod fiscal, care aplica sistemul TVA la incasare si care, in perioada fiscala anterioara din anul curent (luna sau trimestrul, dupa caz), depasesc plafonul de 2.250.000 lei
Persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si care nu depasesc in cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunta la aplicarea sistemului respectiv, prin optiune, depun notificarea pentru iesirea din sistem intre data de 01 si 25 ale oricarei luni.

Baza legala : OPANAF nr. 3884/2013, art. 156^3 alin. 12 Cod Fiscal.

Contabun.ro a mai publicat si:
* Renuntarea la sistemul TVA la incasare (D097): explicatii oficiale ANAF
* OPANAF nr.3884/2013: notificare 097 si instructiuni de completare
* Notificare (D097) privind aplicarea optionala a sistemului TVA la incasare: instructiuni de completare
* Model notificare (D097) privind aplicarea optionala a sistemului TVA la incasare

*Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna precedenta (D112)

Se completeaza cu ajutorul programului de asistenta ANAF si se transmite prin portalul e-guvernare.ro

Categorii de contribuabili
– persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente (art. 296^3 lit. e);
– institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului (art. 296^3 lit. f).

Baza legala : art. 296^19 Cod fiscal ; Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1045/2012, modificat prin Ordinul nr. 1977/2757/1580/2013.

*Plata impozitului pe reprezentanta, transa I

Categorii de contribuabili

Persoanele juridice straine cu reprezentanta in Romania.

Baza legala : Codul Fiscal ,art.124 alin. (1).

*Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator (III).

Categorii de contribuabili
Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine.

Baza legala : OUG 77/2009 art.14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B .

*Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. II 2014.

Categorii de contribuabili
Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform Codului Fiscal, art. 71.

Baza legala : Codul Fiscal ,art.82 alin. (3).

(Visited 681 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 2 = eleven

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.